Hlavní obsah

„Agenda 2014“ stanovuje program, který ODS bude prosazovat do konce řádného volebního období, tedy v letech 2013 a 2014.

Agenda 2014

Hlavní cíle, kterými se chceme řídit v následujícím období:

• Obnovení hospodářského růstu
• Snížení nezaměstnanosti
• Zvýšení reálných mezd

TEZE
• Snižujeme zadlužování
• Šetřit budeme už jen u státu
• Dva roky daňové stability = stop zvyšování daní a odvodů
• Zasáhneme proti růstu cen energií
• „Deregulační balíček“ = snížení byrokracie v podnikání
• Prosazujeme zrychlené odpisy pro podnikatele
• Podpoříme částečné pracovní úvazky
• Náš daňový poplatník nesmí zachraňovat nemocné evropské banky

HLAVNÍ PROGRAMOVÉ PRIORITY
1) Stabilita a rozpočtová odpovědnost PRO důvěryhodnou ekonomiku
• Snížíme schodky veřejných rozpočtů pod 3 procenta HDP v letech 2013–2014 pro udržení důvěryhodnosti naší ekonomiky.
• Prosazujeme finanční ústavu, která bude vlády omezovat v předkládání nadměrných rozpočtových schodků pod hrozbou sankcí pro politiky.
• Šetřit budeme už jen u státu. Sloučíme ministerstvo dopravy s ministerstvem průmyslu a obchodu. Sloučíme nebo zrušíme další nadbytečné státní agendy a úřady, například inspekční orgány v oblasti kontroly potravin.
2) Podpora růstu PRO obnovení prosperity
•Ekonomickou stabilitu podpoříme tím, že dva roky nebudeme měnit daňové sazby a nepřipustíme jakékoli zvyšování daní či odvodů.
•Podporujeme, aby podnikatelé měli možnost využít zrychlené daňové odpisy investic. Veškerý nově pořízený majetek bude možné odepsat do 100 % vstupní ceny během 12 měsíců.
•Zjednodušíme administraci zadávání veřejných zakázek při zachování maximální transparentnosti. Chceme zakotvit povinnost Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže rozhodnout nejpozději do 60 dnů o každém podání, které obdrží.
3) Podnikání bez překážek PRO vyšší zaměstnanost
•Navrhneme „Deregulační balíček“. Chceme rušit zbytečné regulace omezující podnikání, především v oblasti statistiky, výkaznictví nebo zaměstnávání.
•Zpružníme pracovní trh. Budeme prosazovat slevy na pojistném u částečných úvazků a zavedení jejich nových forem typu job-sharing a práce na zavolanou.
•Podporujeme daňové úlevy pro zaměstnavatele, kteří budou minimálně jeden rok zaměstnávat člověka, který je evidován déle než 6 měsíců na úřadu práce.
4) Nižší ceny energie PRO vyšší konkurenceschopnost
•Zabráníme růstu cen energií zastavením veřejné podpory pro nově budované obnovitelné zdroje kromě těch, které vyrábějí elektřinu pro vlastní spotřebu.
•V zájmu ochrany spotřebitele podnikne stát takové kroky, které transparentně ukážou marže jednotlivých firem v oblasti podnikání podléhající regulaci státu, a vyvine tlak na snížení cen elektrické energie.
•Vyhlásíme novou aukci kmitočtů, jejímž cílem musí být rozšíření konkurence v telekomunikačních a datových službách a v konečném důsledku snížení cen a služeb na úroveň srovnatelnou s ostatními evropskými státy.
5) Vstřícný stát PRO efektivní servis veřejnosti
•Zvýšíme aktivitu státu při garantování bezpečnosti potravin a posílíme kontrolu jejich kvality v obchodech, zpřísníme sankce za klamání spotřebitele ze strany nepoctivých podnikatelských subjektů.
•Zasadíme se o nápravu špatně fungujících systémů v oblasti IT technologií, ať už se jedná o vyplácení dávek na úřadech práce nebo o registr vozidel.
•Chceme zásadně změnit systém sKaret, včetně možnosti jejich zrušení. Minimálně zajistíme jejich povinné využívání jen pro příjemce dávek hmotné nouze, u nichž hrozí jejich zneužívání.
6) Kvalitní vzdělávání PRO lepší uplatnění studentů
•Chceme daňově zvýhodnit firmy, které spolupracují se středními a vysokými školami a umožňují jejich studentům získat zkušenosti přímo v praxi.
•Z bakalářského studia se musí stát uzavřený celek. Dojde ke změně poměru bakalářských a magisterských studentů ve prospěch bakalářského stupně.
•Prosazujeme hodnocení kvality vysokých škol odrážející jejich skutečnou kvalitu a ty kvalitní hodláme více finančně podpořit.
7) Právo a dodržování pravidel PRO boj s korupcí
•Chceme zrychlit trestní řízení zjednodušením trestního řádu, jehož cílem je zjednodušit trestní proces, včetně zavedení přísnějších sankcí za jeho zdržování.
•Zvýšíme nezávislost nejvyššího státního zástupce. Zrušením vrchních státních zastupitelství zjednodušíme fungování celé soustavy státních zastupitelství. Zřídíme speciální protikorupční útvar.
•Neumožníme čerpání veřejných prostředků subjektům a vlastníkům s nejasnou majetkovou strukturou. Příjemci peněz ze státních zakázek a dotací musejí být jasně identifikovatelní.
8) Sebevědomý názor v Evropě PRO ochranu národních zájmů
•Odmítáme jednotnou evropskou daňovou a sociální politiku, která by vedla ke  zvýšení odvodové zátěže pro naše občany a firmy.
•Nepřipustíme ohrožení vkladů tuzemských střadatelů, které nesmí sloužit jako záruky za dluhy zahraničních bank v důsledku vzniku jednotného evropského dohledu.
•Přijetí eura musí být podmíněno vypsáním referenda vzhledem k zásadním změnám v evropském právu od vstupu do Evropské unie.

yknivoNumanzeSaNyknalC

Výběr článků