Původně nese francouzský román název Un avion sans elle, v překladu tedy Letadlo bez ní. V podstatě tento název, přestože se celý román snaží o udržení napjaté detektivní zápletky, vyzrazuje pointu celého příběhu. Nakladatelství Motto, které překlad vydalo, titul iniciativně změnilo na Vážku, tedy symbol, který dějem prostupuje, se samotným rozuzlením sice úzce souvisí, ovšem nic neprozradí.

Michel Bussi, který za dílem stojí, rozvíjí dvě dějové linie, obsazené stejnými postavami, ovšem v různých časech. Při letecké havárii zahynuli všichni na palubě, vyjma miminka. Při tragédii se však v letadle nacházela dvě tříměsíční děvčátka. Jejich rodiny zahynuly, příbuzní je doposud neviděli a fotografie nemají.

Nacházíme se v osmdesátých letech, v době, kdy genetické testy jsou spíše jen výplodem fantazie autorů sci-fi a rozhodnout, kým je přeživší dívenka, s určitostí nelze. Rodiny obou dětí z letadla bojují o to, aby se dítě stalo jejich vnučkou. Druhá linie se odehrává v době dívčiny dospělosti, ve chvíli, kdy zjišťuje, kým skutečně je.

Aby byla po celou dobu příběhu udržena dynamika s příchutí tajemna, strukturuje autor velmi umně vyprávění a s citem prolíná jednotlivé linky. Zajímavým aspektem je použití okrajové vyprávěcí postavy. Tou je detektiv, v momentu začátku příběhu již mrtvý, prostřednictvím jehož zápisků, poznámek a myšlenek je příběh částečně odvyprávěn.

Román má výrazný potenciál oslovit i běžně „nedetektivní“ čtenáře, a to právě svou sociálně laděnou linkou. Autor konfrontuje dva světy, dvě zcela odlišná prostředí – bohatou smetánku, která po materiální stránce může děvčátku dát vše, vedle toho chudší rodinu, která oplývá domácím teplem a rodinou soudržností.

V rámci výsledného rozuzlení lze zpětně knihu vnímat i jako sociální kritiku poměrů ve Francii, kdy původ člověka, rodinné a zejména majetkové poměry určují celou budoucnost jedince, jeho meze i budoucí cíle.

Michel Bussi: Vážka
Motto, překlad Miluše Krejčová, 424 stran, 399 Kč

Celkové hodnocení: 75 %

 

Může se vám hodit na službě Zboží.cz: