I když se stal Skalník později prezidentským poradcem, vždy byl a zůstává výtvarníkem. Proto ho Galerie města Kolína výstavou Sny/Situace/Sny, která trvá do 30. prosince, představuje coby osobitého tvůrce s netuctovým rukopisem. Expozici tvoří vedle prostorových objektů i velkoformátové akryly, litografie či koláže.

Skalník tíhne k modré či bílé barvě a má rád témata létání, nekonečné oblohy i svobody. Zároveň ho fascinuje geometrická ostrost tvarů, na jednu stranu vizuálně vyzývavých, na druhou stranu uklidňujících. Díky této na první pohled nesourodé kontradikci může zhmotňovat své představy prostřednictvím abstraktního poetismu.

Pomocí estetických fantazií pomyslně prochází prostorem, ve kterém nehledá omezující hranice, ale naopak cesty, kterými lze přejít na druhou stranu. V jeho pojetí se tak nehmatatelná idea, jako je pojem svobody, stává snadno dosažitelnou metou. Vyjadřuje ji barvami: blankytně modrá unáší do nekonečného univerza až někam k nekonečnému obzoru a bílá usazuje mezi mraky.

Výraznou kapitolu tvoří na výstavě soubor koláží Listy z deníku z období let 1968 až 1998. Jde o Skalníkovo vizuální ohlédnutí mapující výtvarné i životní milníky. Jsou mezi nimi proslulý plakát vytvořený pro hudební soubor Jazz Q i vzkaz Václava Havla s textem „Děkuji za sebe i za dějiny“.

Díla Josky Skalníka sice symbolicky nabízejí nebezpečnou touhu po svobodě, ale zároveň z nich sálá něco opojného. Obě strany téže mince si prožil na vlastní kůži, proto jsou jeho výtvarné vize tak uvěřitelné.