Hlavní obsah
Foto: Ivana Kvasnicová

Adventní roráty zazní nejen v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha

V době adventní zazní rorátní zpěvy skládané pro adventní mariánské mše v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha i v ostatních kostelích pražské arcidiecéze.

Foto: Ivana Kvasnicová
Adventní roráty zazní nejen v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha

Ranní mariánské mše svaté se konají v době adventní. Jejich název roráty je odvozen od vstupního zpěvu čtvrté neděle adventní, který začíná slovy: "Rorate coeli desuper" (Rosu dejte shůry). Původ sahá až do doby vlády Karla IV., jenž zavedl celoroční mše k Panně Marii. K těmto mším se připojila tradice liturgického zpěvu, jež svého vrcholu dosáhla v 16. století.

Po celou dobu adventní od 1. do 24. prosince se budou konat v chórové kapli katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha i v ostatních kostelích pražské arcidiecéze.

Rorátní zpěvy byly skládány pro adventní mariánské mše s tematikou prorockých textů očekávání příchodu Mesiáše, jak bylo předpovězeno ve Starém zákoně. Jejich obsahem byla naděje a ústřední postavou Panna Maria.

Rorátní zpěvy jsou také důležitým dokladem zbožnosti našich předků a velmi významnou ukázkou duchovní kultury, která byla v katedrále od doby Karla IV. Známá vstupní antifona „Ejhle, Hospodin přijde“ zpívaná v adventu pochází z antifonáře prvního pražského arcibiskupa Arnošta z Pardubic z roku 1364, který se uchovává v rukopisu knihovny svatovítské kapituly. 

Časně ráno pořádané rorátní mše svaté doprovázené liturgickými zpěvy se u nás dříve konaly denně v průběhu celého adventu ve všech kostelích. Dnes se tato tradice obnovuje.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků