Hlavní obsah
Foto: Jiří Velký

Bílovec má strategický plán rozvoje až do roku 2027

Červnové zastupitelstvo města Bílovce schválilo Program rozvoje města Bílovce na období 2018–2027, který je součástí projektu Rozvoj strategického řízení a řízení lidských zdrojů ve městě Bílovci.

Foto: Jiří Velký
Bílovec má strategický plán rozvoje až do roku 2027

„V Bílovci už dlouhodobě chyběl dokument, díky němuž by se koncepčně a promyšleně investovalo do rozvoje města, zejména do údržby a rekonstrukce majetku. A tak jsme loni zareagovali na výzvu z Operačního programu Zaměstnanost, byli jsme úspěšní a získali dotaci v hodnotě 6,5 miliónu korun na přípravu strategického plánu. Spoluúčast města v tomto případě představuje 300 tisíc korun,” uvedl starosta Bílovce Pavel Mrva.

Strategický plán, na jehož přípravě půl roku pracovalo zhruba šest desítek lidí – zaměstnanců městského úřadu i občanů města –, podle jeho slov řeší tři hlavní okruhy. První se týká generelu dopravy a veřejného osvětlení, druhým tématem je strategický rozvoj města zejména v oblastech školství a vzdělávání, kultury a sportu a hospodaření s majetkem města a třetí oblast – strategie řízení a rozboje lidských zdrojů – se zaměřuje na rozvoj kompetencí zaměstnanců městského úřadu a také zastupitelů.

„V plánu je například podpora využití městských pozemků určených pro individuální a bytovou výstavbu, vybudování urnových hrobů, které by mohly tvořit hřbitovní zeď, nebo rozšíření prostor městského úřadu. Cílem této investiční akce v hodnotě 1,9 miliónu korun je vytvoření vhodnějšího zázemí například pro odbor dopravy a silničního hospodářství, stavební úřad, odbor investic a oddělení právní. Investovat by se co nejdříve mělo také do techniky, která zajistí větší informovanost občanů. Jde dejme tomu o elektronickou úřední desku nebo nové webové stránky města,“ pokračuje starosta. „Naopak jsme do konkrétních aktivit nezařadili například stavbu bazénu, byť ji občané požadují, protože není reálné ji ze současného rozpočtu uskutečnit.“

Na přípravě strategického plánu se podílela i Hana Bajnárková, ředitelka Základní školy a Mateřské školy Komenského v Bílovci: „Do plánu jsme zařadili investiční akce, jejichž realizace je nezbytná pro další rozvoj školy, jejíž součástí je šest budov. Toho, co bychom potřebovali v budoucnu uskutečnit, je opravdu hodně. Objekty, které má škola ve správě, vyžadují vzhledem k datu svého vzniku velké množství oprav. Například dvě školní panelové budovy už mají ve velmi špatném stavu kanalizaci i rozvody elektřiny, bez rekonstrukce se neobejde Mateřská škola Svobodova, Základní a Mateřská škola ve Staré Vsi by potřebovala přístavbou tělocvičny u školy zvýšit kapacitu v mateřské škole a zlepšit stav hygienických zařízení. Kromě toho je nutné vyřešit otázku odsávání ve školní kuchyni, v níž je také třeba obměnit varné prvky, soustředit pozornost na septiky a posunout k lepšímu spoustu dalších věcí. Jde o investice v řádech milionů korun, každá oprava je závažná a pro nás nezbytná. Pro školu samotnou je samozřejmě nejpodstatnější, kolik z těchto naplánovaných akcí bude zrealizováno.“

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků