Hlavní obsah

Brněnský projekt si klade za cíl zjistit data o průběhu nemoci covid-19

Fakultní nemocnice Brno a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity připravily unikátní projekt, který si klade za cíl sledovat zdravotní stav pacientů s nemocí covid-19. Zapojit se mohou pozitivně testovaní z Jihomoravského kraje starší 18 let, kteří vyjádří souhlas.

Brněnský projekt si klade za cíl zjistit data o průběhu nemoci covid-19

Pravidelné telefonické konzultace s lékaři jim umožní odborné posouzení aktuálního zdravotního stavu a lékařům poskytnou data o průběhu a vývoji nemoci.

„Sledování dobře definované populace v Jihomoravském kraji poskytne cenná a validní data, která budeme moci extrapolovat na celou českou populaci, což je důležité, neboť choroba teoreticky může probíhat u různých etnik různě,“ uvedl předseda Pracovní skupiny projektu a přednosta Interní hematologické a onkologické kliniky FN Brno a LF MU prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.

Pravidelné zjišťování zdravotního stavu pacientů je hlavním cílem projektu. Představuje pro ně pomoc. Lékaři jsou tak o jejich stavu informováni, v případě zhoršení zdravotního stavu zajistí ošetření v nemocnici.

„Dílčím cílem je popsat přirozený průběh nemoci a specifikace rizikové populace ohrožené vznikem intersticiální pneumonie a vypracování metodiky časné detekce v reálných podmínkách stávajícího zdravotního systému,“ dodal prof. Mayer.

S nabídkou účasti v projektu budou vyšetřované osoby osloveny již při odběru vzorku. Informace, které pacienti v rámci telefonických konzultací sdělí lékaři, budou kontinuálně zaznamenávány a vyhodnocovány až do vyléčení (v případě potíží i déle), s možností následné klinické evaluace zdravotního stavu v horizontu půl roku až jeden rok. Veškerá data budou sbírána do lokálních zabezpečených databází, které budou pravidelně předávány pro účely centrálního zpracování a vyhodnocení dat.

Řešitelem pilotního projektu je Fakultní nemocnice Brno a spolupracuje na něm Národní screeningovém centrum (NSC) Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR) a zainteresovaní poskytovatelé zdravotních služeb Jihomoravského kraje.

Projekt odborně zajišťuje multidisciplinární 14čelnná Pracovní skupina, jejíž součástí jsou lékaři FN Brno specializovaní na hematoonkologická a plicní onemocnění, infekční choroby, geriatrii, intenzivní medicínu nebo radiologii, zástupci Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP a Národního screeningového centra ÚZIS ČR.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků