Hlavní obsah

DOKUMENT: Závěrečná řeč Zďeňka Kořistky

Závěrečná řeč bývalého poslance Zdeňka Kořistky. Ten čelí žalobě Marka Dalíka, blízkého spolupracovníka předsedy ODS, a lobbisty Jana Večerka, neboť je nařkl z podplácení.

DOKUMENT: Závěrečná řeč Zďeňka Kořistky

 

Vážený pane předsedající, vážení členové senátu.

Hodně jsem zvažoval zdali zde vystoupím, řeknu své pocity a upozorním na fakta. V uplynulých letech zaznělo mnoho pravdy, polopravdy, ale i lží a dezinformace. Protože celá věc zásadním způsobem ovlivnila můj život, rozhodl jsem se tedy, že zde musí kromě právních výkladů zaznít i věty, které nejsou jen o paragrafech, ale o pocitech přímého účastníka kauzy.

Začnu tím, že se stalo přesně to, co jsem redaktorům Mladé fronty Dnes řekl hned na počátku…“pokud zveřejníte moje jméno, tak se vše obrátí proti mě a budu muset čelit žalobám“… Neudělal jsem jediný aktivní krok směrem k mediim před zveřejněním kauzy. Na vše jsem chtěl zapomenout, a nebýt sdělení jedné ze svědkyň, že ví o schůzce i o korupční nabídce, tak jsem se tím už nikdy nezabýval. Tím chci vyvrátit tvrzení žaloby, že jsem to byl já, kdo celou věc zveřejnil.

Co tedy uvedu na svoji obhajobu.

Klíčové je popsat proč se schůzka uskutečnila, jaké jsou přímé i nepřímé důkazy, co na schůzce zaznělo, popsat chování aktérů kauzy, a taky chci upozornit na průběh vyšetřování a kroků státního zastupitelstva.

1.Proč se schůzka uskutečnila?

Chci zde upozornit na zásadní rozpory ve vyjádřeních na počátku kauzy u pánů Dalíka,Topolánka a Večerka… Proč jsou v jejich vyjádřeních rozpory? Nejdříve tvrdili, že schůzka nebyla, pak schůzku připustili….proč Topolánek 20.8.2004 řekl v MF Dnes… “s některými poslanci včetně Kořistky jsem nechal vyjednávat o tom, že by nepodpořili vládu“…Proč Topolánek řekl na gremiu ODS, „že si mě vzal na starost on“? Proč v dalších týdnech tvrdil, že on o ničem nevěděl a žádný mandát nikomu nedal?....Zajímavé….Proč tedy Dalík pro Hospodářské noviny 23.8 tvrdil „že měl mandát od Topolánka, že má zjistit jaké má Kořistka další představy o své politické budoucnosti“.

Schůzka prý byla naprosto běžná a nevinná. Než „sladili noty“, jak zjistila policie z odposlechů, tak postupně uváděli toto….budu citovat… „prý se jeli za mnou pobavit o fotbale a dovolené“….absurdní a evidentně lživé! Popírali že by na schůzce něco korupčního zaznělo, a tak se ve dnech 23 - 25.8 v různých mediích propracovali k následujícím výrokům…Dalík - k žádné nabídce nedošlo,chtěl jen mluvit například o postu velvyslance….druhý den už hovoří, že o postech mluvil…nabídl post konzula v Drážďanech….toto potvrdil i Večerek! Dalík sice hovořil, že nabídl tento post v žertu, ale následující den, již asi po domluvě právníků, sdělil v Lidových novinách, že nenabízel žádný post a ani v žertu! Vše jsme zdokumentovali a jejich zmatená a lživá vyjádření jsou součástí spisu. Jsou tohle věrohodní lidé?

2.Byla schůzka jen náhodná nebo se na ní připravovali delší dobu?

Když kauza vypukla, tak sice tvrdili, že to byla schůzka o ničem a náhodná, ale jaká jsou fakta?

Večerek do policejního spisu vypověděl, že se o mě bavili již 3 týdny před schůzkou s Topolánkem a Dalíkem na filmovém festivalu v Karlových Varech.

Redaktor Lidových novin Petr Kolář řekl policii, že 14 dní před schůzkou o mě hovořil v Poslanecké sněmovně Dalík, že na mě něco najdou a „přesvědčí“ mě o hlasování proti vládě.

Tedy žádná nevinná schůzka, ale dlouhodobě připravovaná akce a vyjádření Dalíka, že mě budou případně vydírat. Skandál! Ale ve světle jiných kauz, volba prezidenta republiky nebo nyní poslance ODS Moravy, jde o běžné metody.

3.Odposlechy

Zde se chci chvíli zastavit….. Těch odposlechů je několik desítek hodin, a já se můžu jen domýšlet, co v nich je. I když se ODS snažila tento postup napadat a zpochybňovat,všechny byly uskutečněny zákonně-povoleny soudem! Zdůrazňuji, zákonně a povoleny soudem.

Proč nebyly odposlechy zveřejněny? Proč nesměly být čteny ani na uzavřeném a tedy neveřejném jednání soudu? Pokud v nich nic není, poslechněme si je a protistrana jistě bude mít důvod k oslavám. Proč se ODS těchto odposlechů tolik bojí? Policejní odposlechy kolují v médiích, a z důvodů pro mě nepochopitelných, je média nezveřejňují. Vlastně ty důvody nejsou až tak nepochopitelné – ODS vydala prohlášení, že kdo je zveřejní, toho budou žalovat. Je zajímavé, že média na tento útok na svobodu slova vůbec nereagovala. Ovšem proč chtějí média zastrašovat, jestliže v odposleších, jak oni soustavně tvrdí, nejsou důkazy o korupčním a jiném protiprávním jednání?

Policie vyhodnotila tyto odposlechy, a i na jejich základě zahájila trestní stíhání Dalíka a Večerka.

V kauze místopředsedy vlády Čunka jsou odposlechy a videonahrávky bez problémů čteny v soudní síni…v kauze fotbalových rozhodčích jsou odposlechy zveřejněny a dokonce je z jejich textů uváděna divadelní hra, u které se český národ baví.
U odposlechů z tzv.kauzy Kořistka by se asi nebavili !

Když žalující strana udělala vše možné i nemožné, a podařilo se jí vyřadit odposlechy z projednávání, tak zapomněla v zápalu boje, že část těchto odposlechů zůstala ve spise, když byly prováděny výslechy klíčových svědkyň, a tedy jsem se mohl dočíst hodně zajímavé věci…..

Obsahují alarmující vyjádření Topolánka, Dalíka, Večerka, Froňkové a Ondříškové…..
Zaznívají zde věty k svědkyni, která je konfrontována s tím, „že někdo může šáhnout na ní, na její bezpečnost, na jejího syna“….
( to volá současný premier Topolánek svědkyni Froňkové….).
Lidé tam říkají, že
„…kdyby řekli co vědí, tak že skončí pod kytkami“…,
„…že kdyby tam nebyl Dalík, tak už se neudrží“…,
„…že zažívají věci jako v nejtvrdších detektivkách“…,
„…když jsem řekla, že TO řeknu, tak mi hned začali vyhrožovat, že ať si uvědomím kdo on je“…,
„…on tam v sms píše náznaky TAM TOHO…nedává si na nic bacha“…,
„….když ten debil (Večerek) mi píše sms jako…tys to už určitě VŠECHNO řekla…“…atd.

Sice náznaky, ale zcela jasné, o korupční nabídce…. o zastrašování svědků…..o koordinaci co na schůzce vlastně zaznělo….A to policie uvádí, že nejvíce důležité odposlechy jsou zaznamenány v jiné dny, než které byly čteny u výslechů!
Proč chceme tyto odposlechy?

Dle mých informací, Dalík a Večerek obě svědkyně informovali o průběhu schůzky, včetně nabídky na úplatek….Jedna z nich se mi s tím svěřila na počátku kauzy, a prosila mě, abych ji do celé věci nezatáhl. Já toto slíbil, kryl ji a následně se tento můj postup otočil proti mně. Pak byly obě zastrašovány a nakonec u soudu a u výslechu vše popírali. Jedna z nich získala za vlády ODS místa ve dvou dozorčích radách?! Odměna?

Ptám se, kde je právo dané Ústavou na spravedlivý proces, když nemůžu soudu předložit dle našeho názoru, klíčové důkazy?

4.Detektor lži

Začnu otázkou….Myslíte si, že má člověk, který nelže důvod odmítat jít na detektor lži?

Sice se žalující strana snažila vyvolat dojem, že detektor je vlastně hloupost, že se dá oklamat, že bude zneužit proti nim atd, ale racionálně uvažující člověk spíše pochopil…ONI se bojí….Dalík i Večerek věděli, že na detektoru neobstojí, a protože nemohli tušit jaké otázky na něm zazní, tak nemohli ani koordinovat svoji případnou výpověď.

Když mi policie nabídla tento výslech, tak jsem neodmítl. Dalík i Večerek odmítli….
Detektor? Nic příjemného, a mohu vás ujistit, že to byla jedna z nejvíce stresujících věcí v mém životě. Desítky otázek…..psychický tlak…emoce….A výsledek?
I když došlo k úniku informací z tohoto výslechu, s polopravdivými i lživými komentáři, klíčové je, že součástí spisu je vyhodnocení odbornice kriminalistického ústavu, které konstatuje, že v klíčových otázkách ohledně nabídky úplatku jsem nelhal !!!

Toto je zcela jasné!

5.Další důkazy

Tvrzení redaktorky Respektu Čápové, která vypověděla do protokolu i u soudu, že Dalík ji řekl, že mi nabídli post velvyslance v Bulharsku. Toto zopakovala u soudu několikrát a na své výpovědi trvá. Pouze neuměla vyvrátit dodatečné Dalíkovo vyjádření, že vše říkal v legraci.

Drážďany….Bulharsko…prostě korupční nabídka je jedná velká sranda.
Politika je prostě legrace. Alespoň v podání členů a spolupracovníků ODS…Jednou je to u Dalíka žert o velvyslancích a konzulech, v dnešní době zase u předsedy poslaneckého klubu ODS Tluchoře, když žertuje o vyděračských fotografiích.

Překvapivé, ale přesto důležité je svědectví svědka Sommera, který obsah schůzky zaslechl a potvrdil, že slyšel 10 milionů….Byl sice znevěrohodňován, ale o jeho věrohodnosti svědčí i to, že o schůzce a úplatku řekl svému příteli spisovatelovi Kostihovi ještě před tím, než šel vše ohlásit na policii. A pan Kostiha, pro mě naprosto důvěryhodný člověk, toto potvrdil na policii.

6.Nevěrohodnost?

V celé kauze jsem byl pod neuvěřitelným tlakem.Mediální byl tak intenzivní, že když byl uveřejněn průzkum četnosti výskytu některé události v mediích v této době, pořadí bylo následující…1.místo - válka v Iráku, 2.místo – tzv.. kauza Kořistka a 3.místo - prezidentské volby v USA…O tuhle popularitu jsem nestál.

Neuvěřitelný tlak, a není divu, že jsem na veřejnosti nechtěl například hovořit o některých detailech, a taky jsem na policii při prvních výsleších neřekl některé věci, které dle mého nebyly tak klíčové nebo které by mohli do celé kauzy zatáhnout zcela nevinné lidi. Dnes už vím, že to byla moje veliká chyba, která se obrátila proti mně. Slušnost a ohleduplnost zde nebyly na místě. Prožil jsem strach o rodinu, byl jsem zastrašován, čelil jsem mašinerii nejsilnější opoziční strany, jejíž členové věřili spíše lidem jako je Dalík a Topolánek….

Kdo je tedy věrohodnější?

Ten, který neměl žádný důvod někoho poškozovat, když od počátku věděl, že pokud celá záležitost vyplave na povrch, tak bude šikanován, urážen a nakonec skončí u soudů

Ten, který sice v některých detailech nesdělil policii na samém počátku všechny informace, protože nechtěl poškodit jiné osoby, ale všechny podstatné věci sdělil ihned a nic na nich za celou dobu nemusel měnit?

Ten, který byl zastrašován, ale když už celá věc ne jeho vinou byla zveřejněna, tak se k věci postavil čelem a jako první popsal zákulisní machinace v politice a korupci?

Nebo je věrohodnější dvojice Dalík a Topolánek, kteří tehdy poprvé nastartovali scénář „získávání“ poslanců jiných stran? Pak pokračovali po volbách v roce 2006 směrem k poslancům sociální demokracie, kdy byl Dalík usvědčen skrytou kamerou redaktora MF Dnes Kmentou, že praktiky získávání „přeběhlíků“ jsou mu blízké.

Je věrohodnější Dalík, který se již stal v očích veřejností, na politické scéně i v mediích představitelem zákulisních praktik, od kterých se již distancují i členové a představitelé ODS?

7.Česká justice

Po celou dobu vyšetřování, a pak při projednávání u soudu, vše směřovalo k zametení celé záležitosti pod koberec. I když státní zástupce Fraš na základě skutečností, které shromáždila policie, nařídil zahájit trestní stíháni, došlo k zásahu z vyšších míst státního zastupitelství a bylo mu přikázáno celou věc zastavit. Státní zástupce Fraš to odmítl a byl odvolán. Státní zástupce Bláha prohlašoval v mediích když kauzu přebíral, že důkazů je na stíháni dost…Změna je ovšem život…na druhý den obrátil a stíháni zastavil. Na prostudování spisu, který má cca 1400 stran a obsahuje cca 40hodin odposlechů mu stačilo několik hodin!

V průběhu kauzy neustále unikaly informace ze spisu o mé osobě…celé texty mých výpovědí, celý výslech na detektoru, s komentáři, které mě měli znevěrohodnit. Je zdokumentován nátlak některých ostravských soudců do vyšetřování. Byli odvolávání lidé, kteří nebyli poslušni a neplnili nařízení vrchnosti. Na policii byl vykonáván nátlak, a předseda ODS Topolánek se dokonce na adresu vyšetřovatelů vyjádřil, že si je po volbách najde! Neuvěřitelně skandální výrok a nic se nestalo….Nebo možná stalo a našel si je?.. Nevím….

Podobnost s kauzou Čunek asi jen náhodná, že?
Nemyslím si. Spíše se na mé kauze někteří lidé „vyučili“. Zjistili, že jim všechno projde, a že nejlepší obranou je útok. Žaloby, vyhrůžky, zastrašování, zásahy do justice….

Naše důkazy byly zamítány, stížnosti na jednání státních zástupců odmítány, stížnosti na podjatost soudkyně v Praze zamítány. Je to ale na celý další projev a já již nechci tento soud více zatěžovat.

Myslím si tedy, že přímých i nepřímých důkazů, které popisují plánování schůzky, nevěrohodné vysvětlování co se na schůzce dělo, chování aktérů zachycené v odposleších, přiznání, že nabídka zazněla u postu konzula či velvyslance, sice v žertu, jak říká s oblibou pan Dalík, ale i další skutečnosti, svědčí o tom, že korupční nabídka byla učiněna. Je na zvážení tohoto soudu zdali tomu tak doopravdy bylo.

Občané čtou o úplatcích v komunální politice, nestačí se divit co je v tomto státě možné beztrestně udělat, jak lze vše zmanipulovat, vidí v televizi praktiky některých poslanců při volbě prezidenta, vyhrožování, náznaky vydírání, získávání kompromitujících materiálů proti politickému soupeři, koaličním partnerům nebo i proti vlastním straníkům kvůli loajalitě.

Je toho hodně s čím je občan konfrontován…
A v tomto prostředí je souzen člověk, který o korupci promluvil.

Vážený pane předsedající, vážení členové senátu, děkuji vám za pozornost.

V Olomouci dne 10.9.2008
Zdeněk Kořistka

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků