Hlavní obsah
Petr Kramný přichází ke čtvrtečnímu soudu. Foto: Jaroslav Ožana, ČTK

Revizní znalci rozcupovali tvrzení Kramného obhajoby

Novinky.cz přinášejí on-line zpravodajství ze soudního stání s Petrem Kramným (37), který je obžalovaný z vraždy své manželky a dcery. Kauza se pomalu blíží ke konci, osmnáctý den procesu znalci Zdeněk Šenkýř a František Vorel představili revizní znalecký posudek, který si nechala vypracovat soudkyně Renata Gilová. Posudek vyvrátil tvrzení obhajoby a konstatuje, že Monika a Klára zemřely po úrazu elektrickým proudem.

Petr Kramný přichází ke čtvrtečnímu soudu. Foto: Jaroslav Ožana, ČTK
Revizní znalci rozcupovali tvrzení Kramného obhajoby

15:10 – Soud rozhodl, že dokazování je ukončeno. V pátek zazní závěrečné řeči.

15:04 – Obhájkyně: Já si dovoluji setrvat na návrhu výslechů doktora Matlacha a Fargaše. Můj klient má právo na to, aby proces byl spravedlivý, má právo na řádnou obhajobu. Tito znalci nesouhlasí se závěry znaleckého ústavu a chtějí na ně reagovat.

Soudkyně: Není povinností soudu vyhovět každému návrhu. Zamítnutí návrhu neznamená, že řízení není spravedlivé. Naopak je regulérní důkaz odmítnout, jestliže je nadbytečný nebo nemá relevantní vypovídací hodnotu.

14:56 – Výslech zástupců znaleckého ústavu skončil. Trestní senát zamítá návrh obhájkyně na vypracování dodatků předchozích znaleckých posudků. Podle názoru soudu by takové důkazy byly nadbytečné. Stejně tak soud nebude vyslýchat patologa z Egypta, což také obhajoba znovu žádala. Soud tento návrh už jednou zamítl dříve.

14:49 – Otázky klade Kramný. Mohl mít vliv na výsledky pitvy v ČR transport těl, která byla přepravována z Hurghady do Káhiry ve velmi vysokých teplotách a následně letecky do Vídně? Mohlo to mít vliv na některé závěry?

Znalec: Za prvé neznáme podmínky. Nevíme, jestli byla těla přepravovaná v klimatizovaných prostorách. Viděli jsme částečně balzamovaná těla, která částečně podléhala hnilobnému rozkladu. Ale závěry, které byly učiněny a které jsme učinili my, nebyly narušeny. Ani hnilobou, ani balzamováním.

14:45 – Obhájkyně Kramného před každou další otázkou dlouho přemýšlí. Rejžková: Pane docente, znáte standardy pitev v Egyptské arabské republice?

Znalec: Neznám, ale pokud jsou takové, jaké byly předvedeny v této kauze, tak je to špatné.

Rejžková upozorňuje, že po převozu těl do ČR chyběla část jater, chyběl žaludek a další části vnitřností. „Je pravda, že v některých zemích světa se při pitvě neodebírá žaludeční obsah, ale celý žaludek. Proto si myslím, že byl odebrán, ale je to jen moje úvaha, nikoliv jasné konstatování, že tomu tak je,“ konstatovala.

14:38 – Znalec přitom předtím odmítl, že by známky na těle Moniky mohly být způsobeny popálením. Podle něj šlo o elektřinu.

Vorel: Ano, obdobný nález je i u popálenin, ale diagnóza není postavena jen na mikroskopickém vyšetření. Nemůžeme vytrhnout ze souvislosti jen mikroskopický nebo makroskopický obraz.

14:32 – „Šlo jednoznačně o úraz elektrickým proudem,“ opakuje znalec už poněkolikáté.

Obhájkyně Rejžková: „Přiznám se, že jsem si zakoupila několik odborných knih, a v jedné z nich je stať o mikroskopickém vyšetření kůže zasažené elektrickým proudem, podle mne se jedná o totožný nález, tak jak je popisován znalci Smetanovou a Dokoupilem (znalci obhajoby – pozn.red.), a píše se tam, že se může jednat i o změny termické,“ říká Rejžková a se svolením soudkyně čte celou pasáž z této knihy.

14:21 – Obhájkyně klade další otázky, soudkyně ji napomíná, že znalec na to už odpověděl. „Já si to nemyslím,“ zlobí se Kramného advokátka.

14:12 – Znalec opakovaně tvrdí, že šlo o úraz elektrickým proudem. Možnost, že by mohla být žena a její dcera otráveny, odmítá. „S naším toxikologem jsme široce probírali, co by ještě mohlo přicházet v úvahu, a musím říct, že jsme vůbec na nic nepřišli.“

„Reálně nejsme schopni určit nad rámec provedených toxikologických vyšetření žádný jed, který by mohl reálně způsobit smrt dvou osob a selhání orgánů během několika hodin,“ vylíčil Vorel.

14:01 – Obhájkyně upozorňuje, že při pitvě nebyl odebrán histologický materiál z údajných míst vstupu elektrického proudu. Na tuto záležitost ostatně upozorňuje i revizní znalecký posudek, který to označuje za chybu. Podle Kramného obhájkyně je proto závěr původního posudku ostravských patologů nepřezkoumatelný. 

13:55 – Obhájkyně pokládá několik otázek, na základě kterých se snaží zpochybnit, že by závěr o úrazu elektrickým proudem byl jediným vysvětlitelným důvodem úmrtí. Upozorňuje například na to, že na okraji stop po údajném vstupu elektřiny do těla Moniky Kramné není zarudnutí, a předkládá fotografii z odborné literatury. Znalec uvádí, že fotografie předložená obhájkyní zachycuje následky zásahu daleko větší intenzity.

13:40 – Státní zástupce žádá revizního znalce o vyjádření ohledně polohy těl zemřelých tak, jak nález těl popisuje Kramný, a to jak z hlediska polohy končetin, tak i posmrtné ztuhlosti a chladu těl.

Znalec uvádí, že zde lze pravdivost výpovědi obžalovaného jen stěží hodnotit, protože vznik posmrtných skvrn trvá několik hodin, stejně dlouhou dobu trvá, než tělo zemřelého ztuhne, a až za stejně dlouhou dobu lze subjektivně vnímat chlad těla. „Zde nevidíme rozpor mezi výpovědí obžalovaného a skutečnou lokalizací posmrtných skvrn,“ uvedl Vorel.

13:20 – Na dotazy státního zástupce Vorel připouští, že autoři dřívějšího posudku mohli být v časové tísni, protože na jeho zpracování měli ještě kratší dobu než revizní znalci. „I pro nás bylo za pět týdnů velmi problematické lhůtu dodržet, a to jsme znalecký ústav,“ sdělil Vorel.

BEZ KOMENTÁŘE: Petr Kramný přichází k soudu

Video: Denisa Telaříková, Právo

13:09 – Soudkyně: Jak si revizní znalci vysvětlují, že znalci obhajoby přednášejí na základě stejných podkladů naprosto rozdílné závěry? Vždyť jde o odborníky s dlouholetou zkušeností?

Znalec: Obávám se, že k důvodu se těžko mohu vyjádřit. Některé ty otázky jsou skutečně rozporuplné a různá literatura a různá zkušenost znalců by teoreticky mohla vést k rozdílným závěrům. Některé závěry jsou ale takové, že je nutno uvažovat, že v některých bodech jde buď o zásadní neznalost, nebo úmyslné zkreslení. Ale nevím, tato odpověď překračuje moje kompetence.

13:04 – Soudkyně: Můžeme tomu rozumět tak, že co se týče průjmu a zvracení tak, jak to popsal obžalovaný, tak jeho tvrzení neodpovídá nálezu?

Znalec Vorel: Nález je v rozporu s tím, co uvádí obžalovaný.

12:58 – Tvrzení, že příčinou úmrtí byl úraz elektrickým proudem, znalec opírá o více nálezů, počínaje výsledky laboratorních testů po fotodokumentaci, a to včetně rozmístění posmrtných skvrn. Závěry se týkají obou zemřelých.

Znalec ukončil prezentaci revizního posudku, do řečniště předstupuje jeho kolega Vorel.

12:51 – „Při komplexním zhodnocení provedených pitev a dokumentace nelze reálně uvažovat o jiné příčině smrti než náhlém selhání srdce při úrazu elektrickým proudem,“ potvrdil znalec tvrzení obžaloby.  

12:45 – Upozorňuje také, že neshledal žádné známky zánětlivých změn, o jakých ve svém posudku hovoří znalec obhajoby. „Závěry posudku jsou zcela nesprávné.“

Znalec vypočítává jednotlivé body posudku obhajoby a u každého říká, že závěr není správný. Naopak všechno svědčí pro to, že příčinou úmrtí byl úraz elektrickým proudem. „Možnost příčiny úmrtí na následky toxického šoku lze vyloučit,“ vyvrátil obhajobu Šenkýř.

12:40 – Závěry znalců obhajoby revizní znalecký posudek odmítá. Znalec rozvádí jednotlivé podrobnosti včetně nálezů ze střevního traktu a stop nalezených na kůži zemřelé. „Ložisko nemohlo vzniknout jinak než působením elektrického proudu před smrtí,“ potvrdil Šenkýř. 

12:36 – „K ostatním závěrům a dodatku posudku a k tomu, co znalci uvedli u hlavního líčení, včetně příloh k tomuto vystoupení, nemáme žádné námitky a považujeme je za správné.“

K závěrům posudku obhajoby Radka Matlacha a Igora Farkaše říká: „Nebudeme se vyjadřovat k logickým nepřesnostem, pouze k nejzávažnějším závěrům, pro které posudek nepovažujeme za správný a pro které s ním nemůžeme souhlasit,“ vysvětlil Šenkýř.

12:32 – „Bylo by žádoucí, kdyby byl nález popsán po jednotlivých částech střeva. Vhodné by rovněž bylo, kdyby byla pořízena podrobnější fotodokumentace," řekl. Dodal, že podle jeho názoru měly také být učiněny pokusy o další vyšetření.

Histologické vzorky měly být podle něj také vzaty ze všech míst, kde došlo ke změnám na kožním povrchu. „Mohly by přispět k určení nebo aspoň odhadnutí mechanismu jejich vzniku,“ konstatoval Šenkýř.

12:28 – „Měli jsme jako znalecký ústav kompletní spisový materiál z Ostravy a provedli jsme řadu odborných konzultací a vyžádali jsme si histologické preparáty. Postup znalců a jejich závěry, formulované v posudcích a ve výsleších u hlavního líčení, hodnotíme po prostudování četné dokumentace, fotodokumentace, histologických preparátů jako správné s některými výhradami,“ řekl před soudem znalec Zdeněk Šenkýř.

12:20 – Před soud předstoupili zástupci zpracovatele revizního posudku z Českých Budějovic, kteří se dohodli, že závěry posudku před soudem přednese MUDr. Zdeněk Šenkýř a poté bude na případné otázky odpovídat jeho kolega František Vorel. 

12:17 – Soudkyně dále vysvětlila, že žádná zákonná lhůta pro seznámení s důkazem není. „Proto dnes hlavní líčení proběhne,“ rezolutně odmítla prosbu advokátky Gilová.

12:15 – Advokátka Jana Rejžková podala žádost o odročení kvůli pozdnímu doručení revizního znaleckého posudku. Prý se s ním nestačila za dva dny seznámit. Podle soudkyně ale k tomu není důvod.

„Znalecký posudek má 317 stran, ale 306 stran je nálezová část, která obsahuje v podstatě zkopírované a stáhnuté důkazy provedené již u hlavního líčení. Rozbor a závěr revizního posudku má jen několik stran, jsou tam navíc dvě strany fotodokumentace. Soud je toho názoru, když se revizní posudek zabýval pouze přezkoumáváním znaleckých závěrů, že byl časový prostor dostačující k seznámení se závěry tohoto posudku,“ konstatovala Gilová.

12:10 – Petru Kramnému sundávají pouta. Sedí za stolem, podepírá si bradu a pokukuje po své obhájkyni, která listuje ve spisu. Jednání je nařízeno do jedné z nejmenších jednacích síní. Na jednoho z novinářů již nezbylo místo, a tak si musel sednout na zem.

12:07 – Soudkyně zahájila 18. den procesu.

Soud zasedl naposledy 6. listopadu, kdy soudkyně krátce přečetla znalecký posudek z oblasti elektrotechniky. Poté jednání odročila. Den předtím vypovídal znalec obhajoby, který zpochybnil tvrzení, že oběti zemřely po zásahu elektrickým proudem. Podle něj se nabízejí i jiné varianty. Odpoledne vypovídal jeho kolega o posmrtných skvrnách na tělech obětí.

Veřejnost v září šokovala delegátka cestovní kanceláře, která sdělila, že jako první ohledávala těla Kramných. Požádal ji o to egyptský policista, protože byl ramadán.

Celý soudní maratón odstartoval 29. června výpovědí obžalovaného. Kramný popisoval, jak v roce 2013 vybírali se ženou dovolenou, kdo a proč vybral Egypt, i když tam už byli a chtěli jinam, kolik peněz na ni měli, kdo balil kufry. Až postupně došel k osudnému dni.

Během následujících dvou týdnů vypovídala rodina obžalovaných i poškozených nebo také znalci z oboru lékařství, kteří potvrdili, že oběti zemřely působením elektrického proudu, a zároveň vyvrátili tvrzení o otravě.

Anketa
Myslíte si, že je Petr Kramný vinen?
ano
84.7 %
ne
15.3 %
Celkem hlasovalo 65105 čtenářů.

Související téma

Obžalovaný přichází do soudní síně

Foto: Aleš Honus, Právo

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků