Hlavní obsah
Petr Kramný na fotografii ze čtvrtečního jednání Foto: Jaroslav Ožana, ČTK

Žádný důkaz, žádný motiv, advokátka Kramného cupovala obžalobu

Novinky.cz přinášejí on-line zpravodajství ze soudního stání s Petrem Kramným (37), který je obžalovaný z vraždy své manželky a dcery. Nejsledovanější proces roku je ve své konečné fázi a devatenáctý den přišly na řadu závěrečné řeči. Státní zástupce Vít Legerský zkritizoval znalce obhajoby a v poledne Kramnému navrhl výjimečný trest 30 let vězení. Odpoledne před soudem mluvila advokátka Jana Rejžková, jež navrhla zproštění obžaloby. Verdikt soud vynese v lednu.

Petr Kramný na fotografii ze čtvrtečního jednání Foto: Jaroslav Ožana, ČTK
Žádný důkaz, žádný motiv, advokátka Kramného cupovala obžalobu

16:04 - Trestní senát se po krátké poradě usnesl, že hlavní líčení se vzhledem k čerpání dovolené a za účelem porady senátu odročuje na 7.1. 2016 ve 13:00 hodin, kdy bude vyhlášen rozsudek.

16:03 - Poslední slova obžalovaného Petra Kramného: „To, co je mi kladeno za vinu, jsem neudělal!“

16:01 - Kramný: Závěrem chci říct, že jsem průměrný člověk, celý život jsem se snažil žít jako slušný a přátelský člověk. Mám být souzen za to, že jsem chtěl, aby moje manželka a dcera netrpěly nouzí? Obě jsem nadevše miloval a snažil se mít slušnou práci, abych je finančně zajistil. Dělal jsem přesčasy, aby se měly dobře. Já jsem žádnou vraždu neplánoval, manželství nebylo rozvrácené, naopak jsme plánovali dítě a chtěli nový dům. Jsem nešťastný otec, který sedí rok a půl ve vězení. Možná neumím dát smutek najevo tak, aby se sousedky, novináři a část veřejnosti uspokojila. Smutek je mou intimní záležitostí.

15:59 - „Tento soud dovolil, aby se vše, co se tady děje, přenášelo online do celé republiky,“ říká Kramný a poukazuje, že celá republika se tak mimo jiné měla možnost seznámit i s jeho intimním životem. „Svědci si přečetli výpovědi jiných svědků den předem a tím byli ovlivněni. Naposledy se takové přenosy u nás dělaly v padesátých letech.“

15:57 - „Od mého návratu do ČR jsem spolupracoval s policií. Doufal jsem, že česká policie bude spolupracovat s egyptskou policií, aby se zjistilo, co se skutečně stalo. Já jsem Monice ani Klárce neublížil,“ uvedl Kramný.

Obžalovaný zkritizoval advokátku Moničiny rodiny Kláru Long Slámovou, která ho v médiích označovala za vraha. „Ovlivňování bylo tak intenzivní, že i moje sestra Lenka se obrátila proti mně. Jsem nevinný člověk, který se chce dozvědět, co se stalo manželce a dceři.“

15:52 - Na řadu přišla řeč obžalovaného. Petr Kramný čte: „V případě, který se zde řeší, jsem udělal dvě chyby, které si budu vyčítat do konce života. První chybou je to, že jsem nezajistil převoz Moniky a Kláry do nemocnice,“ začal svou výpověď a vysvětlil, že zdravotní potíže nepovažoval za tak vážné.

Druhou chybou je, že se obrátil na média, ale to podle svých slov učinil jen proto, že už nevěděl, kudy kam. Netušil, kam až to může dojít.

15:50 - „Ve vztahu k mému klientovi je evidentní důkazní nouze. Vina mého klienta je dovozována, aniž by k tomu byl věrohodný podklad. S ohledem na shora uvedené navrhuji, aby obžalovaný Petr Kramný byl podle paragrafu 226 písmeno a) Trestního řádu zproštěn od obžaloby v celém rozsahu a současně navrhuji, aby byl Petr Kramný propuštěn z vazby,“ řekla Rejžková.

15:48 - „Během vyšetřování nebylo prokázáno, že by se můj klient dopustil žalovaného jednání. Obžaloba nepředložila jediný přímý důkaz,“ prohlásila Rejžková. Všechny důkazy jsou podle ní jen podpůrné a nepřímé. Na závěr obhájkyně připomíná zásadu in dubio pro reo (v pochybnostech ve prospěch obžalovaného).

„Věřím, že tento soud řádně dostojí své povinnosti. Věřím, že nebude hodnotit provedené důkazy jednostranně pouze v neprospěch obžalovaného, že nebude zacházet s výsledky dokazování arbitrážním přístupem a přihlédne k zásadním námitkám obhajoby. Důkazy, které jsou veřejným žalobcem předkládány, jsou vytrženy z kontextu.“

15:35 - Rejžková pokračuje ve vysvětlování, proč se domnívá, že pro odsouzení Kramného chybí důkazy. „Vyšetřování mělo být směřováno spíše do Egypta než do Karviné. Ze strany státního zástupce měl být učiněn razantnější pokus, aby se české orgány do Egypta dostaly,“ říká advokátka Petra Kramného.

15:25 - Myšlenky, že člověk, který není manuálně zručný a v podstatě si umí pouze vyměnit žárovku, by byl schopen pouštět se na tenký led a pokoušel se zabít někoho pomocí elektrického kabelu, aniž by věděl, zda se mu to podaří, označila Kramného obhájkyně za absurdní.

15:00 - „Na chování Petra Kramného nelze vysledovat nic patologického,“ říká obhájkyně. Chování člověka, který přišel o své nejbližší, podle obhájkyně nelze předepsat, protože každý člověk reaguje jinak. Obhájkyně odmítá, že by takový člověk musel zákonitě „chodit s hlavou svěšenou, mít kruhy pod očima, nosit smuteční pásku, odstěhovat se.... „

14:44 - Vyhlášena krátká přestávka.

14:42 - Obhájkyně připomíná, že u Petra Kramného nebyla zjištěna sexuální deviace ani sklony k agresivitě ve vztahu k sexuálnímu chování. „Jiná znalkyně zjistila příznaky poruchy osobnosti. Hovoří o příznacích, nikoliv o samotné poruše osobnosti,“ řekla obhájkyně.

Znalkyně podle ní popisuje u Kramného potřebu závislosti na jiné osobnosti. Toho se podle obhájkyně chytila obžaloba, když hovoří o obavách Kramného z rozpadu vztahu. Jana Rejžková také odmítá, že by soud měl brát v úvahu chování Petra Kramného po smrti manželky a dcery, jeho reakce na různé životní situace a to, co o něm vypověděli svědci. „Nemyslím si, že někoho lze odsoudit za to, jak se tváří.“

14:31 - „Státní zástupce se snažil ve své závěrečné řeči shodit posudky předložené obhajobou,“ řekla obhájkyně a takový postup označila za nešvar současné justice. Připomněla, že znalci obhajoby jasně řekli, že nelze sice nade vši pochybnost určit příčinu úmrtí, ale otrava neznámou látkou se jeví jako nejpravděpodobnější.

14:12 - „Pochybností, že k úmrtí došlo po selhání srdce na následky úrazu elektrickým proudem, je víc než dost. Znalci sami říkají, že k diagnóze došli poté, co nezjistili jinou příčinu úmrtí," řekla advokátka.

14:02 - Jana Rejžková se postupně vyjadřuje k výsledkům pitvy z Egypta a následně k posudku Ústavu soudního lékařství v Ostravě, kde se prováděla další pitva. Podrobně rozebírá například změnu barvy kůže Moniky Kramné v místech údajného vstupu elektrického proudu.

Podle ní nelze dospět k závěru, že k těmto změnám na kůži došlo už před smrtí, nikoliv až po ní. „Není prokázáno, že jde o vitální známky," říká (znalci přitom u soudu jednoznačně uváděli pravý opak - pozn. red). Podobným způsobem obhájkyně zpochybňuje i další závěry ostravských patologů. Upozorňuje na to, že na těle malé Kláry žádná podobná místa, kterými mohla proudit elektřina, nebyla zjištěna.

13:45 - Podle obhájkyně nebylo jednoznačně prokázáno, že manželka a dcera zemřely po zásahu elektrickým proudem.

13:30 - Obhájkyně podrobně rekapituluje závěry znaleckých posudků.

13:20 - Rejžková se vyjadřuje k tvrzení státního zástupce, že obžalovaný původně připravoval spolu s vraždou i sebevraždu, ale nakonec nenašel odvahu k usmrcení sebe samého, a poté se snažil vykonstruovat příběh, kterým by vysvětlil smrt manželky a dcery. „Je s podivem, že žalobce bez důvodů najde odvahu k nepodložené konstrukci o rozšířené sebevraždě... Je záhadou, jak žalobce ví, co se odehrávalo v mysli mého klienta,“ konstatovala obhájkyně.

13:12 - Obhájkyně tvrdí, že v žádném případě nešlo o rozpadající se rodinu. Říká, že zná takové rodiny, ve kterých dochází ke třem konfliktům během hodiny, nikoliv během několika let, jak bylo doloženo v případě Kramných. „Návštěvu striptýzového vystoupení ze strany Moniky Kramné nelze hodnotit jako rozvrat manželství," říká Rejžková.

Stejně lze hovořit i o udržování kontaktů na sociálních sítích, které jsou fenoménem dnešní doby. „Neexistuje motiv obžalovaného, a pokud neexistuje, nemůže být prokázán," tvrdí advokátka.  

BEZ KOMENTÁŘE: Petr Kramný přichází k soudu

Video: Denisa Telaříková, Právo

13:05 - Rejžková: Nyní k motivu – obžalovanému nebylo před odjezdem do Egypta známo, že by chtěla (Monika) vztah opustit, že by navázala vztah s jiným mužem, že by manželství bylo svazkem pouze formálním či rozvráceným. Naopak plánovali narození dalšího dítěte, je prokázáno, že manželství Kramných plnilo všechny své funkce, po návratu z Egypta měli naplánovaný pobyt na Slovensku. Nebyl předložen žádný důkaz, který by svědčil o hlubokém zklamání z chování manželky nebo ztráty přízně.

12:59 - „Veřejný žalobce pouze fabuluje o mechanismu úrazu elektrickým proudem. Nezbývá mu nic jiného než dotvořit skutkový děj vlastní kreativitou,” konstatovala advokátka.

Rejžková: V přípravném řízení ani v hlavním líčení nebyly prokázány žádné skutečnosti, že se Petr Kramný měl dopustit tohoto jednání. Výsledky vyšetřování v žádném případě neopravňovaly podání obžaloby na mého klienta. Z dokazování nevyplynulo nic, co by mohlo vést k jasnému a nepochybnému závěru, že můj klient měl spáchat zvlášť závažný zločin vraždy. Z provedeného dokazování je možné dovodit, že se žádným způsobem nepodílel na smrti své manželky a dcery.

12:56 - „Bohužel se netvářil dostatečně smutně, nebyl dostatečně zhroucený, navíc nenosil smuteční oblečení ani smuteční pásku," přednáší Rejžková. "Petr Kramný věří, že tento soud se nenechal ovlivnit mediální kampaní vedenou vůči jeho osobě.“

Obhájkyně říká, že jediné důkazy, kterými je jeho klient usvědčován, jsou některé znalecké posudky. „Veřejný žalobce sestavil obžalobu pouze ze závěrů uvedených posudků, což je pro mne velmi neobvyklé. Jednotlivé důkazy pak propojil vlastními myšlenkami,“ vylíčila Rejžková.  

12:51 - Rejžková na úvod svého vystoupení kritizuje bulvární média, která zásadním způsobem ovlivnila průběh celého trestního řízení, především výpovědi svědků. „Vážená paní předsedkyně, vážení přísedící. Mohu ze své zkušenosti říct, že jakékoliv trestní stíhání je újmou na osobnosti stíhaného, je to negace všeho, co člověk v minulosti dokázal a čeho v budoucnosti dokázat chtěl. Pod vlivem dehonestační a hysterické kampaně byli svědci ovlivněni těmito články, které hovořily o tom, že není dostatečně smutný a podobně.“

12:45 - Obhájkyně Jana Rejžková přednáší závěrečnou řeč. „Můj klient se nedopustil jednání, jež je mu kladeno za vinu podanou obžalobou, tedy že po předchozím uvážení usmrtil svou manželku a dceru. Není bez jakékoliv pochyby prokázáno, že se popsaný skutek stal a že ho spáchal obžalovaný Petr Kramný,“ uvedla. „Jeho výpovědi jsou od počátku konzistentní a jsou podporovány předloženými důkazy."

12:00 - Vyhlášena polední přestávka.

11:55 - "Obžalovaný v sobě popřel veškeré lidské pudy, ty nechal převálcovat svým egocentrismem. Choval se zákeřně. Jeho nápravu považuji za značně ztíženou. Motivace ke změně je odvislá od toho, zda si vůbec přizná vinu a dojde u něho k sebereflexi. Resocializace u něj bude hypoteticky možná pouze v případě odborného psychologického vedení. Vzhledem k osobě obžalovaného navrhuji uložení výjimečného trestu na samé horní hranici, tedy ve výměře 30 let. Pro jehož výkon by byl zařazen do věznice se zvýšenou ostrahou,“ prohlásil žalobce.

11:50 - „Nepřímé důkazy tvoří ucelený řetězec důkazů, které vedou k závěru o vině. Navrhuji, aby byl Petr Kramný uznán vinným v celém rozsahu obžaloby. Jsou splněny podmínky pro uložení výjimečného trestu,“ navrhl Legerský a dodal: „Jednal po předchozí úvaze, činu se dopustil na dítěti, navíc na své dceři, a na manželce." 

11:48 - Legerský: Ze všech zjištěných okolností vyplývá, že se Petr Kramný vypravil na dovolenou do Egypta s vražednými úmysly. Doufal, že na dovolené mu Monika ukáže vlídnou tvář, želbohu tomu však tak nebylo. Monika se k němu během dovolené chovala stejně chladně a odtažitě jako ve všedních dnech. Obžalovaný si tak uvědomil, kam jejich vztah směřuje.

11:42 - Znalci podle něj nezaznamenali u Petra Kramného pocity viny. Naopak vinu svaloval na svou manželku a všude, kam chodil, manželku hanil. „Jeho aktivní vystupování si odporuje s psychickým stavem, v němž se měl dle svých slov nacházet. Člověk v jeho situaci by vůbec neměl energii se těmito věcmi zabývat."

11:36 - Žalobce popisuje stavy až chorobné žárlivosti. „To vedlo k tomu, že se mu manželka stále více vzdalovala. Před dovolenou byli manželé na sebe jak psi,” uvedl.

Legerský upozorňuje na egocentrismus a absenci schopnosti empatie. Ze znaleckého posudku podle něj vyplývá, že Kramný je vzhledem k založení své osobnosti takového činu schopen.

11:26 - Legerský rozebírá psychologický profil Kramného a jeho manželky. Podle znalců šlo o dvě naprosto rozdílné osobnosti. „Obžalovaný byl jejím opakem. Chodil do práce šest dnů v týdnu, rodinu zabezpečoval, a proto čekal vděčnost od Moniky. Pak si začal uvědomovat, že postupně ztrácí zpětnou vazbu a pozornost Moniky. Obžalovaný přišel z práce a Monika místo toho, aby se mu věnovala, seděla u počítače. Začal se zajímat o to, proč na počítači tráví tolik času. Zjistil, že má v přátelích na Facebooku řadu mužů a u svého jména má uveden status svobodná. Do toho přišla informace o nevěře, Monika mu musela odpřisáhnout na smrt Kláry, že mu nebyla nevěrná."

11:14 - Legerský upozorňuje také na hovory, ve kterých se po smrti Moniky a Kláry a po svém návratu do ČR chlubí svému kamarádovi svými zážitky se svou novou milenkou. „Chlubí se dobýváním vrcholů jeskyní, popisuje praktiky, které Monika odmítala, nabízí přirovnání, že je to jako by vlezl z felicie do ferrari," říká.

11:02 - Vít Legerský pokračuje v podrobném popisu chování Petra Kramného po návratu do České republiky, na kterém se snaží dokázat, že smutek pouze předstíral a ve skutečnosti smrti své manželky a dcery ani trochu nelitoval. Kramný se podle něj zhroutil jen naoko. Svědčí o tom jeho chování po návratu domů. „Prožíval euforii z návratu, těšil se pozornosti médií,” konstatoval.

