Hlavní obsah
 

Petr Kramný dostal za vraždu manželky a dcery 28 let

Krajský soud v Ostravě poslal ve čtvrtek Petra Kramného na 28 let do vězení za vraždu manželky a dcery na dovolené v Egyptě. Podle soudkyně Renaty Gilové není pochyb o tom, že zabíjel právě on. Důkazy podle soudu tvoří ucelený řetězec. Kramný vinu odmítá, žalobce navrhoval 30 let vězení. Rozsudek není pravomocný, obžalovaný se hned v soudní síni odvolal. Podle soudu musí zaplatit příbuzným své manželky osm miliónů korun.

 
Petr Kramný dostal za vraždu manželky a dcery 28 let

„Existuje dostatečné množství právně relevantních důkazů, které tvoří dle názoru tohoto senátu ucelený řetěz, jehož články na sebe navazují, navzájem se podporují a opravňují učinit závěr, že skutkový stav proběhl tak, jak je popsán v textu rozsudku,“ uvedla soudkyně v odůvodnění.

Dále se zaměřila také na motiv Kramného činu. Podle Gilové se mu manželka postupně odcizovala a on pociťoval křivdu a obavy z opuštění.

„Tyto obavy ho vedly k úvahám o radikálním vyřešení této situace. To zahrnovalo i úvahy o vlastní sebevraždě, ke které se ale neodhodlal, načež vykonstruoval příběh o jejich možné otravě, čemuž pak přizpůsobil své další jednání,“ vysvětlila Gilová.

Petr Kramný má podle verdiktu strávit ve vězení 28 let

Foto: Jaroslav Ožana, ČTK

Jak dále uvedla, příčinu smrti jednoznačně prokázaly znalecké posudky, které uvedly, že oběti zemřely na náhlé selhání srdce při úrazu elektrickým proudem. Výsledky znalců obhajoby podle ní vyznívaly nepřesvědčivě.

Vyhlášení odůvodnění jsme sledovali v on-line reportáži

14:58 - Soudkyně ukončila hlavní líčení.

14:56 - Petr Kramný po krátké poradě s obhájkyní: "Využívám svého práva a odvolávám se proti rozsudku i proti ponechání ve vazbě!" Státní zástupce si ponechává lhůtu na rozmyšlenou, zda se odvolá. Případem se bude zabývat Vrchní soud v Olomouci.

14:54 - „Tím považuji vynesený rozsudek za dostatečně odůvodněný v rámci hlavního líčení," řekla soudkyně a vyzvala strany, aby se vyjádřily k případnému odvolání.

14:52 - Soudkyně se závěrem vyjadřuje k nárokům zdravotní pojišťovny, která mimo jiné po Kramném žádala úhradu nákladů na převoz ostatků. Tento nárok ale podrobně nezdůvodnila, a tak se ho bude muset domáhat občanskoprávní cestou. Gilová také rozebírá nároky pozůstalých ohledně úhrady nákladů na pohřeb, náhrady škody a odškodnění pozůstalých.

14:48 - Soudkyně také upozornila na to, že obžalovaný neprojevil žádnou lítost nad svým činem. Svou vinu tvrdošíjně zapírá, což je přitěžující okolnost. „V jeho prospěch svědčí pouze to, že před činem vedl řádný život a byl bezúhonný," dodala soudkyně.

Soud tedy podle ní dospěl k závěru a názoru, že i z hlediska nejen individuální, ale i generální prevence lze považovat za adekvátní trest vyměřený v horní polovině trestní sazby, ale nikoliv na horní hranici, jak navrhoval státní zástupce. Ten pro Kramného navrhoval trest 30 let.

14:45 - Podle soudkyně byly splněny některé podmínky pro uložení výjimečného trestu, protože závažnost činu je velmi vysoká a možnost nápravy obžalovaného je obzvlášť snížena. První podmínka podle ní byla jednoznačně splněna. Druhá podmínka, vzhledem k dosavadnímu způsobu života, závěru psychiatrů a jeho bezúhonnosti, naplněna nebyla.

Podmínky pro uložení trestu doživotí splněny nebyly, protože lze důvodně předpokládat, že efektu ochrany společnosti lze dosáhnout trestem odnětí svobody ve výměře do třiceti let.

14:40 - „Je pochopitelné, že si dva lidé přestanou v manželství rozumět, není to nic výjimečného. Ale co je nepochopitelné, je, že tento stav vyřeší způsobem, jaký zvolil obžalovaný,“ uvedla Gilová.

14:36 - „Vzhledem k uvedeným skutečnostem soud uzavřel, že obžalovaný jednal u obou poškozených v přímém úmyslu je usmrtit. Jelikož úmyslně usmrtil dvě osoby, spáchal trestný čin na osobě mladší patnácti let a jednal po předchozím uvážení, naplnil tak všechny stránky zvlášť závažného zločinu vraždy tak, jak byla podána obžaloba."

14:34 - Soudkyně odůvodňuje rozsudek už asi hodinu a čtvrt, Kramný po celou dobu sedí s rukama v klíně a pozorně poslouchá závěry, ke kterým soud dospěl. V jeho tváři nejsou ani stopy po jakýchkoliv emocích nebo mimice.

14:28 - Soudkyně rozebírá také psychologické posudky, které se zabývají chováním obžalovaného „Chybí u něj pocit viny, není u něj odpovídající reaktivita. Podle znalkyně je člověk, který je se smrtí blízké osoby vyrovnán dříve, než nastane, netrpí výčitkami svědomí. Jinak je proces vyrovnávání s takovou událostí dlouhý.“

14:23 - Soudkyně podrobně rozebírá výpovědi svědků, kteří popisovali chování Petra Kramného jak po činu v Egyptě, tak i po návratu do České republiky. I z toho podle soudkyně vyplývá, že si byl vědom toho, že poškozené nebyly obětmi otravy a bude to toxikologickými vyšetřeními šetřeno.

Bylo také prokázáno, že manželku špehoval na internetu a kontroloval jí facebookový účet, že už s ní neudržoval intimní kontakty a také že se dozvěděl o její nevěře. "Soud měl k dispozici celou řadu poznatků, které o tom svědčí," řekla soudkyně. Všechny tyto skutečnosti podle ní podporují vražedný motiv.

14:13 - Kramný se podle soudkyně ve světle důkazů, které se podařilo shromáždit, dostal do argumentační tísně. "To, že je pachatelem činu obžalovaný, podporují i poznatky ze znaleckého posudku zdravotnictví, odvětví psychologie, které blíže rozvádějí možný motiv činu. Je zde samozřejmě celá řada dalších poznatků, které do toho obrazce zapadají a které plynou z rozporů ve výpovědích obžalovaného a svědků, e-mailové komunikace a podobně."

Soudkyně mimo jiné poukazuje na to, že Kramný nepustil do pokoje uklízečku v situaci, kdy se to samo nabízelo a kdy všichni trpěli průjmy. Pouze si nechal přinést toaletní papíry, které ale zůstaly nepoužité a podle fotodokumentace ležely u zrcadla v pokoji.

14:04 - „Máme prokázáno, že k usmrcení elektrickým proudem došlo na pokoji a že na pokoji se nacházeli pouze obžalovaný, jeho manželka a dcera," říká soudkyně. Tento závěr zdůvodňuje mimo jiné tím, že čipovou kartu pro odemknutí dveří měli k dispozici pouze členové rodiny.

„Obžalovaný musel být v době usmrcení přítomen v pokoji a měl kontrolu nad děním v pokoji. Ať už realizace proběhla jakýmkoliv způsobem, i při teoretické úvaze, že by jakákoliv další osoba mohla na pokoj vniknout, což je obžalovaným lehce naznačováno, je zcela absurdní a nereálná představa, že by zároveň útok směřoval vůči bezbrannému dítěti a že by proti tomu obžalovaný nezasáhl."

13:59 - „Obžalovaný měl dostatek časového prostoru a příležitostí, aby si mohl připravit smrtící nástroj na samotnou realizaci útoku, tedy přiložení kontaktů elektrických vodičů k tělu poškozených... Faktem je, že smrtící nástroj nebyl nalezen a není jasné, zda byla smrt vyvolána jednopólovým nebo dvoupólovým dotykem, to ale nebrání učinit závěr o vině obžalovaného,“ řekla soudkyně.

13:57 - Soudkyně se vyjádřila také k tvrzení Kramného, že by nebyl schopen zkonstruovat smrtící nástroj tak, aby mohl spáchat vraždu takovým způsobem, jak je popsáno v obžalobě. „K přípravě smrtícího nástroje není zapotřebí žádných zvláštních a sofistikovaných znalostí.“

13:54 - „Poté, co vzal soud za prokázané, že příčinou smrti bylo akutní selhání srdce při úrazu elektrickým proudem, jsme se zabývali otázkou, zda mohlo dojít k tomuto zasažení nešťastnou náhodou, a to pokládáme za vyloučené," vysvětlila předsedkyně senátu.  

13:51 - Verze o otravě je pak podle soudkyně vyvrácena i dalšími důkazy včetně výslechů svědků a skutečností, že žádný další host hotelu údajné zažívací problémy neměl. „Nic na tom nemění ani to, že egyptský patolog vydal v den pitev zprávu o podezření na otravu," řekla soudkyně s tím, že toto původní podezření bylo následně spolehlivě vyvráceno.

Petr Kramný ve čtvrtek u soudu

Foto: Aleš Honus, Právo

13:47 - Soudkyně: Pokud jde o obžalovaným nastíněnou verzi o otravě a jím prezentované zdravotní potíže, kterými měly trpět jak poškozené, tak i on sám, kromě zmíněných znaleckých posudků je jeho obhajoba vyvrácena i toxikologickými analýzami provedenými v egyptských laboratořích, které vyzněly také negativně, přičemž toxikologické zkoumání rozhodně nebylo egyptskou stranou podceněno, bylo provedeno na dvou pracovištích. Rozboru byl podroben nejen biologický materiál poškozených, ale rovněž obsah žaludku obžalovaného zajištěný při jeho výplachu, i materiál zajištěný na hotelovém pokoji, tedy zejména obsah lahví a údajné zvratky zemřelých. Posléze byl v ČR proveden rozbor skvrny z trika obžalovaného, které z Egypta sám poslal, kdy výsledky zkoumání byly taktéž negativní.

13:44 - Za podstatný soudkyně označila závěr revizních znalců, který potvrdil správnost posudku ostravských soudních lékařů, kteří prováděli pitvu zemřelých. „Nelze pominout, že v revizním znaleckém posudku bylo poukazováno na celou řadu zjevných nesprávností v závěru znalců Matlacha a Fargaše."

Soudkyně také vyzdvihla výpověď revizního znalce, jenž některé závěry znalců, kteří zpracovali posudek pro obhajobu, označil buď za elementární neznalost, nebo záměrné zkreslení. „Tento posudek byl proto soudem vyhodnocen jako účelový,“ konstatovala Gilová.

13:35 - „Soud jeho obhajobě neuvěřil, jelikož nekoresponduje s provedenými důkazy," řekla soudkyně. Verze možné otravy byla podle ní spolehlivě vyvrácena především posudkem v oboru zdravotnictví zpracovaném ostravskými znalci.

„Zároveň znaleckými posudky bylo prokázáno, že příčinou smrti bylo náhlé selhání srdce při úrazu elektrickým proudem. S tímto závěrem se soud plně ztotožnil, považuje ho za prokázaný i s vědomím, že posudek MUDR. Matlacha a MUDr. Fargaše vyznívá odlišně a zmíněné závěry zpochybňuje," doplnila soudkyně a dodala: „Musím na tomto místě zdůraznit, že závěry těchto znalců vyznívaly nepřesvědčivě ve světle argumentace znalců, kteří byli přibráni k trestnímu řízení."

Matka Petra Kramného před soudní síní

Foto: Pavel Karban

13:29 - Podle soudkyně byl prokázán i motiv, kterým byla skutečnost, že se mu manželka postupně odcizovala. „To u něj vyvolávalo pocit ukřivdění a obavy z opuštění, což nechtěl dopustit, a tyto obavy ho vedly k úvahám o radikálním vyřešení této situace. To zahrnovalo i úvahy o vlastní sebevraždě, ke které se ale neodhodlal, načež vykonstruoval příběh o jejich možné otravě, čemuž pak přizpůsobil své další jednání,“ konstatovala soudkyně.  

13:26 - Soudkyně: „Znalecké posudky, především lékařské a oboru elektro, jsou stěžejní, ale trestná činnost je obžalovanému prokazována a jeho obhajoba je vyvrácena celou řadou dalších důkazů, což považuji za potřebné zdůraznit. Soud po zohlednění všech okolností případů a vyhodnocení důkazů nemá pochybnosti o tom, že osobou, která úmyslně usmrtila Moniku a Kláru Kramné, byl obžalovaný. K smrti došlo vystavením obžalovaným účinkům proudu v časovém rozpětí od 22.00 hodin dne 28.7.2013 do večerních hodin 29. 7. 2013, byť je možné, že poškozené byly mrtvé okolo poledne 29.7.

