Hlavní obsah

Elektronický recept

Foto: SÚKL, Novinky
Článek

Od roku 2018 vzniká všem lékařům, kteří předepisují léky, povinnost předepisovat recepty pouze v elektronické podobě. Pacienti mají možnost obdržet i tištěnou verzi předpisu. Důležitý je identifikační kód, podle kterého je lékárník schopen vydat požadovaný lék.

Účelem elektronického receptu, jehož předepisování je od roku 2018 povinné, má být zjednodušení vydávání receptů, které mohou být pacientovi poslány i elektronicky nebo SMS zprávou. Informační systém, jenž elektronický recept zavádí, má pomoci uhlídat, zda je lék pacientovi správně předepsán, či nedostává větší množství, než je povoleno.

Původní vize, se kterou ministerstvo zdravotnictví projekt zavádělo, byla taková, že pacient si bude moci skrze informační registr spravovat svoji zdravotnickou kartu a mít přehled o tom, kolik dostal léků, zda nepřekročil limit, či kdy jej čeká preventivní prohlídka nebo očkování. Lékaři také měli mít přehled o tom, co který doktor pacientovi předepsal.

V současnosti však funguje jen omezená verze, jejíž základem je Centrální úložiště elektronických receptů. To slouží pro komunikaci mezi lékařem, lékárníkem a Státním úřadem pro kontrolu léčiv (SÚKL), který úložiště spravuje. Centrální úložiště umožňuje lékařům poznat jen to, zda si pacient lék vyzvedl. Pacient do systému přístup nemá.

Při předepisování léků úložiště elektronických receptů lékaři pošle kód, pomocí kterého lze lék v lékárně získat. Poté při výdeji léku může lékárník vyhledat v úložišti informace jak o vydávaném léku, tak o pacientovi, kterému má lék vydat. Informace o výdejích se mají v systému uchovávat nejméně po dobu pěti let.

Jak funguje eRecept
Lékař předepíše lék na elektronickém zařízení připojeném na internet. Pomocí centrálního úložiště e-receptů obdrží na předpis identifikační kód.
Pacientovi může lékař předpis poslat například poštou, emailem, SMS zprávou, ale také předat ve vytištěné formě.
Při výdeji léku lékárník načte kód získaný od pacienta, a přes centrální úložiště e-receptů získá informace o požadovaném léku. Ten také pacientovi vydá.
Lékárník pošle informaci úložišti, že lék byl vydán. Přes registr může lékárník zjistit, zda pacient už nepřekročil omezené množství vydaného léku nebo zda nesplnil jiné podmínky výdeje, a lék nevydat.
Informace o vydaném léku, o lékaři, který jej předepsal, o lékárníkovi, který jej vydal, a o pacientovi, který jej obdržel, se v registru uchovávají nejméně po dobu pěti let.

Platnost eReceptu zůstává stejná jako byla u papírových receptů, tedy obvykle 14 dní. Výjimku tvoří recepty na antibiotika a chemoterapeutika, které je třeba si vyzvednout do pěti kalendářních dní, u receptů vystavených na pohotovosti je platnost jen jeden následující den po vystavení. Naopak opakovací recept může mít platnost 6 měsíců až 1 rok.

Předepisování léků elektronickou formou je možné už od roku 2011. Do konce roku 2017 systém fungoval na bázi dobrovolnosti. Od 1. ledna 2018 nastupuje všem předepisujícím lékařům povinnost předepisovat léky elektronicky. Povinnost mají všechna zdravotnická zařízení, nehledě na jejich velikost a specializaci.

Ministerstvo zdravotnictví po dohodě s Českou lékařskou komorou (ČLK) vydalo vyhlášku, která v případech, kdy není možný přístup k elektronickému systému, umožňuje předepisovat léky klasickou formou. Pro lékaře nepracující důchodce a lékaře paraklinických oborů (takových, kdy lékař nepřichází do styku s pacientem) není povinnost předepisovat elektronicky, když se jedná o ně a jejich blízké.

Do 24. listopadu 2017 by měli všichni lékaři požádat o přístup do centrálního úložiště elektronických receptů, aby zákonem danou povinnost mohli dodržet.

SÚKL už ale vydal prohlášení o tom, že k lékařům, kteří po 1. lednu 2018 nebudou předepisovat léky elektronicky, bude přistupovat shovívavě a benevolentně. Lékařům, kteří nebudou zákonem danou povinnost dodržovat, totiž hrozí pokuta až dva milióny korun.

Část lékařů je proti

Povinnost předepisovat recepty v elektronické podobě zvedla vlnu nevole. Podle šéfa ČLK Milana Kubka mnoho lékařů, a zejména těch starších, není na elektronické recepty připraveno. Komora také vydala prohlášení, že bude bránit své členy, kteří systém od 1. ledna 2018 nebudou používat.

Foto: Petr Horník, Právo

Prezident České lékařské komory Milan Kubek

Kvůli povinnosti předepisovat eRecepty mohou podle ČLK někteří lékaři s praxí skončit a zejména v menších obcích za ně nejsou náhrady. Problémem je i nutnost pořízení počítačů a zajištění kvalitního připojení na internet.

S povinností předepisovat léky elektronicky nesouhlasí ani zubaři, vzhledem k nízkému počtu předepisovaných léků se jim dle prezidenta České stomatologické komory Romana Šmuclera nevyplatí systém pořizovat.

Ministerstvo zdravotnictví lékařům plánuje hradit výdaje částkou 4000 korun ročně. Dle SÚKL je systém elektronických receptů v provozu dlouhou dobu a lékaři měli možnost se na změnu připravit. Nesouhlasí tak s námitkami lékařů.