Hlavní obsah
Žitavská radnice.JPG Foto: Milan Turek

Božena Němcová při návštěvě Karla Bohumila Morávka v Žitavě zachránila skvosty české literatury

V době národního obrození v Čechách nebyl jediný Palacký, kdo navštívil město a zajímal se o život českých exulantů v Žitavě. V roce 1850 sem za posledním velkým představitelem českých potomků pobělohorských exulantů na Žitavsku, za Karlem Bohumilem Morávkem, přijela spisovatelka Božena Němcová.

Žitavská radnice.JPG Foto: Milan Turek
Božena Němcová při návštěvě Karla Bohumila Morávka v Žitavě zachránila skvosty české literatury

Pětatřicetiletý zahradník byl potomkem českých exulantů. V době návštěvy Boženy Němcové měl již za sebou řadu publikací, z nichž nejzajímavější byly dějiny Žitavy s vyobrazeními Gabriela Moritze. Obsahově šlo o dějiny okolních obcí, a i když byly psány německy, zahrnovaly vzpomínky na české exulanty a jejich život na Žitavsku.  

Morávek z vlastní iniciativy uchránil a městské radě zaplatil za exulantskou knihovnu v Heffterově domě. Stal se vlastníkem sbírky rukopisů i prvotisků s náboženskou tématikou. Část vzácných knih poslal na doporučení spisovatelky do Národního muzea v Praze, ale část zůstává dodnes v žitavské knihovně.

Málokdo však ví, že o záchranu vzácných literárních památek se zasloužila i spisovatelka Božena Němcová. V roce 1850 navštívila Žitavu a při rozmluvě se spisovatelem Karlem Bohuslavem Morávkem navrhovala předání jeho sbírky knih do pražského muzea.

V Žitavě vzniklo zvláště v době rekatolizace množství publikací, vydávaných soukromníky. Známé jsou například špalíčky Václava Kleycha, rovněž žitavského zahradníka, který v nákladech několika tisíc, převážel do Čech různé zpěvníky, kázaní a další sakrální publikace bez ohledu na to, že mohl být za ilegální šíření nekatolických tiskovin popraven.

O jednání s Karlem Morávkem napsala Božena Němcová dopis Karlu Jaromíru Erbenovi, který zde zčásti uvádíme pro jeho svědectví a vlastenecké cítění spisovatelky k českým památkám:

Velectěný pane!

Nedávno byla jsem v Žitavě a tam jsem měla příležitost sejít se s jistým Morávkem, potomkem Českých vyhnanců. Je zahradník a spisovatel ; sepsal několik novel, básní, popsání Oibinu, popsání Žitavy s obrazy a historií Českých vyhnanců. On sice umí česky číst a rozumí tomu, než mluvit nezná již, protož také německy píše. Je to podivný člověk, a na první pohled neřekl byste, že je to spisovatel. Má velkou sbírku peněz, dílem co by dostal, dílem v okolí žitavském a na Oibínu sám byl vykopal. Mimo toho má knihovnu as 300 sv. silnou; je v ní větší díl českých kněh, které byl buď po otci zdědil, buď zkoupil z Českého kostela Žitavského nedávno prodaného. Nejstarší knihy – jak mi povídal -  jsou: postilla ve třech dílech od Martina Filadelfa Zámrského, znovu vytištěná léta Páně 1601 v kurfiršském městě… (Poté následuje popis některých dalších vzácných knih…)

S úctou zůstávám vždy Vaše Božena Němcová, v Liberci 18 21/11 50.

Žitavská knihovna pořádá na oslavu 200. výročí narození českého badatele setkání v jeho ulici 15. srpna, kde bude odhaleno pamětní deska a literární procházku k jeho bustě u řeznické bašty.  

Po skončení procházky přednese ředitel žitavských knihoven Uwe Kahl ve františkánském klášteře krátké pojednání o životě a díle významného lidového badatele. Karel Bohumil Morávek se narodil v roce 1816 a zemřel v roce 1896 v Žitavě.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků