Hlavní obsah

Český báňský úřad (ČBÚ)

Foto: ČBÚ
Článek

Český báňský úřad (ČBÚ) je správním orgánem České republiky. Podle zákona č. 61/1988 Sb. vykonává řadu činností, zejména dohlíží na veškerou hornickou činnost.

ČBÚ v první řadě vykonává vrchní dozor nad veškerou hornickou činností a činností prováděnou hornickým způsobem. Dále provádí inspekční činnost v oblasti bezpečnosti práce a provozu u hornických organizací a organizací používajících a vyrábějících výbušniny, vyšetřuje závažné důlní havárie, povoluje uvedení výbušnin do oběhu a vydává osvědčení o odborné způsobilosti.

Pod ČBÚ, který má sídlo v Praze, spadá devět obvodních báňských úřadů. Nejvyšším orgánem je Ústřední správní úřad, v jehož čele je předseda.

Báňský úřad je nejstarším historicky doloženým státním orgánem na území České republiky, v roce 1871 došlo k uzákonění nové moderní organizace báňských úřadů, která navazovala na soustavu báňských institutů z 16. století.