13:21 - Existuje dostatečně množství právně relevantních důkazů, které tvoří dle názoru tohoto senátu ucelený řetěz, jehož články na sebe navazují, navzájem se podporují a opravňují učinit závěr, že skutkový stav proběhl tak, jak je popsán v textu rozsudku,“ uvedla soudkyně a pokračovala: „Jeho vina je dovozována toliko důkazy nepřímými, což není nic neobvyklého. Rozhodně se nejedná o první ani poslední případ, kdy je viník odsouzen na základě nepřímých důkazů.”

13:18 - „Dříve než přistoupím k odůvodnění rozsudku, který byl vynesen, chci uvést, že tento případ byl poněkud specifický tím, že k trestné činnosti došlo mimo území ČR a orgány činné v trestním řízení měly ztíženou situaci, neměly možnost ohledat místo činu a byly nuceny vycházet z podkladů a informací, které jim byly poskytnuty cestou právní pomoci příslušnými orgány Egyptské arabské republiky. O to náročnější bylo shromažďování důkazů. Přesto je senát přesvědčen, že byl opatřen dostatek důkazů, aby mohl soud ve věci rozhodnout,“ řekla za začátku odůvodnění Gilová.

13:15 - Trest si obžalovaný musí odsedět ve věznici se zvýšenou ostrahou. Soudkyně zdůvodňuje svůj verdikt. Rodiče Petra Kramného poslouchají beze stop emocí.

13:13 - „Obžalovaný se odsuzuje k výjimečnému trestu odnětí svobody v trvání 28 roků,” řekla soudkyně Gilová.

13:08 - „Petr Kramný je vinen z dvojnásobné vraždy,” pronesla na začátku soudkyně Renata Gilová. Soudkyně čte skutkovou větu, která se shoduje s textem obžaloby.

13:05 - Soudní senát zasedl k vyhlášení rozsudku.

12:56 - Již 20 minut před začátkem jednání stály před soudní síní desítky lidí. Kromě příbuzných a známých obžalovaného a poškozených také lidé z řad veřejnosti.

Devatenáct soudních stání, desítky hodiny výpovědí a stovky článků, tak vypadá zřejmě nejsledovanější soudní proces za posledních několik let. Trestní stíhání Petra Kramného začalo téměř před dvěma roky, před soudem stanul loni 29. června. Následovaly výpovědi rodiny, známých a kamarádů rodiny Kramných.

Znalci obžaloby pak představili svůj posudek, který jednoznačně potvrdil, že Monika a Klára zemřely po zásahu elektrickým proudem, a nikoliv na otravu, jak tvrdil obžalovaný i egyptští kriminalisté. Znalci obhajoby naopak nabourali tvrzení o elektřině s tím, že pro to není dostatek důkazů a stopy na tělech mohly vzniknout i jinak. Soudkyni Renatě Gilové tak nezbylo než zadat revizní znalecký posudek, jenž se nakonec přiklonil k verzi obžaloby.

Bitva znalců

Celý proces byl bitvou znalců, kterým práci ztěžoval nedostatek důkazů, nepřístupné místo činu i nemožnost ohledání těl ihned po smrti. Odborníci tak museli pracovat se zlomkem důkazů a indicií oproti jiným případům. Obhajoba několikrát rovněž upozornila, že neexistuje přímý důkaz o vině obžalovaného, a zpochybňovala i ostatní nepřímé důkazy. „Veřejný žalobce pouze fabuluje o mechanismu úrazu elektrickým proudem. Nezbývá mu nic jiného než dotvořit skutkový děj vlastní kreativitou,” řekla v závěrečné řeči obhájkyně Jana Rejžková.

Naproti tomu žalobce Vít Legerský označil verzi o otravě za falešnou stopu, kterou připravil policii sám Kramný. „Monika a nezletilá Klára zemřely v rukou toho, kdo je měl chránit a kdo měl dělat vše pro to, aby byly v bezpečí, a to jen proto, že neunesl hrozbu konce manželského vztahu,“ konstatoval Legerský na závěr procesu.

Obžalovaný ve své závěrečné řeči naopak konstatoval, že s policií spolupracoval tak, aby se zjistilo, co se stalo. „To, co je mi kladeno za vinu, jsem neudělal! Obě jsem nadevše miloval a snažil se mít slušnou práci, abych je finančně zajistil,“ uvedl Kramný a dodal: „Možná neumím dát smutek najevo tak, aby se sousedky, novináři a část veřejnosti uspokojila. Smutek je mou intimní záležitostí.“

Na konci procesu státní zástupce navrhl pro Kramného 30 let vězení, obhajoba žádala zproštění obžaloby.

Související téma

Obžalovaný přichází do soudní síně

Foto: Aleš Honus, Právo

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků