Hlavní obsah
Mattioliho Herbář v překladu Tadeáše Hájka z Hájku z r. 1562 Foto: Jiří Smutný

Botanické oddělení se představuje

Botanické oddělení Přírodovědného muzea Moravského zemského muzea v Brně se představí na výstavě, připravené v souvislosti s letošními oslavami 200. výročí založení muzea. Návštěvníci se seznámí s historickým vývojem oddělení, sbírek i osobnostmi, které sbírky spoluvytvářely.

Mattioliho Herbář v překladu Tadeáše Hájka z Hájku z r. 1562 Foto: Jiří Smutný
Botanické oddělení se představuje

První údaj o botanické sbírce je z roku 1813, tedy o 4 roky starší než samotné muzeum. V roce 1853 sepsal kustod sbírek Albín Heinrich seznam sbírkových předmětů, který obsahoval přibližně 1500 druhů cévnatých rostlin z území Moravy a Slezska, kolem 15 000 kusů od Konstantina Münch - Bellinghausena, mezi nimiž byly i vzácnější rostliny z Asie, Ameriky, Afriky a Austrálie, řasy z benátských lagun, mechorosty, dále vzorky dřev, semena a také voskové modely plodů ovoce a hub.

K dalším významným přírůstkům patřily herbáře Eduarda Formánka (1900), Josefa F. Freyna (1905), sbírky Františka Zavřela, Albína Wildta a Františka Teubera, herbáře Richarda Picbauera, Eduarda Baudyše, Josefa Jedličky, Josefa Podpěry, Jana a Františka Šmardy, Vojtěcha Vlacha, Stanislava Staňka, a Františka Černocha.

Nejnovější přírůstky jsou sběry Petra Albrechta, Bohumila Trávníčka a Jaroslava Čápa. V současné době obsahuje herbář botanického oddělení 980 000 položek cévnatých rostlin, mechorostů, lišejníků, hub a řas a je třetí největší v České republice. Mezi herbářovými položkami bylo zatím nalezeno téměř 2500 dokladů typového charakteru, tedy jedinečných exemplářů rostlin, podle kterých je vytvořeno jméno druhu nebo poddruhu.

Od založení muzea pečovala o botanické sbírky řada kustodů a badatelů, jako byli Albín Heinrich (1836-1864), Mořic Vilém Trapp (1864-1895), František Karel Stohandl (1896-?), Karel Vandas (1905-1909), Josef Podpěra (1909-1914) a mnozí další. V současné době v oddělení pracuje Karel Sutorý, Ivan Novotný, Svatava Kubešová, Hana Ševčíková a jako vedoucí oddělení Vladimír Antonín. Součástí botanického oddělení je houbařská poradna, založená v roce 1967 a v současné době sídlící v Biskupském dvoře.

Návštěvníci se na výstavě seznámí s několika vybranými exponáty. Jak uvedl pracovník oddělení Karel Sutorý, botanické exponáty mají oproti těm z jiných oddělení tu nevýhodu, že nejsou přitažlivé. Usušené rostliny nikdy nemohou dosáhnout krásy živých rostlin.

Na výstavě jsou k vidění například lis na sušení rostlin, plechová botanická torna, herbářové položky ze sbírky moravsko-slezských mechorostů, věnované v roce 1850 Janem Spatzierem, lékárníkem z Krnova, dřevěné modely ovoce a hub řezbáře Josefa Rulíška nebo kniha Herbář neboli bylinář, původně Commentarrii in sex libros Pedacii Dioscoridis, jejímž autorem byl Pierto Andrea Mattioli a která patřila mezi nejvýznamnější botanické knihy 16. století.

Vernisáž se uskuteční v úterý 11. července v 17.00 hodin v sále Karla Valocha v přízemí Dietrichsteinského paláce na Zelném trhu 8.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků