Hlavní obsah

DSC (Dynamic Stability Control)

Foto: Profimedia.cz
Článek

DSC (Dynamic Stability Control) je elektronická regulace jízdní stability, obdoba systému ESP. DSC používá například BMW nebo Mazda.

Zkratka DSC pochází z anglického Dynamic Stability Control. Označuje elektronický stabilizační systém sloužící k zajištění bezpečného chování automobilu v kritických situacích. Systém v průběhu jízdy sleduje chování automobilu a na základě získaných informací upravuje směr pohybu automobilu pomocí cílených brzdných zásahů na jednotlivá kola. Tento systém využívají například značky BMW a Mazda.

Mechanismus

Veškeré elektronické stabilizační systémy, například i ESP, fungují na velice podobných principech. Zjednodušeně řečeno jsou tyto systémy schopny pomocí cílených brzdných zásahů schopny korigovat vznikající smyk vytvořením opačného stáčivého momentu.

Řídicí jednotka neustále vyhodnocuje a porovnává informace o požadovaném směru jízdy z natočení volantu a skutečném pohybu vozidla z otáček jednotlivých kol a hodnot příčného zrychlení. V případě potřeby pak řídící jednotka systému DSC zasáhne do řízení tím, že pomocí brzdných účinků na jednotlivá kola koriguje směr pohybu vozidla.