V Praze byla jeho díla v rámci Tance Praha již několikrát uvedena, například v repertoáru Ženevského baletu, Batsheva Ensemblu. Nyní je jedna z jeho choreografií pod názvem decadance na repertoáru Baletu Národního divadla na Nové scéně v Praze. Inscenace Last Work stylově navazuje na Naharinův fascinující pohybový slovník, v symbolech reflektuje nejistotu i rozvrácenost světa. Hudební inspirace je mnohovrstevná, taneční gradace velkolepá.

Vedení festivalu Tanec Praha se letos podařilo představit skutečně dramaturgicky vyváženou sbírku inscenací i souborů, z nichž bezesporu Batsheva Dance Company co do kvality vede prim.