Hlavní obsah
 

Z kadeřnictví odešlo dítě a vstoupil cizí muž, řekla svědkyně v kauze Nečesaný

Svědkyně ve středu dopoledne u Krajského soudu v Hradci Králové uvedla, že jí vyšetřovatel případu Lukáše Nečesaného řekl, že obžalovaný je nevinný. Potvrdila také, že mělo být manipulováno s fotografiemi z rekognice. Odpoledne jiná svědkyně vypověděla, že Nečesaného nepoznává. Novinky sledovaly jednání v on-line reportáži.

 
Z kadeřnictví odešlo dítě a vstoupil cizí muž, řekla svědkyně v kauze Nečesaný

15:01 - Jednání soudce ukončil. Pokračovat se bude v pondělí.

14:55 - Soudce: Soud se pokusí zabezpečit eskortu svědkyně požadované obžalobou (v současné době je ve výkonu trestu). Pokud se eskortu nepodaří zabezpečit na pondělí, je možné, že bude zahájena pasáž závěrečných řečí

14:42 - Státní zástupkyně navrhuje předvolání další svědkyně, která by se měla vyjádřit k prohlášení expřítelkyně vyšetřovatele Jušty. Obhajoba trvá na důkazních návrzích, které byly podány písemně. Senát se odebral k poradě.

14:37 - „Chtěl bych říci, že tento videozáznam byl založen 27.1.2014. Vyšetřovatel Jušta ve svém vyjádření uvedl, že daný videozáznam ukládá do spisu s tím, že zřejmě nedopatřením nebyl založen. Také uvádí, že z druhého a třetího ohledání nebyly pořizovány fotografie ani videozáznamy,“ řekl po přehrání videozáznamu Lukáš Nečesaný.

Jak obžalovaný upozornil, žádné kupičky vlasů se na záznamu nenacházejí, což je podle něho důkazem, že později došlo k manipulaci s důkazy. Kupička měla být na levé straně akumulačních kamen. „O této kupičce jsem se zmiňoval ve své dobrovolné výpovědi, když jsem se přihlásil dobrovolně jako svědek,“ zdůraznil Nečesaný. Pozdější neexistence kupičky vlasů na záznamu podle něho dokládá, že byl na místě činu v době, kdy tu kupička byla, a pak došlo k jejímu odstranění.

14:22 - Kromě krve jsou na zemi provozovny holičství poházeny i ulámané umělé nehty a poházené kadeřnické potřeby, jako alobal, kupa ručníků, pantofle, ponožky... kabelka poškozené leží na křesle.

14:15 - Zatímco obhájci video nesledují bedlivě, nýbrž si zapisují poznámky, či hledí do země, Lukáš Nečesaný pozorně sleduje promítací plátno.

14:05 - Na videu je patrné prostranství před vchodem do provozovny kadeřnictví, pootevřené prosklené dveře. K ohledání došlo za tmy, protože je v provozovně i chodbičce rozsvíceno, je dovnitř oknem a skleněnými dveřmi poměrně dobře vidět.

Kamera vstupuje do chodbičky, na vypínači jsou dosud patrné šmouhy. Z malé chodbičky vedou další dveře do čekárny, kde už jsou vidět dalšími dveřmi se skleněnou výplní krevní stopy na dlažbě. Krev je nejen na dlažbě, ale i na dřevěné lavici podél stěny úzké čekárny.

13:42 - Vyhlášena krátká pauza za účelem přípravy videa. Bude se promítat záznam z prvního ohledání.

13:39 - Soudce: Znáte syna paní poškozené? Toho dne jste ho tam viděla? Svědkyně: Neviděla.

Soudce se ptá, zda zná Lukáše Nečesaného. Zda ho poznává.
Svědkyně: Nevím. Opravdu nevím

13:28 - Čte se protokol z prvního výslechu svědkyně. V něm uvádí, že muž otvíral levou rukou. A v chodbičce se mělo svítit. „Trvám na té první výpovědi. Je to několik let, já už to hodila za hlavu,“ vysvětlila rozpory svědkyně.

13:17 - Svědkyně: Cizí muž si otevřel do kadeřnictví pravou rukou. Jestli měl brýle, nevím.

Soudce: Čepici ani batoh nebo něco v ruce?
Svědkyně: Ne, neměl.

Soudce: Svítilo se v kadeřnictví?
Svědkyně: Nevím.

13:11 - Svědkyně sledovala kadeřnictví v době, kdy tam vstupoval nějaký člověk. Viděla ho ale pouze zezadu, do obličeje mu neviděla. Neviděla ho však vycházet, protože od okna odešla. Sledovala vše z okna 4. patra domu. Pokud by někdo procházel po chodníku pod domem, neviděla by ho. Ale na protější chodník viděla. Z kadeřnictví vyšlo dítě, zastavilo se opodál. Mezitím cizí muž vstoupil do kadeřnictví. Doprovod dítěte neviděla.

13:05 - Hlavní líčení s Lukášem Nečesaným začalo po polední přestávce. Začala vypovídat svědkyně, sousedka, která sledovala situaci a prostor kolem kadeřnictví v době přepadení, z okna.

10:50 - Výslech znalce ukončen. Soudce vyhlásil obědovou přestávku.

10:48 - Obhajoba zmiňuje situaci, kdy se vyšetřovatelé dotýkali osobních věcí obžalovaného a krátce nato se bez přítomnosti nezúčastněné osoby odebrali na místo činu k doohledání.

„Pokud se někdo dotkl osobních věcí rukama a pak šel na místo činu, je tam velmi malá možnost přenosu, protože se jedná o mikrostopy. Pokud si umyjete ruce, budete večeřet atd. pak mikrostopy jsou z rukou odstraněny,“ vysvětlil soudní znalec.

Lukáš Nečesaný reaguje - „Policisté si ode mne vzali věci do ruky, neměli rukavice.”  

Lukáš Nečesaný se svou manželkou na chodbě soudu.

Foto: Ludmila Žlábková, Právo

10:43 - Obhajoba: Jestliže neexistuje obrazová dokumentace, je to porušení metodického pokynu?

Znalec: Ne, porušení to není. Já jako znalec se řídím tím, co vyčtu ve spisu. Pokud najdu něco nestandardního, pak to tam napíšu. Ale nespekuluji o tom, co se nedočtu.

Obhajoba: Osoba, která přišla do styku s věcmi jiné osoby, může se stát přenašečem pachu?

Znalec: Obecně ano. Ale to se dá přezkoumat. Pokud takové podezření existuje, pak nastupuje porovnání.

10:37 - Začínají otázky obhajoby. Zajímá se o průběh zajišťování pachových stop, na metody a podobně. Znalec vysvětluje princip tzv. Clever Hansovy metody. Podle ní může panovat pochyba, kdy pes reaguje na pohyby psovoda, a tak může dojít k chybnému označení ze strany psa. Česká republika je poslední zemí v Evropě, kde zakládá pachové konzervy psovod, jinde je zakládá jiná osoba. Aby tak nebyla zpochybněna věrohodnost.

10:25 - Znalec: Pokud někde byl nalezen pach pana Jušty, pak je možné, že ho tam mohl přenést. Proto jsem už v prvním posudku navrhoval, aby byla provedena komparace (pozn: porovnání) osob, které tam mohly pach přenést. Protože dojde k přenosu, pak tam musí být pach obou dvou osob.

Soudce: Kdyby někdo chtěl z oblečení přenést pach někam jinam. Je to možné? Znalec: Ano, ale přenese tam i pach vlastní. Jedině, kdyby to byl letmý kontakt. Ale v případě použití chirurgických rukavic, ty jsou propustné, jak se již dříve potvrdilo.

10:13 -  Znalec potvrzuje, že i po šesti dnech je možné zajistit pachovou stopu. Znalec: Pokud při pachové komparaci označí pes, má se za to, že pach přetrval. Záleží samozřejmě na tom, jak dlouho byla ta osoba v kontaktu s předmětem. Jak dlouho je vylučován pot, záleží tedy na teplotě, na místnosti...

Soudce: Hovořte o konkrétním místě, o kadeřnictví.

Znalec: Pokud pes označí, že pachová stopa je identifikována, tak tím pádem je irelevantní, jak dlouho přetrvá ta pachová stopa. Když ji identifikoval, tak tam byla. Někdy to může být několik hodin, jindy několik dní.

10:03 - Přichází soudní znalec z oboru kriminalistiky Martin Koubek. Odvolává se na své předchozí znalecké posudky a na původních závěrech trvá.

9:56 - Obhajoba: Uvedl jste, že dnes máte exekuce asi ve výši 108 tisíc korun. Měl jste v té době nějaké dluhy?

Svědek: Měl jsem třeba zpoždění s platbami nájmu, ale vždy jsem doplatil. Buď z vlastních peněz, nebo mi pomohli naši.

9:46 - Obhájce: Proč jste se rozhodl jít na WC do kadeřnictví své matky? Kudy jste pak šel?

Svědek: Nejkratší cestou.

Obhájce: Popisoval jste své družce, co se stalo?

Svědek: Samozřejmě že jsme se o tom bavili, ale už si přesně nepamatuju. O důvodech jsem mluvil na policii.

Obhájce: Dveře jste otevřel - kde? Odtlačoval jste?

Svědek: Je to 4 roky zpátky, nepamatuju si takové detaily. Já jsem pootevřel, rozsvítil a dootevřel.

9:38 - Soudce: Vy jste maminku nenapadl?

Svědek: To určitě ne.

9:33 - Před soud předstupuje další svědek, syn poškozené. Soudce ho žádá, aby zopakoval, jak svou matku našel zraněnou v kadeřnictví. „Šel jsem na šipky a u bankomatu, kde jsem vybíral peníze, tak jsem potřeboval na záchod. Měl jsem klíče od kadeřnictví. Tak jsem šel tam. Odemknul jsem, bylo zhasnuto. Chtěl jsem otevřít dveře do čekárny, ale nešlo to. Byla tam nějaká překážka. Rozsvítil jsem a v tom jsem tam našel v kaluži krve maminku. Zraněná ležela hlavou ke dveřím na pravém boku,“ uvedl syn poškozené.

9:25 - Obhájce: Řekla jste, že jste měla obavy o život. Proč?

Svědkyně: Měla jsem obavy o život z toho, co se mi stane. Bála jsem se převážně ze strany pana Jušty.

Obhájce: Řekla jste, že letos byla špatná situace?

Svědkyně: No je špatná situace od té doby, co mne pan Jušta zbil. Já si myslela, že policajti jsou spravedlivý, byla jsem taková naivní.

Soudce: To, co jste dnes uváděla je tedy pravda?

Svědkyně: Ano.

Soudce: Tedy není v tom žádný návod, peníze, výhoda, slib?

Svědkyně: Ne.

Státní zástupkyně se dotázala na dřívější vyjádření svědkyně, že měla pohlavní styk ještě s někým a chtěla znát jméno. Svědkyně odmítla odpovědět z důvodu, že by mohla sobě či osobě blízké způsobit trestní stíhání. Výpověď svědkyně byla ukončena.

Lukáš Nečesaný ve středu u soudu

Foto: Ludmila Žlábková, Právo

9:20 - V době před odvolacím řízením u odvolacího soudu vznikl zápis, čestné prohlášení. V té době svědkyně pobývala v Praze. „Bydlení mi zaplatila rodina Nečesaných,“ uvedla soudu. Soudce si upřesňuje, kdy vzniklo čestné prohlášení. Svědkyně se opravila, že nešlo o rok 2015, ale 31.8.2016.

9:16 - Přísedící: S obžalovaným jste se někdy osobně setkala?

Svědkyně: Ne. Je mi ho hrozně líto. Znám ho pouze z médií. Jednou jsem ho viděla s rodinou.

Státní zástupkyně Lenka Faltusová: Jak dlouho berete drogy?

Svědkyně: Drogy beru od svých 21 let. Tedy od doby případu s Lukášem Nečesaným.

Státní zástupkyně: Žádala jste vyšetřovatele o půjčku peněz?

Svědkyně: Nežádala. On sám mi nabízel, aby mi pomohl. Vyprávěl mi, že vyšetřoval heparinového vraha. Ale nepamatuju, co mi říkal o něm. O tom, co mi říkal o Lukáši Nečesaném si budu pamatovat do konce života, protože to bylo velmi závažné.

Státní zástupkyně: Jak došlo ke kontaktu s rodinou Lukáše Nečesaného?

Svědkyně: Můj manžel je kontaktoval. Udělala jsem to ze své dobré vůle podle pravda. Je mi líto jeho, smutno mi je z toho. Rozhodně jsem od nich nedostala zaplaceno.

9:08 - Soudce ověřuje autenticitu jejího podpisu pod prohlášením, které svědkyně nadiktovala advokátovi. „Ano, to je můj podpis.“

Soudce: V tomto prohlášení, že v té manipulaci byla politika vůči jeho otci, že to bylo nařízeno z vyšších míst, to je pravda?

Svědkyně: Ano.

Podobně svědkyně například potvrzuje, že bylo manipulováno s fotografiemi během rekognice. Soudce zjišťuje, proč se svědkyně nedostavila, když byla předvolána na jedno z minulých hlavních líčení případu. „Měla jsem z toho hrozný strach, stres. Měla jsem obavy,“ odpověděla. Svědkyně přiznává, že je uživatelkou pervitinu. „Z toho důvodu jsem kradla. Poslední rok a půl nebyl podle mých představ.“

9:01 - „Já ho (vyšetřovatele Juštu -pozn.red.) od té doby už nechtěla vidět. Já se pak zhroutila, a od té doby se pohybuju na hraně zákona. Řekl mi, že pachové konzervy jsou nějak zmanipulované, ale nevím jak,“ konstatovala expřítelkyně detektiva.

Svědkyně je nyní měsíc ve vazbě. Důvodem jsou drobné krádeže, ve čtvrtek 9.11. se bude její případ projednávat u soudu. Dříve již byla i odsouzena okresním soudem. Čestné prohlášení učinila proto, že její matka do ní stále mluvila.

„Přišlo mi to hrozný, že tak mladý kluk má být ve vězení, když nic neudělal. Já jsem to diktovala. Moje babička byla od počátku mého poměru s panem Juštou. Žádná výhoda mi slíbena nebyla. Mně se od té doby zhroutil život.“

8:55 - „O případech se se mnou bavil, že dělal heparinového vraha. Od něho jsem se dozvěděla i o Lukáši Nečesaném. Scházeli jsme se, začala jsem se ho na případ ptát. Řekl mi, že tam byly nějaké pochyby a manipulace, že byly přenášeny pachové stopy. Pak už o tom nechtěl mluvit, že to je kvůli jeho otci. Ano, říkal, že Lukáš je nevinný, že to neudělal,“ vypověděla svědkyně.  

8:50 - Předvolaná byla proto, že 31.8.2016 uvedla před advokátem závažné informace k případu. Lukáše Nečesaného zná z médií, osobně ho nezná. Milana Juštu, vyšetřovatele, zná, měli spolu poměr před dvěma lety. Trval podle ní asi dva měsíce.

8:47 - Justiční stráž přivedla svědkyni z vazby. Na rukou měla želízka. Je to bývalá přítelkyně hlavního vyšetřovatele.

8:43 - Soudce Miroslav Mjartan odstartoval středeční jednání.

Kadeřnice byla ve své provozovně v Hořicích v Podkrkonoší přepadena v únoru 2013. Pachatel ji několikrát uhodil polenem do hlavy, ukradl několik tisíc korun a těžce zraněnou ji nechal ležet na místě. Zde ji našel její syn. Život jí zachránili lékaři v nemocnici.

Policisté ukončili vyšetřování případu s tím, že pachatelem má být tehdejší student Lukáš Nečesaný a státní zástupce ho skutečně obžaloval z vraždy ve stadiu pokusu. Soudy projednávaly případ už několikrát. Dvakrát se jej zastal Nejvyšší soud.

Obhájce Lukáše Nečesaného mluví o svých pochybách o policejních závěrech

Video: Ludmila Žlábková, Právo

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků