Hlavní obsah
Petr Kramný přichází ke Krajskému soudu v Ostravě Foto: Petr Sznapka, ČTK

Kramný lomcoval klikou a volal „help”, vypověděla žena z vedlejšího pokoje

Novinky.cz přinášejí on-line zpravodajství z osmého dne soudního stání s obžalovaným Petrem Kramným (37). Dopoledne u soudu vypovídala znalkyně z oboru psychiatrie Helena Khulová, která popsala Kramného povahu, vztah k manželce a dceři či chování po prožité tragédii. Četla se také výpověď polské turistky, která bydlela s Kramnými ve stejném hotelu.

Petr Kramný přichází ke Krajskému soudu v Ostravě Foto: Petr Sznapka, ČTK
Kramný lomcoval klikou a volal „help”, vypověděla žena z vedlejšího pokoje

13:30 - Svědek Jaworek odešel. Soudkyně Gilová líčení odročila na páteční ráno, vypovídat by měla Kramného první přítelkyně a soudní znalec z oboru soudního lékařství.

13:27 - Po Kramného návratu z Egypta se potkali u garáže. „Dělal jsem opravu závady u pana Škorpíka (kolega Kramného), cestou zpět mi Škorpík navrhl, že se stavíme za Petrem. Mně to bylo žinantní, nevím, co bych se bavil s člověkem, který přišel o rodinu,” uvedl Jaworek. Viděli se ale tehdy jen krátce, pozdravili se a nic víc. Pak se viděli ještě jednou a taky se jen pozdravili.

13:25 - Pak byl ten vztah takový, že se potkali, prohodili pár vět. Společenské kontakty mezi nimi nebyly, stejně tak žádné společné trávení volného času. O manželském ani soukromém životě Kramného svědek nic neví. Naposledy se potkali asi počátkem léta 2013 někde v restauraci, pozdravili se a nic víc.

13:24 - Jaworek si nevzpomíná, že by po něm chtěl Kramný něco poradit v oboru elektřiny, v případě poruchy a podobně. Kramný mu nikdy při práci s elektřinou nepomáhal.

13:22 - Nyní přichází svědčit Petr Jaworek. S Kramným pracovali v jedné firmě, svědek jako elektrikář a Kramný jako řidič. A i když se po pár letech pracovně rozešli, občas se potkali, bavili se.

13:16 - Svědkyně Klímová odchází.

13:15 - Kramný se Klímové ptá, zda někdy od svědkyně zjišťoval, co Monika na diskotéce dělá, s kým tancovala, atd. Svědkyně odpověděla, že s Monikou byla na diskotéce jen jednou a že Kramný nic nezjišťoval.

13:12 - Obhájkyně chce, aby svědkyně porovnala, kdo byl žárlivější, zda Radmil nebo Petr. Svědkyně: „To nemůžu porovnat.“

13:10 - Obhájkyni zajímá, zda se Monika Kramná někdy zajímala o věci kolem rozvodu (svědkyně je rozvedená). Odpověď: „Ne, nikdy.“

13:09 - Státní zástupce chce vědět, jaký byl přístup k lékům v domově důchodců. Svědkyně odpovídá, že lékárna je uzamčena na sesterně, klíče má jen sestra, nikdy se nestalo, že by si pečovatelky dovolily vzít léky klientů.

13:08 - „U Petra mi chyběly emoce, Monika byla velice emotivní člověk, ale Petr ne, nikdy jsem ho neviděla rozčileného,“ prohlásila Klímová

13:07 - „Vím, že Radmil Niceija a pan Kramný spolu objížděli kamenictví kvůli náhrobku Moniky a Klárky. Potom tam byly nějaké rozepře kvůli dědictví, pak vím, že panu Niceijovi někdo poškodil auto, ten to přičítal panu Kramnému. O něm se nevyjadřoval nijak hezky, zarazilo nás, že pan Kramný prodával a rozdával věci po Monice a Klárce.“

13:06 - Soudkyně Gilová nyní čte z výpovědi svědkyně Klímové. „Překvapilo mě, jak se choval Petr, když se vrátil z Egypta, tvářil se pořád stejně, jako když se vrátil z normální dovolené.“ Toto Klímový řekla na základě toho, jak viděla Kramného v televizi.

13:05 - O tragédii se Klímová dozvěděla z médií, s Kramným nekomunikovala.

13:02 - Klímová je bývalá přítelkyně bratra Moniky Kramné, Radmila Niceiji. Soudkyně se ptá, jak Monika vycházela se svou rodinou. Bratry Radmilem a Martinem, tatínkem, maminkou.

„S Radmilem měli jeden čas nějaké neshody a nestýkaly se, ale pak to bylo v pořádku, o Martinovi nemluvila, k tatínkovi měla pěkný vztah a s maminkou to nebylo úplně dobré, z Moničiny řeči jsem vyrozuměla, že její matka neměla nějak velký zájem jak o Moniku, tak o Klárku,“ odpověděla Klímová.

13:00 - „S Monikou jsem byla v kontaktu asi tři dny před dovolenou v Egyptě. Byly jsme na koupališti, s oběma, Monikou i Petrem, asi čtyři dny před dovolenou. Monika měla obavu, že v Egyptě byly nepokoje, vím, že to chtěli vyměnit, ale prý to nešlo. Ale jinak se na tu dovolenou těšila, šla si udělat umělé nehty, nakoupit opalovací krémy, ještě říkala, že se těší i Klárka a že je škoda, že nejedu se synem s nimi.

12:59 - „O nevěře jsem nevěděla, Monika jen říkala, že ji z nevěry nařkla sousedka, a jednou mi Monika ukazovala nějaké fotky bývalého přítele. Byl to pán ze Slovenska, ale myslela jsem si, že to byl přítel ještě před Petrem Kramným.“

12:58 - „Říkala mi, že jí Petr zakázal facebook, který ji nakonec povolil. Trošku ji snad kontroloval, ale mně to zase nepřipadalo. Připadalo mi to normální, zda to byla patologická žárlivost, musela vědět Monika, taky mi všechno neříkala.“

12:57 - Klímová s Monikou pracovala v domově důchodců jako diplomovaná sestra, byly de facto v denním styku, čekávaly spolu i na děti před školou. „Monika byla takové sluníčko, svoji dceru milovala, snažila se, aby měla samé jedničky na vysvědčení, byl to hodný, pracovitý člověk. V práci měla jediný problém, snižoval se počet zaměstnanců a Monika měla smlouvu na dobu určitou. Po pracovní stránce neměla žádný problém,“ řekla Klímová.

12:55 - Znaly se rok a půl před tragédií, předtím se znaly jen zběžně. „Manželství Petra a Moniky mi připadlo normální, zdálo se, že ten vztah je dobrý, dokonce jsem jim záviděla. Monika si nikdy na nic nestěžovala, ani na to, že by Petr byl žárlivý, oba se věnovali Klárce, jezdili s ní na závody mažoretek. Neviděla jsem v tom vztahu nic zvláštního,“ uvedla Klímová.

Svědkyně Martina Klímová

Foto: Pavel Karban, Právo

12:50 - Svědčit přichází Martina Klímová, kamarádka Moniky Kramné.

11:51 - Soudkyně Gilová vyhlásila přestávku do 12:40.

11:50 - Do přílohy výpovědi polské svědkyně, což jsou její nákresy, jak kdo v pokoji Kramných ležel, a tak dále, nechce nahlédnout státní zástupce ani Kramný. Ten podotkl, že svědkyně ho nemohla vidět, zda zvracel nebo ne, a že na něho anglicky nehovořila.

11:48 - Konec čtené výpovědi Magdaleny Lwové Lis, polské turistky, která bydlela s Kramnými ve stejném hotelu.

11:45 - Svědkyně uvedla, že neví, kam šel muž, který ji žádal o pomoc. Ještě při pobytu v Hurghadě zjistila z internetu, co se stalo. Kvůli tragédii ji vyslechla i místní egyptská policie.

11:44 - „Nevypadal jako trpící osoba, pohyboval se normálně. Neříkal, že by ho něco bolelo.“ (při čtení výpovědi předala Rejžková Kramnému nějaký popsaný papír, Kramný ho nyní čte). Doktor nakonec poslal svědkyni spát, že se jí nic nestane.

11:43 - „U muže, který mě žádal o pomoc, se neprojevovaly žádné zdravotní problémy, z jeho chování se nezdálo, že by mu něco bylo, nebo že by byl nemocný. Byl velice klidný. Když přišel lékař, požádal nás, abychom z pokoje odešli, aby je mohl vyšetřit. Toho muže pak vzal do jiného pokoje. Ten muž během vyšetření hrozně kašlal a choval se tak, jako že chce zvracet, ale nezvracel.“

11:42 - „V pokoji jsem neviděla stopy po zvratkách. Ty ženy tak hezky ležely na těch postelích, obě byly bledé. Jaká byla teplota v pokoji, nevím, nebylo to pro mě podstatné. Na postelích bylo povlečení, ale ony asi nebyly přikryté. Těla se vzájemně nedotýkala, jedno bylo na jedné a druhé na druhé posteli. Postele byly od sebe vzdáleny minimálně půl metru.“

11:40 - „Byla jsem vyděšená, když jsem viděla tu colu, protože jsem ji taky pila. Napadlo mě spojení mezi smrtí obou a tou colou. Než přijel lékař, trvalo dlouho, hodinu nebo hodinu a půl, to mě rozčilovalo, křičela jsme na toho zaměstnance, ať volají doktora, i anglicky. Ten muž, který mě poprvé žádal o pomoc, se těch rozhovorů neúčastnil, byl v klidu. Muž (Kramný) nejedl, nepil, nechodil na toaletu, neviděla jsem, že by zvracel.“

11:38 - „(Kramný) Byl velmi klidný, seděl v klidu, po několika minutách přišel další muž. Odešli jsme na chodbu, jeden ze zaměstnanců volal doktora, nikdo z nás se nedotýkal ženy ani holčičky. Ten muž, který mě žádal o pomoc, seděl na posteli. Byl klidný, nebyl v panice, občas si podložil hlavu rukama.“

11:35 - „V pokoji byl hrozný smrad, připomínal hnilobu, ale bylo to jen v tom pokoji. Předtím jsem takový smrad necítila, nepamatuji si, kdy jsem ten smrad zaznamenala poprvé,“ řekla Lis. Po maximálně 10 minutách se vrátila s pomocí (zaměstnancem hotelu). Obě ležely na stejných místech, jako když je viděla poprvé. „Muž, který mě žádal o pomoc, seděl na posteli a držel v ruce papír týkající se pojištění s telefonním číslem na pojišťovnu a chtěl to číslo vytočit. Nepamatuji si, zda z mobilu nebo pevné linky,“ vypověděla svědkyně.

11:33 - „Přišlo mi divné, že stojí a nic nedělá (myšleno Kramný-pozn.red.),” uvedla svědkyně.

11:32 - „Nebyly nahaté, byly oblečené. Doktor se dostavil na místo události hodinu nebo hodinu a půl poté. Když jsem je viděla, tak jsem vyběhla vyděšená na chodbu. Volala jsem o pomoc, běžela chodbou na recepci, našla někoho uklízet u bazénu, řekla jsem mu, že v pokoji vedle mě asi někdo umřel.”

11:28 - „Byla jsem přesvědčená, že má problémy s tekoucí vodou, protože já jsem je měla dva dny předtím taky. Vstoupila jsem do pokoje toho muže, ten nic neříkal. Muž byl pouze v šortkách, nebyl špinavý ani raněný. Na jedné z postelí ležela holčička 8 až 10 let, ležela na zádech a měla zvednuté ruce nahoru, nohy byly myslím vyrovnané. Koukala jsem se jenom na ty ruce, vypadalo to děsivě. Nevím, zda měla otevřená ústa,“ uvádí svědkyně. „Na druhé posteli ležela žena ve věku 30 až 40 let, blondýnka. Ležela na zádech volně, ruce měla u těla. Mezi postelemi jsem si všimla láhve s coca colou, která byla ze dvou třetin plná.”

11:25 - „Stalo se to asi ve dvě v noci. Někdo lomcoval klikou dveří pokoje, lomcování nepřestávalo, otevřela jsem dveře. Muž, který stál ve dveřích, volal 'Help'. Teď si vzpomínám, že když jsem přicházela v noci do pokoje, tak jsem možná slyšela kroky,” uvádí Polka ve výpovědi.

11:22 - Čte se výpověď svědkyně Magdaleny Lwové Lis, která se omluvila z účasti u hlavního líčení. Svědkyně byla na dovolené v Hurghadě na přelomu července a srpna 2013.

11:06 - Ke znaleckému posudku, Kramný dodává, že notebook, který byl zajištěný v bytě, byl jejich společný s Monikou.

11:05 - Nyní soudkyně líčí, že závěry obsahují přehled e-mailových kontaktů a podobně.

11:04 - Soudkyně Gilová popisuje, co znalecký posudek obsahuje, že tam jsou seznamy čísel volaných, přijatých, SMS zprávy, přijaté i odeslané, fotografie z telefonu a tak dále. Podle znalce byl systém a čas v telefonu aktuální.

11:02 - Soudkyně se ptá, do jaké míry chtějí strany číst posudek. Státnímu zástupci stačí závěry, Kramnému taky.

11:01 - Posudek má 22 stran. Znalec se vyjadřoval k SIM kartě, telefonu, posílání dat, kamery, která byla nalezena při domovní prohlídce.

10:59 - Nyní se čte posudek Jiřího Kováře, znalce z oboru kybernetiky.

10:57 - Soud má vypracovány i další dva posudky, jeden z oboru elektroniky a kybernetiky a další z oboru kriminalistiky k nosičům dat. Státní zástupce souhlasí s jejich přečtením, Kramný rovněž.

10:56 - Státní zástupce souhlasí s přečtením, Kramný nesouhlasí.

10:54 - Soudkyně Gilová hovoří o tom, že na obžalovaného byl vypracován posudek ve věci zdravotnictví a sexuologie. Podle soudkyně není nezbytné, aby znalkyně byla osobně u soudu. Kramný se nyní radí s obhájkyní, zda povolí přečtení posudku bez přítomnosti znalce.

10:48 - Valentová přiznala vyšetřovatelům, že v Hurghadě v létě 2014 pořídila spolu s manželem fotky, některé z nich dala Michaele Kudláčkové. Kudláčková vede web Popelky.cz, také psala o kauze Kramný a spolupracuje s právní zástupkyní rodiny po Monice Kramné Long Slámovou. Ta také dostala ty fotky.

10:42 - Svědkyně ve výpovědi popisuje pokoj, jak je vybavený, kde co je a podobně.

10:38 - Čte se výpověď Aleny Valentové, která pracuje v pražském dopravním podniku. Rodinu Kramných zná pouze z médií. Byla v Hurghadě loni na dovolené v hotelu Titanic Beach. Chtěla vědět, kde k tragédii došlo, byla se podívat v pokoji, kde Kramní bydleli. Jediná použitelná elektrická zásuvka v pokoji je podle ní pouze v nočním stolku.

10:13 - Znalkyně Helena Khulová u soudu končí, byla vyhlášena krátká přestávka.

10:12 - Nyní mluví ke znalkyni Kramný, vrací se k narcistickým rysům. Znalkyně mu odpovídá, že když se má člověk určitým způsobem rád, odpovídá to narcistickým rysům. Kramný debatuje o svém narcismu se znalkyní s úsměvem. Chce od ní slyšet, že za tragédii nemůže a že se nechtěl zabít. Znalkyně ale nic takového neřekla.

Na dotaz Rejžkové, zda je Kramný chorobně žárlivý, jak uvedla jedna svědkyně, znalkyně odpovídá, že žárlivý je, ale k tomu, zda je chorobně žárlivý, by se měl vyjádřit znalec psychiatr, protože by to byla duševní porucha.

Znalkyně z oboru psychiatrie Dana Skřontová (vpravo) a Helena Khulová.

Foto: Pavel Karban, Právo

10:05 - Rejžková chce vědět, zda jde jasně říct, že se její klient dopustil daného skutku. Soudkyně ji upozorňuje, že znalkyně tady není pro hodnocení důkazů, ale aby sdělila výsledky znaleckého vyšetření.

Rozšířená sebevražda měla zahrnovat podle znalkyně všechny tři osoby.

10:01 - Obhájkyně Jana Rejžková chce zbourat svědectví znalkyně tím, že při svém posudku vycházela z psychologických studií. U Kramného jde o pocity ztráty smyslu života.

Rejžková: Zjistila jste projev nenávisti vůči manželce? Khulová: Nemůžu říct, že by to byla otevřeně nenávist.

Rejžková: A co nenávist k vlastní dceři? Khulová: V rámci závislé narcistické osobnosti je možné, že člověk ublíží i vlastnímu dítěti. To, co jsem řekla, je typické pro danou osobnost, to znamená pro Petra Kramného.

9:55 - Znalkyně hovoří o tom, že se zabývala Kramným jako obětí i pachatelem a jeho psychika vůbec neodpovídá tomu, že by byl obětí.

9:52 - Legerský: Aspekty manipulativního podsouvání, které Kramný používal před událostí, vyjadřují určitou nespokojenost?

Khulová: Určitá nespokojenost je normální, ale musí toto chování posoudit s chováním po tragédii a tam dochází k idealizaci partnera, což je při manipulativním podsouvání naprosto běžné u žen i mužů. Kramný má daleko větší ostražitost při ohrožení vztahu.

9:48 - Státní zástupce Vít Legerský: Mohl se na traumatu podílet i nedobrovolný pobyt v místnosti s dvěma mrtvými?
Khulová: Určitě.

9:40 - Státní zástupce se ptá na vzájemnou důvěru ve vztahu, o které mluvil několikrát obžalovaný.
Khulová: Kramní byli dva rozdílné protipóly, které si určitou dobu vyhovovaly.

9:37 - Soudkyni zajímá, do jaké míry by byl obžalovaný schopen demonstrovat ty pocity navenek, hned po činu.

Khulová: Nejsem přesně schopná říct tu míru, myslím si, že není moc schopen předstírat ty prožitky, ony tam v podstatě nebyly.

Soudkyně: Jaká je prognóza resocializovatenosti obžalovaného?
Khulová: U tohoto typu osobnosti výkon trestu resocializaci nějak nepodpoří, bez vedení není schopen kritiky. Nicméně má tendenci vyhledávat vztahy, které podpoří to jeho sebevědomí, ženu atraktivní, silnou, se kterou se může tak nějak chlubit. Má tendenci hledat si stejné typy žen, pokud bude dobře motivován, podstoupí dobrou psycholéčbu, je ale resocializace nadějná. Podmínkou resocializace je ale přijetí viny, pokud bude odsouzen. V současnosti ale přijetí viny chybí.

9:32 - „Trauma, které obžalovaný popisuje v rámci situace, postrádá pocit viny. To zoufalství nad tím, čím jsem to zavinil já. On sám, když jsem se ho na to ptala, řekl, že je naprosto bez viny.”

9:30 - Motivaci ke spáchání trestného činu spatřuje znalkyně v obavě ze ztráty partnerského vztahu. „Ale mohou tam být i další faktory,“ upozornila.

„Obavy ze ztráty vztahu bývají u takovýchto lidí přirovnávány k obavě ze ztráty svého života a od toho se odvíjí všechno uvažování, a když přijmeme tuto hypotézu, tak pocit viny je krátkodobý.“

9:24 - Soudkyně: Kramný řekl, že poté, co zjistil, že jsou manželka a dcera mrtvé, tak že byl v šoku, hrozném psychickém stavu a zhroucený, ale přitom krátce nato volá telefonicky pojišťovně, bezchybně sděluje veškeré údaje, data narození, číslo pojistky a předtím telefonuje matce, takže dělá souhrn úkonů, na které potřebuje soustředění....

Khulová: K té konkrétní situaci - byla ta situace opravdu mimořádná, plně zátěžová, takže akutní reakce na stres je na místě, zúžené vědomí, zúžené vnímání, může přinést pasivní neklid, volání, běhání. V tomto bych neviděla nic, jediné, co je nelogické, je volání na pojišťovnu, schopnost uvést data, čísla..to se vymyká.

9:21 - Znalkyně se měla vyjádřit k výroku Kramného ve znaleckém posudku, kde řekl, že když týden nic nebylo, takže počká, až umře, usne Klárka a že.... Podle znalkyně to bylo přeřeknutí, u kterého se Kramný usmál. "To bych nerada rozebírala, neříkám, že tam ten význam není, ale netroufám si ho hodnotit," řekla Khulová.

9:19 - Soudkyně: Jak obžalovaný vzhledem ke svým osobnostním rysům nesl, že ho manželka odmítá, že odmítá kontakty?

Khulová: Lidské chování není černé nebo bílé.

9:15 - Soudkyně Renata Gilová se ptá na sebevražedné myšlenky.

Khulová: Z psychotestů vychází, že Kramný inklinuje k sebedestrukci. Je málo pravděpodobné, že by sebevražedné úvahy navenek ventiloval, protože je introvert a nechává si tyto myšlenky pro sebe. Pro provedení sebevraždy ale chybí deprese nebo beznaděj.

9:13 - „Nenápadně podsouvá informace, aby okolí vnímalo daného člověka, tak jak chce on. Neřekne přímo ona je zlá, ale řekne historku, jejíž závěry budou podobné.“

9:10 - Soudkyně se ptá, do jaké míry je Kramnému vlastní manipulace s fakty, lhaní, sklon zkreslovat události.

Khulová: V těchto parametrech je v nadprůměrných hodnotách ve vztahu k průměrnému jedinci, to znamená, že sklon je daleko vyšší než u běžného jedince. Vyjadřuje tendenci předstírat, že je lepší než ostatní. Odmítá některé věci, které by ho mohly ohrožovat. Má tendenci se bránit tím, že to svede na toho druhého, nebo řekne, když ne on, tak proč ne já.

9:05 - Khulová: Obžalovaný uvažuje o všem tak nějak uvnitř, myšlenky se mu honí v hlavě. Řada lidí přichází v této situaci do ambulance psychiatrů a psychologů s názorem, že se z toho zblázní.

9:01 - „Navazování nových vztahů po smrti manželky ukazuje na egoismus. Vztah s manželkou nesl v době trvání rozdílné znaky očekávání. Nedostatečná sebeúcta a sebevědomí ukazují na nedostatečný mužský vzor v dospívání. Není primárně agresivní osobností,“ konstatovala Khulová a pokračovala.

„Petr Kramný odmítá obvinění, jeho chování po události je však málo pochopitelné a srozumitelné. Za předpokladu, že byl přítomen úmrtí manželky a dcery, se dá očekávat potlačování vzpomínek. Je možné sledovat u něj signály prožitého traumatu.“

8:58 - „Jeví se jako ponížená osobnost, ve svém okolí působí arogantně. Usiluje o popularitu. Má strach z opuštění, do vztahu poté vstupuje násilí, zlost, nenávist, hněv. Neschopnost nést ztrátu její (manželky) přízně, pocit bezmoci a zklamání může vyvolat až vražedné impulzy. Strach sám na sobě použít prostředek vedoucí k vlastnímu konci,“ pokračovala v popisu osobnosti znalkyně.

8:54 - „Chybí mu schopnost empatie, je ochotný se podvolovat, vykazuje sklon k obavám, může působit jako málo společenský, žárlivý, nedůvěřivý, závistivý. Dá se očekávat, že zažívá málo osobních či pracovních úspěchů,“ popsala Khulová Kramného.

BEZ KOMENTÁŘE: Petr Kramný přichází k soudu

Video: Denisa Telaříková, Právo

8:52 - Khulová hodnotila intelekt obžalovaného. „Odpovídá průměru pro řešení praktických běžných situací v reálném životě,“ sdělila znalkyně.

Podle Khulové Kramný vykazuje znaky poruchy osobnosti, narcismu, trpí mimo jiné nedostatečnou sebedůvěrou.

8:48 - Znalkyně Skřontová skončila a přichází její kolegyně Helena Khulová znalkyně v oboru psychiatrie - klinické psychologie dětí a dospělých z Opavy

8:45 - „Pan Petr Kramný netrpěl ani netrpí žádnou závažnou poruchou, intelektové schopnosti jsou v normě. Je schopen chápat smysl trestního řízení i smysl uloženého trestu,“ uvedla znalkyně s tím, že nic nebrání v případě, že bude shledán vinným, aby mu byl uložen trest resocializace.

8:42 - Soudkyně zahájila čtvrteční jednání. O obžalovaném bude mluvit znalkyně z oboru psychiatrie Dana Skřontová.

Mluvily už dvě desítky lidí

Několikahodinový soudní maratón odstartoval minulé pondělí ráno výpovědí obžalovaného. Kramný popisoval, jak v roce 2013 vybírali se ženou dovolenou, kdo a proč vybral Egypt, i když tam už byli a chtěli jinam, kolik peněz na ni měli, kdo balil kufry. Až postupně došel k osudnému dni.

Během týdne před soudem mluvila rovněž rodina obžalovaného i poškozených. Kolegové z automobilky, kde Petr Kramný pracoval, jeho kamarádi, nebo přátelé Moniky Kramné. Soudkyně kromě jiného slyšela o vztazích v rodině, na pracovišti nebo o komunikaci s obžalovaným po tragédii.

Druhý týden přelíčení začal výpověďmi soudních znalců z oboru lékařství, kteří potvrdili, že oběti zemřely působením elektrického proudu a zároveň vyvrátili tvrzení o otravě. Znalci se vyjádřili rovněž k novým fotografiím, jež u soudu předložil státní zástupce. Ve středu vypovídal soudní znalec z oboru elektrotechniky, který konstatoval, že oběti mohly zemřít po zásahu elektrickým proudem každá zvlášť. Popsal rovněž, jak k zabití proudem mohlo dojít.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků