Hlavní obsah
Petr Kramný ve čtvrtek u soudu Foto: Jaroslav Ožana, ČTK

Stopy po zásahu proudem mohly vzniknout v letadle, připustil Kramného znalec

Novinky.cz přinášejí on-line zpravodajství ze soudního stání s Petrem Kramným (37), který je obžalován z vraždy své manželky a dcery. Soudní stání se blíží do finále, ve čtvrtek vypovídal znalec obhajoby, který zpochybnil tvrzení, že oběti zemřely po zásahu elektrickým proudem. Podle něj se nabízejí i jiné varianty. Odpoledne vypovídal jeho kolega o posmrtných skvrnách na tělech obětí.

Petr Kramný ve čtvrtek u soudu Foto: Jaroslav Ožana, ČTK
Stopy po zásahu proudem mohly vzniknout v letadle, připustil Kramného znalec

18:55 - Soudkyně Gilová ukončila čtvrteční kolo soudního maratonu s Petrem Kramným, které on-line přinášely Novinky.cz. Stání bude pokračovat opět v pátek od devíti hodin ráno.

18:37 - Ke slovu se dostal znalec Igor Fargaš (jeden z autorů nového posudku), který prohlásil, že na závěrech nového posudku trvá. „My jsme tam našli ty zánětlivé elementy. To mohl být počínající zánět, protože jich bylo málo. Nechtěli jsme znehodnotit zjištění ostravských kolegů. S jejich dílčími zjištěními i souhlasíme, zjistili jsme ovšem i něco navíc,” řekl Fargaš.

18:24 - Radek Matlach zopakoval, že se závěry svých ostravských kolegů nesouhlasí.

18:20 - Soudní líčení opět pokračuje po vyhlášené přestávce. Hovořit bude znovu soudní znalec Radek Matlach.

17:32 - „Na svých závěrech v plném rozsahu trváme,” uzavírá znalkyně Smatanová. Ke slovu se dostal znalec Marek Dokoupil, který rovněž poukazuje na řadu rozporů a nelogičnost nového posudku.

17:15 - Znalkyně trvá na tom, že na obou tělech byly jednoznačně zjištěny stopy po zásahu elektrickým proudem.

17:10 - Znalkyně Smatanová předkládá soudu další přílohy ke svému vyjádření a pokračuje ve své výpovědi. „Na základě mylného vyhodnocení byla vytvořena spekulativní verze úmrtí,” řekla.

17:05 - „Případ jsme konzultovali s národní referenční laboratoří, podle které nebyl dosud popsán případ rodinného syndromu toxického šoku. Není možné souběžné úmrtí dvou osob po požití jídla na tento syndrom,“ konstatovala znalkyně.

16:59 - „Závěry předloženého posudku jsou spekulativní,” řekla Smatanová a pokračuje v prezentaci další části posudku. „Ve střevech nebyl žádný zánět prokázán,” doplnila.

16:53 - „Žádné zánětlivé změny nebyly zjištěny,“ dodala znalkyně a závěrem předložila soudu písemné odborné vyjádření.

16:50 - „Nově předložený posudek zasahuje do jiných oborů, aniž by byli přizváni odborní konzultanti. Posudek je věcně nesprávný a vychází z mylného vyhodnocení mikroskopických nálezů,“ pokračovala v hodnocení práce kolegů Smatanová.

16:44 - Posudek je zmatečný a v řadě věcí si protiřečí. První protichůdnost je v otázce týkající se skvrny na krku Moniky. V jedné pasáži se hovoří, že ložisko mohlo vzniknout např. od kulmy. V další pasáži se píše, že skvrny vznikly jednoznačně po smrti,“ vysvětlila znalkyně. Podobné rozpory jsou podle ní i u dalších zodpovězených otázek.

16:39 - Slovo nyní dostala znalkyně Margita Smatanová, která vyhotovila předchozí posudek. „Nové posudky nepřinesly nic nového. Na našich závěrech trváme,” konstatovala Smatanová.

16:35 - Znalec: Pokud lékař v Egyptě pracoval svědomitě, tak má možnost zjistit dobu smrti daleko přesněji než kdokoliv předtím. Kramný říká, že ze žádného dokumentu z Egypta nevyplývá, že se lékař v Egyptě zabýval dobou smrti.

16:22 - „Vy si pane znalče v řadě věcí protiřečíte,“ upozornila soudkyně. Znalec se brání, že na posudek měli dva týdny, nikoliv půl roku jako předchozí znalci z Ústavu soudního lékařství v Ostravě.

Znalec dále hovoří o faktorech, které ovlivňují posmrtnou ztuhlost.

16:15 - Znalec Fargaš měl v posudku na starosti především posmrtné skvrny zachycené na fotografiích.

16:03 - Znalec pokračuje výpovědí o vzniku posmrtných skvrn a jejich přemisťování v závislosti na pohyb těla po smrti. Otázky mu klade státní zástupce.

Soudkyně Gilová znalce při výpovědi napomenula, že není dostatečně připravený, protože na některé otázky neumí odpovědět.

15:40 - Vyhlášena krátká přestávka.

15:30 - Znalec Fargaš se před soudem rozmluvil o vzniku posmrtných skvrn v závislosti na poloze těla po smrti. Jejich lokalizace prý není v rozporu s tím, jak událost popisuje Kramný.

15:17 – Znalec Radek Matlach před soudem skončil. Následuje jeho kolega Igor Fargaš.

15:15 – Obhájkyně: Máte vysvětlení pro to, že další znalci uvedli něco jiného než vy?

Znalec: Nemám, byla by to spekulace.

Obhájkyně: Mohlo dojít k termickým změnám na těle Moniky, které jsou považované za následek zásahu proudu, během transportu letadlem.

Znalec: Je to možné.  

15:04 – Otázky klade obhájkyně Jana Rejžková. Zajímá ji, zda je krev dobrým vodičem, jaký následek má zásah proudem na krevní oběh a podobně. Jde jí především o doplnění detailů.

Znalec opakuje, že výpověď Kramného není v rozporu se závěry, které ve znaleckém posudku prezentoval.

14:45 – Znalec ještě podrobněji popisuje změny na lidské tkáni při lokálně ohraničeném působení mrazu a elektrického proudu.

14:28 – Státní zástupce Vít Legerský stále upřesňuje své detailní dotazy týkající se problematických průjmových onemocnění. Soudkyně upozorňuje, že některé věci už zazněly opakovaně.

13:56 – Státní zástupce má řadu otázek, ptá se například na to, zda znalec bral v úvahu to, že průjmy byly provázeny zvracením. „To, že někdo obsah žaludku vyzvrací, neznamená, že nebude mít průjem,” sdělil Matlach.

Znalec upozorňuje, že od požití posledního jídla do prodělaných průjmů uplynula dlouhá doba. „Podle obžalovaného se problémy s průjmy a zvracením objevily až ráno a pak trvaly ještě několik hodin. Podle mého názoru ale potrava v tenkém střevě už nemohla být v době započetí průjmů.” Znalec na to tvrdí, že po požití problémové potravy se procesy v těle zpomalují.

13:42 – Znalec dále upřesňuje, že z dostupných vzorků není možné zjistit, o jaký typ infekce, která mohla způsobit průjem, šlo. Přesnou diagnózu úmrtí tedy určit nelze.

Soudní znalec Radek Matlach

Foto: Aleš Honus, Právo

13:35 – Jednání po přestávce pokračuje dotazy státního zástupce. Znalec na základě dotazu popisuje definice průjmu.

12:45 – Přestávka do 13:30.

12:39 – Státní zástupce se stále dohaduje se znalcem ohledně detailů z jeho posudku. Jednání trvá už téměř čtyři hodiny, během toho byla zatím jen desetiminutová přestávka. Na účastnících jednání i veřejnosti je již patrná únava, někteří si kvůli dusnu v dosud nevyvětrané síni utírají čela.

12:10 – Státní zástupce: Ve svém posudku jste napadl toxikologický závěr obsažený v obžalobě. Konzultoval jste to s toxikologem?

Znalec: Ano. Pokud někdo tvrdí, že se nešlo o otravu, není to správné. Korektní by bylo napsat, že se nejedná o otravu testovanými látkami.

Žalobce: Proč jste neuvedl do vašeho posudku, že tato konzultace proběhla?

Znalec: Nepovažoval jsem to za nutné.

11:57 – „Ano, ten nález je jednoznačný, o tom nemá smysl diskutovat," říká znalec na dotaz státního zástupce, zda jsou jeho závěry o zánětu v tělech zemřelých jednoznačné.

11:33 – Znalec na dotaz státního zástupce potvrzuje: „Obžalovaný ve své výpovědi popisuje průběh, který odpovídá nálezu, tedy mohlo jít opravdu o intoxikaci bakteriálním toxinem."

Znalec uvádí, že měl k dispozici asi 80 preparátů. „Prohlíželi jsme je celé dopoledne a z toho jsme vybrali zjištění, která nejsou obsažena ve spisovém materiálu.”

11:11 – Znalec Matlach o přestávce novinářům na chodbě řekl, že jeho závěry plně korespondují s výpovědí obžalovaného. „Úraz proudem je pouze úniková hypotéza,“ prohlásil znalec. 

11:04 – Vyhlášena krátká přestávka.

11:01 – Soudkyně Renata Gilová upozorňuje, že Kramnému lékaři v Egyptě odebrali část obsahu žaludku, kde byl negativní nález.

Gilová: O čem to svědčí?

Znalec: To, že je negativní toxikologické vyšetření, nesvědčí vůbec o ničem.

Podle znalce ani toxikologické vyšetření nemuselo všechny druhy otrav odhalit.

10:54 – Další znalci, kteří jednání sledují, občas při výpovědí svého kolegy kroutí hlavami a občas se i pobaveně usmívají.

10:52 – Znalec například popisuje, jaké jsou následky dehydratace a jaké změny způsobuje na vnitřních orgánech lidského těla.

U otrav jsou podle znalce změny orgánů a tkání různé a závisejí na tom, jakou látkou je člověk otráven. „Nemůžu vyloučit otravu jakoukoli látkou, když jsem vzorky na tuto látku netestoval,“ konstatoval Matlach.

10:36 – Znalec nyní odpovídá na dotazy soudkyně a detailněji rozvádí to, co už předtím řekl.

10:14 – „Bezprostřední příčinu smrti si nedovolíme hodnotit. Nabízí se více možností. Například otrava, dehydratace, zánět nebo kombinace těchto možných příčin,“ nabídl možnosti příčiny úmrtí znalec.

10:08 – Závěr, že nelze usuzovat na úraz elektrickým proudem, znalec komentoval takto: „Nelze to potvrdit ani vyloučit. Nabízejí se nám i jiné příčiny než úraz elektrickým proudem, když v místech popisovaného vstupu proudu nebyly vitální reakce,“ shrnul znalec. 

Petr Kramný ve čtvrtek u soudu

Foto: Jaroslav Ožana, ČTK

10:00 – „Musím uvést, že ten histologický nález, zejména zánětlivé změny v některých orgánech nasvědčují aktivaci imunitního systému. Nabízí se vysvětlení jakési infekce v oblasti střev. Je třeba se zamyslet nad otravou z potravy," říká znalec s tím, že existuje celá řada bakterií. „V oblasti střeva docházelo k aktivaci imunitního systému, došlo tam tedy k nějakému poškození."

9:51 – Soudkyně se ptá, zda znalci našli u zemřelých známky nějakého onemocnění. „Ano, našli jsme tam záněty v oblasti střeva,“ odpověděl Matlach.

Soudkyně: U koho?

Znalec: U obou. Našli jsme také změny v oblasti myokardu. U obou. V jednom preparátu jsme zjistili i drobné záněty v ložisku plic a změny v oblasti sleziny. Tyto změny svědčí o rozvíjení aktivace imunitního systému. Toto jsme tam našli.

9:46 – Znalec také připomíná, že známky na povrchu těla, které jiný znalec popsal jako změny po úrazu elektrickým proudem, byly nalezeny pouze na těle Moniky Kramné. „Na těle dcery nebylo zjištěno nic, co by vůbec svědčilo pro to, abychom mohli dojít k podezření, že šlo o úraz elektrickým proudem. Navíc jsme tam našli změny, které velice snadno vysvětlí příčinu smrti i jiným způsobem, ale k tomu se dostanu později.“

9:43 – Znalec se dále vyjadřuje k otázce, zda mohou změny na lidském těle probíhat i po smrti. „Jakékoli změny mohou vzniknout i po smrti, ty buňky nezemřou všechny najednou,“ vysvětlil Matlach.

9:39 – Znalci také byli požádáni o to, aby se vyjádřili, zda defekty na tělech vznikly zaživa, nebo po smrti. „Nelze říci, že vznikly zaživa," říká znalec. „Nenašli jsme známky vitální reakce," dodává.

9:30 – Znalec se dále vyjadřuje ke změnám na kůži zemřelých. „Je to tvarově velice zajímavý útvar, který může napovídat na proudové změny, ale nelze potvrdit, že by se jednalo o průchod elektrického proudu. Tuto morfologickou změnu lze vysvětlit i jiným způsobem. Nelze v podstatě ani tvrdit, že vznikla zaživa, není tam známka vitální reakce,“ bourá znalec posudek obžaloby a pokračuje:

„Tyto změny mohly vzniknout jak vyšší teplotou, tak podchlazením. Těla byla po smrti zmrazena a morfologické změny lze vysvětlit i tímto způsobem. Fixovat se na úraz elektrickým proudem, když k tomu nemáme další podklady, je zavádějící.” 

9:26 – Znalec Matlach: První otázka zněla, aby se znalci vyjádřili k tomu, že dříve vyslechnutí znalci uvedli, že Monika a Klára neměly před smrtí průjem. Nález jakéhosi množství stolice nijak nesvědčí proti tomu, že by tam byly, nebo nebyly průjmové epizody. Mohly být, nijak to nevyvracíme. Nález, který byl zjištěn, nesvědčí ani pro, ani proti.

Další otázka obhajoby se týkala zvracení, kde je závěr podobný. „Zvracení není děj, který by zanechal změny na organismu. Nález nesvědčí ani pro, ani proti,“ konstatoval Matlach.

9:21 – „Byli jsme obhajobou požádáni o odpověď na několik otázek a o prostudování zdravotnické dokumentace. Otázky jsou položeny dle mého názoru tak trošku nesystematicky, takže to shrnu. Byli jsme dotazováni jak na určité projevy, které byly popisovány, tak na příčinu smrti a další okolnosti,“ uvedl na začátek Matlach.

9:15 – Soudkyně vyzvala jednoho z dvojice znalců, aby přednesl závěry posudku. Znalci se dohodli, že vypovídat bude Radek Matlach.

Jednání sledují také znalci z Ústavu soudního lékařství Marek Dokoupil a Margita Smatanová, kteří dělali minulé posudky.

9:10 – Soudkyně zahájila čtvrteční jednání. Vypovídat budou znalci Igor Fargaš a Radek Matlach. Jsou to znalci z oboru zdravotnictví.

Soud naposledy zasedl 24. září, kdy mluvil dlouho předvolávaný údajný milenec Moniky Kramné. Jednání následně bylo odročeno na konec října, poněvadž se omluvil jeden ze znalců. Soud byl nakonec přesunut na čtvrtek. Veřejnost v září šokovala delegátka cestovní kanceláře, která sdělila, že jako první ohledávala těla Kramných. Požádal ji o to egyptský policista, protože byl ramadán.

Celý soudní maratón odstartoval 29. června výpovědí obžalovaného. Kramný popisoval, jak v roce 2013 vybírali se ženou dovolenou, kdo a proč vybral Egypt, i když tam už byli a chtěli jinam, kolik peněz na ni měli a kdo balil kufry. Až postupně došel k osudnému dni.

Během následujících dvou týdnů vypovídala rodina obžalovaných i poškozených nebo také znalci z oboru lékařství, kteří potvrdili, že oběti zemřely působením elektrického proudu, a zároveň vyvrátili tvrzení o otravě.

Anketa
Myslíte si, že je Petr Kramný vinen?
ano
84.7 %
ne
15.3 %
Celkem hlasovalo 65101 čtenářů.

TIP PRO VÁS

Aplikace s nejrychlejším přístupem na Seznam vás upozorní na e-maily a když najde něco navíc. Více o aplikaci Seznam.cz.

Seznam.cz prohlížeč

Foto: Seznam.cz

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Seznam.cz zavádí tlačítko Líbí se

Dejte redakci i ostatním čtenářům vědět, jaký obsah stojí za přečtení.

Články s nejvyšším počtem Líbí se se budou častěji zobrazovat na hlavní stránce Seznamu a přečte si je více lidí. Nikomu tak neuniknou zajímavé zprávy.

Reklama

Výběr článků