Hlavní obsah

DOKUMENT: Koaliční dohoda o sociálních tématech

Koaliční strany ČSSD, ANO a KDU-ČSL se mimo jiné dohodly, že budou usilovat o důstojné důchody, podporovat rodiny s dětmi a bojovat proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Následující text vychází z koaliční dohody, o jejíž finální podobě strany vznikající koalice stále jednají.

DOKUMENT: Koaliční dohoda o sociálních tématech

Smluvní strany se zavazují usilovat o udržení sociální soudržnosti a prosazovaní principů sociální spravedlnosti zejména aktivní politikou zaměstnanosti, ochranou práv zaměstnanců a bojem proti chudobě a sociálnímu vyloučení.

Důchodový systém

Budeme usilovat o vytváření důstojných životních podmínek pro seniory. Prosadíme návrat k pravidelnému zvyšování důchodů o inflaci a třetinu růstu reálných mezd, a to od roku 2015.

Sloučíme II. a III. pilíř. Zastavíme vyvádění prostředků z průběžného důchodového pilíře. Dáme podnět k sestavení odborné komise v gesci ministerstva práce a sociálních věcí a ministerstva financí složené z delegovaných zástupců koaličních stran, opozice, zástupců tripartity a odborníků z řad ekonomů, demografů a sociologů, která připraví úpravy zdanění práce a důchodového systému s účinností od roku 2017 s cílem zajištění výplaty důstojných penzí, posílení principu zásluhovosti, narovnání transferu mezi rodinou a společností a zastropování věku odchodu do důchodu. 

V první fázi podpoříme stávající produkty ve III. pilíři, kde stát poskytuje příspěvky, a navrhneme vylepšení jejich parametrů s cílem větší motivace lidí spořit na stáří.

Zaměstnanost

Obnovíme funkčnost úřadů práce mimo jiné přenosem kompetencí na okresní pracoviště, posílením aktivní politiky zaměstnanosti a důrazem na pomoc nejvíce ohroženým skupinám – absolventům škol, zdravotně postiženým a osobám v předdůchodovém věku. Také obnovíme povinnost zaměstnavatelů hlásit na úřady práce volná místa.

Po projednání v tripartitě budeme postupně zvyšovat minimální mzdu tak, aby se postupně přiblížila 40 % průměrné mzdy.

Důsledně budeme prosazovat stejnou odměnu za stejnou práci pro ženy i muže a podpoříme zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Budeme podporovat sociální podnikání jakožto specifický typ ekonomické činnosti. Nebudeme tolerovat žádné formy nelegálního zaměstnávání. Pokud v tom bude dosaženo dohody v tripartitě, obnovíme výplatu nemocenské v prvních třech dnech nemoci.

Opatření proti chudobě a sociálnímu vyloučení

Zajistíme dostupné, kvalitní a efektivní sociální služby především definováním sítě sociálních služeb, posílením role plánování jejich rozvoje a víceletým financováním. Podpoříme variabilitu sociálních služeb dle potřeb uživatelů včetně podpory osob, které pečují o své blízké v domácím prostředí. Stanovíme jasná pravidla pro výpočet dotace jejich poskytovatelům a pro použití příspěvku na péči. 

Upravíme pravidla pro přiznání příspěvku na péči a nároku na invalidní důchod osob se zdravotním postižením tak, aby spravedlivě zohledňovala zdravotní stav.

Posílíme terénní sociální práci na úrovni měst a obcí a v sociálně vyloučených lokalitách rozvineme spolupráci s neziskovým sektorem. Sociální prací s rodinami ohroženými chudobou zamezíme odebírání dětí do ústavní péče pouze z ekonomických důvodů.

Prosadíme zákon o sociálním bydlení, který definuje standard sociálního bytu a vymezí osoby, které na něj mají při plnění stanovených podmínek nárok. Zamezíme obchodu s chudobou pronajímáním předražených ubytoven hrazených ze sociálních dávek na bydlení.

Podpoříme hospicovou péči a narovnání plateb na lůžko v LDN.

Podpora rodin s dětmi

Prosadíme porodné i na druhé dítě. Pro případy, kdy druhý rodič neplatí řádně výživné, prosadíme zákonnou úpravu řešící zálohované výživné, poskytované za jasných podmínek státem.

S využitím evropských prostředků zahájíme ve spolupráci s obcemi výstavbu malometrážních sociálních bytů a startovacích bytů pro mladé rodiny.

Z textu návrhu koaliční dohody

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků