Jedním z výchozích zdrojů spojení obrazu a textu je reklama. Původně komerční strategie se znovu stala tématem umění s nástupem postmoderny. Propojením obrazu a textu se ale intenzivně zabývali už meziváleční umělci, kteří zkoumali možnosti koláže, grafického designu, knihy, plakátu. Bude rezonovat i v sobotu 19. října ve Francouzském institutu, kde se uskuteční diskusní fórum s mezinárodní účastí nazvané Descriptive Systems.

Festival Fotograf pořádá občanské sdružení Fotograf 07, které už několik let provozuje Fotograf Gallery a od roku 2001 vydává časopis Fotograf. Kompletní program a další informace jsou na stránkách www.fotografestival.cz.

Ve Školské ulici 28 mají dnes vernisáž tři výstavy, jedna z nich bude v Galerii díra s projektem To, co vidíme. Zvuková instalace představuje koláž slovních popisů prostředí dvorku, na němž je galerie (vstup pro sluchátka) umístěna. Zvuková koláž bude během konání výstavy aktualizována o nové příspěvky.

Během října se do festivalu zapojí řada pražských zavedených, alternativních i studentských galerií, například Ateliér Josefa Sudka, Tranzitdisplay, Meetfactory, Archiv výtvarného umění DOX, Futura či Fotograf Gallery, které nabídnou výstavy českých i zahraničních umělců, mezi jinými Rudolfa Sikory, Viktora Kopasze, Jiřího Valocha a Lenky Vítkové či Zbyňka Baladrána. Ti ve svých instalacích, fotografiích, denících kombinují vizuální a textové sdělení, nebo se naopak vyjadřují prostřednictvím textu, který vystavením v galerii získává novou dimenzi.