„Historicky měl vždy způsob, jak média zobrazují přehlížené komunity, přímý dopad na to, jak s nimi zachází širší společnost,” uvedla Noelle S. Lindsay Stewart z organizace Define American.

„U imigrantů všechno vždy padá do dvou kategorií - kriminálník snažící se zneužít systém nebo vysoce úspěšný perfektní hodný imigrant. To neodpovídá složitosti, lidskosti skutečných lidí. Věříme, že zlidštěním postav v televizi přimějete diváky, aby je to emocionálně přitáhlo k postavám a pak tuto citovou investici projektovali i do lidí ve skutečném životě.“

Ambiciózní imigrant často míří na vysokou 

Studie zkoumala 143 epizod ze 47 seriálů vysílaných v USA v letech 2017 and 2018. Nezkoumala národnost nebo rasu přistěhovalců, zkoumala pouze jediný rozdíl: rodilý Američan - imigrant narozený jinde.

Zatímco seriály ukazují postavy imigrantů se silným skonem (33%) ke kriminalitě, studie tvrdí, že naopak kriminalita imigrantů je mnohem nižší než u rodilých Američanů.

Asi 41% televizních postav imigrantů je v Americe „načerno“, zatímco vládní údaje hovoří o asi čtvrtině ilegálních imigrantů. Televizní postavy jsou také méně vzdělané než ve skutečnosti, tvrdí studie. Jen 7% má bakalářský titul, zatímco ve skutečnosti je to asi 17%. Pouhá 3% postav mají magisterský titul nebo doktorát, zatímco ve skutečném životě je to 13% imigrantů.