Hlavní obsah

Robert Králíček

Článek

Robert králíček je český politik a manažer. Mezi lety 2014 až 2018 zastával funkci zastupitele městské části Praha 12. Od října 2017 je poslancem Poslanecké sněmovny. Je členem hnutí ANO 2011.

Králíček se narodil 11. února 1977 v Pardubicích. Absolvoval Obchodní akademii Pardubice. Od roku 1995 pracuje v telekomunikacích v komerční sféře. V letech 1995 až 2001 byl konzultantem služeb zákazníků u firmy Eurotel Praha, následně pracoval u společností TNT Express Worldwide a Fincom International.

Mezi lety 2005 a 2014 byl zaměstnancem společnosti Cisco Systems, kde působil jako manažer. Od roku 2015 je jednatelem a společníkem ve firmě ARK Communications, dva roky byl též jednatelem a společníkem ve firmě BK Commercium. Od roku 2015 je členem dozorčí rady a od roku 2017 předsedou dozorčí rady akciové společnosti Pražská teplárenská Holding.

V současnosti žije v Praze v městské části Praha 12. Má dvě děti.

V roce 2014 se stal členem hnutí ANO 2011. V témže roce kandidoval v krajských volbách do Zastupitelstva hlavního města Prahy a městské části Praha 12. Zvolen byl pouze do zastupitelstva Prahy 12. Na konci roku se stal také uvolněným radním městské části. Zodpovídal za IT, životní prostředí, strategické plánování, mezinárodní vztahy a evropské fondy. V roce 2018 se rozhodl do zastupitelstva už znovu nekandidovat.

V roce 2017 kandidoval ve volbách do Poslanecké sněmovny a byl zvolen poslancem v Praze.