Opět stojíme na Václavském náměstí, kde se náš národ mnohokrát shromáždil v kritických chvílích české historie.

Vláda svým nezodpovědným vládnutím ztratila odbornou a morální důvěru uskutečňovat reformy ve prospěch občanů České republiky.

Korupce v naší zemi dostoupila takového stupně, že začíná ohrožovat základy právního státu a demokracie.

Vláda není schopna zabránit rozkrádání peněz z veřejných rozpočtů.

Reformy zdravotnictví, daňového, důchodového a sociálního systému jsou nedomyšlené, odbyté, ideologicky podbarvené, bez jakýchkoli analýz dopadů na občany. Mají posloužit k uvržení zdravotnictví, penzí a sociální péče do služeb zisku.

Nesmyslné škrtání výdajů nepomáhá státnímu rozpočtu proto, že vláda předtím zlikvidovala příjmovou stranu státního rozpočtu prostřednictvím hazardního snižování daní.

A proto:

Odmítáme vaši důchodovou loupež - reformu, prospěšnou jen pro soukromé penzijní fondy.

Odmítáme, aby placení tzv. nadstandardu znamenalo, že většina občanů bude odkázána na chudinskou zdravotní péči.

Odmítáme pohrdání vlády veřejným míněním a sociálním dialogem.

Odmítáme, aby tzv. reformy prohlubovaly další zadlužování země a ze zaměstnanců se stali daňoví soumaři, kteří ponesou hlavní břemeno zvýšení daní.

Odmítáme neustálé osekávání práv zaměstnanců v zákoníku práce.

Odmítáme, aby zaměstnancům byly likvidovány benefity a politici si nadužívali služebních výhod za naše daně.

Odmítáme tuto vládu rozpočtové nezodpovědnosti.

Nechceme být občany třetí kategorie ani doma ani v Evropě a svá práva jsme odhodláni důsledně bránit.

V Praze dne 21.5.2011