10:46 - Legerský pokračuje v popisu chování Petra Kramného po návratu do republiky. Popisuje například, jak se snažil získat diskreditující fotografie, na kterých Monika v minulosti pózovala se striptérem. Fotky přitom viděl již dříve. „Fotografie se tedy nesnažil získat proto, aby zjistil informace o Monice, ale proto, aby je dále distribuoval a vrhnul tak špatné světlo na Moniku,“ myslí si žalobce.

10:25 - Vyhlášena krátká přestávka.

10:20 - Státní zástupce upozorňuje i na to, že si Kramný ve svém tabletu uchovával a postupně mazal lékařská pojednání o posmrtných změnách na lidském organismu, posmrtných skvrnách, nikoliv informace o otravách. To údajně svědčí o tom, že se připravoval na svou obhajobu.

Matka Petra Kramného Irena Rychlá (druhá zleva) a otčím Karel Rychlý (druhý zprava).

Foto: Jaroslav Ožana, ČTK

10:13 - Žalobce upozorňuje na rozpory v jednotlivých výpovědích Kramného. Tyto změny dává do souvislostí s tím, jak se Kramný postupně seznamoval se závěry znaleckých posudků, kterým pak své výpovědi přizpůsoboval.

10:03 - Výpověď o průjmech a žaludečních problémech nemá oporu ani s důkazy zajištěnými při ohledání pokoje, například s tím, že nebyl použit toaletní papír, který si Kramný pro Moniku a Kláru vyžádal u zaměstnance hotelu. „Nikdo průjem neměl a toaletní papír nepotřeboval."

9:54 - O nevěrohodnosti výpovědi Petra Kramného svědčí podle Legerského i to, že oběti konzumovaly pouze stravu nabídnutou hotelem. „Nikdo v hotelu přitom příznaky otravy netrpěl," řekl státní zástupce.

9:45 - Státní zástupce podrobně rozebírá výpovědi svědků, kteří se nacházeli na místě činu, a dává je do souvislosti s výpověďmi Kramného. Upozorňuje na nesrovnalosti a protichůdné informace v jeho výpovědích.

9:35 - Tomu, že by někdo mohl rodinu otrávit, nenasvědčují ani výsledky expertiz, ani logika a absence jakéhokoliv motivu. „Nestalo se nic, co by mohlo zavdat příčinu k tak bizarnímu činu, jako je otrava celé rodiny,“ řekl dále Legerský.

9:21 - Přestože podle Legerského nebyl jednoznačně popsán mechanismus vraždy, je zcela zjevné, že například zásah odizolovaným vodičem byl v hotelovém pokoji velmi snadno proveditelný, i když není v obžalobě podrobně popsán.

K tomuto závěru lze podle něj dospět i přesto, že čeští vyšetřovatelé neměli možnost si místo činu prohlédnout. „Přes opakované telefonické požadavky, kdy dokonce já sám jsem si nechal za tímto účelem vystavit nový cestovní pas, nám nebylo ze strany Egypta vyhověno," řekl Legerský. Přesto je podle něj prokázáno, že na pokoji i v jeho koupelně byly elektrické zásuvky o 220 voltech.

9:15 - „Příčina smrti jako akutní srdeční selhání při zásahu elektrickým proudem je zcela jednoznačná,” konstatoval.

9:11 - „Když znalec překročí svou odbornost, nelze k takovému závěru vůbec přihlížet,“ doplnil žalobce. Posudek znalců obhajoby Matlacha a Fargaše je podle státního zástupce zjevně účelový. Tito znalci podle něj zjevně špatně interpretovali výsledky vyšetření. „Je otázkou, zda je posudek těchto znalců produktem jejich slabé odbornosti, nebo slabé morálky.“

Státní zástupce Vít Legerský, matka Petra Kramného Irena Rychlá (druhá zleva) a Karel Rychlý (vpravo).

Foto: Jaroslav Ožana, ČTK

9:05 - Státní zástupce mimo jiné upozorňuje, že i egyptský patolog po konfrontaci se závěry českých znalců připustil, že česká lékařská zpráva odpovídá skutečnému průběhu úmrtí, a zkritizoval závěr, který soudu předložili znalci obhajoby.

„Jeho zřejmá věcná nesprávnost se nám v celé nahotě vyjevila po vypracování revizního posudku. Musím říct, že pokud by za mnou přišel vyšetřovatel s tím, že chce z takového posudku něco vyvozovat, vypoklonkoval bych ho s tím, že nezná zákon o znalcích,"  rozohnil se Legerský.

8:56 - Státní zástupce podrobně rozebírá pitevní zprávu z Egypta, která byla podle něj provedena nepochopitelně laxně. „Petr Kramný se svou verzí o otravě snažil svést vyšetřující orgány na falešnou stopu, což se mu v podstatě podařilo," konstatoval žalobce.

Podle něj naproti tomu česká lékařská zpráva je zcela průkazná a nezpochybnitelná.

8:49 - Státní zástupce upozorňuje, že vyšetřování se zaměřilo právě na verzi Petra Kramného, který hovořil o otravě, proto bylo znalecké zkoumání velmi podrobné.

8:45 - Legerský: Výpověď Petra Kramného je ve všech podstatných bodech vyvrácena. Jak v řízení vedeném v Egyptě, tak v řízení vedeném v České republice, byly nezávisle na sobě provedeny toxikologické rozbory vzorků všeho, co mohlo souviset se smrtí Moniky Kláry, a to vždy s negativním výsledkem.

8:42 - „Monika a nezletilá Klára zemřely v rukou toho, kdo je měl chránit a kdo měl dělat vše pro to, aby byly v bezpečí, a to jen proto, že neunesl hrozbu konce manželského vztahu,“ prohlásil na začátku žalobce.

„Toxikologický závěr je zcela jednoznačný, při pitvách nebyly zjištěny žádné známky otravy, o které Petr Kramný mluvil, i když znalec připustil, že obžalovaný mohl krátkodobě trpět příznaky žaludečních obtíží.“

8:38 - Státní zástupce předesílá, že celé trestní řízení, které se snaží rozkrýt okolností smrti Moniky a Kláry Kramných, je od samého počátku komplikováno nedostupností místa činu pro české orgány.

„Na většinu našich požadavků egyptská strana vůbec nereagovala," řekl. Přesto se podle něj podařilo případ zdokumentovat tak, že bylo možné postavit Kramného před soud. „Dovolím si vyslovit skálopevné přesvědčení, že lze učinit závěr o jednoznačné vině obžalovaného."

8:36 - „Dovolil bych si předeslat, že závěrečná řeč bude velmi dlouhá, a prosím, abych mohl v jejím průběhu v případě potřeby svlažit ústa,“ řekl v úvodu Legerský a dodal: „Po provedeném dokazování jsem přesvědčen, že skutek byl zjištěn a prokázán tak, že se nic nezměnilo ani na jeho právní kvalifikaci.“

8:34 - Soudkyně Renata Gilová zahájila páteční jednání a státní zástupce Vít Legerský začal s přednesem závěrečné řeči.

Ve čtvrtek před soudem vypovídali dva revizní znalci, kteří vypracovali posudek, jejž požadovala soudkyně. Shodli se v něm, že Monika a Klára zemřely po úrazu elektrickým proudem. Zcela tak vyvrátili tvrzení znalců obhajoby, že smrt nastala kvůli otravě, jak u soudu zaznělo v listopadu, a potvrdili tudíž verzi obžaloby.

Veřejnost v září šokovala delegátka cestovní kanceláře, která sdělila, že jako první ohledávala těla Kramných. Požádal ji o to egyptský policista, protože byl ramadán.

Celý soudní maratón odstartoval 29. června výpovědí obžalovaného. Kramný popisoval, jak v roce 2013 vybírali se ženou dovolenou, kdo a proč vybral Egypt, i když tam už byli a chtěli jinam, kolik peněz na ni měli, kdo balil kufry. Až postupně došel k osudnému dni.
Během následujících dvou týdnů vypovídala rodina obžalovaných i poškozených nebo také znalci z oboru lékařství, kteří potvrdili, že oběti zemřely působením elektrického proudu, a zároveň vyvrátili tvrzení o otravě.

Anketa
Myslíte si, že je Petr Kramný vinen?
ano
84.7 %
ne
15.3 %
Celkem hlasovalo 65105 čtenářů.

Související téma

Obžalovaný přichází do soudní síně

Foto: Aleš Honus, Právo

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků