„Co máme za prokázané, je to, že v pokoji došlo k chycení poškozené za zápěstí. Sám obžalovaný připouštěl svůj kontakt s jejím zápěstím, kdy ukazoval intenzitu bolesti, kterou má ve svém boku,“ uvedla soudkyně Silvie Slepičková. „Tomuto tvrzení jsme ale neuvěřili, a to proto, že kolegyně poškozené bezprostředně poté viděla začervenalé zápěstí,“ jedním dechem dodala.

Davizi podle obžaloby sestru zatáhl do pokoje, kde jí dvakrát přejel rukou přes prsa a sahal si na penis.

„Mohlo dojít pouze k letmému přejetí prsou ze strany na stranu. Máme za to, že mohlo dojít i k nechtěnému dotknutí se jejích prsou, a to v té souvislosti, že obžalovaný mohl gestikulovat vůči poškozené, co ho trápí a co potřebuje,“ pokračovala soudkyně. „Tento letmý dotyk podle nás nebyl dotykem, který by směřoval k ukojení sexuálních potřeb,“ dodala. Že by si Davizi masíroval svůj pohlavní úd, se podle Slepičkové neprokázalo.

Mohlo jít o přestupek

Daviziho jednání tak nelze posoudit jako trestný čin, může být ale posouzeno jako přestupek.

„Chybí zde úmysl obžalovaného směřující k sexuálnímu uspokojení. Zůstává zde letmý nechtěný dotyk přes prsa, hematom na zápěstí paní poškozené, o čemž pochybnosti nemáme, a je pravda, že paní poškozená toto může pociťovat jako jakési ublížení na zdraví, případně urážku na cti,“ vysvětlila rozhodnutí soudu Slepičková a dodala: „Proto tato část jednání může být posouzena jako přestupek proti občanskému soužití, o němž je příslušný rozhodnout úřad městské části Praha 8, kde byl čin spáchán.“

I žalobkyni chyběl motiv

Státní zástupkyně Jana Murínová ve své závěrečné řeči nabídla soudu v podstatě dvě varianty. Buď uznat Daviziho vinným z pokusu o znásilnění, nebo zvážit uplatnění zásady in dubio pro reo (v pochybnostech ve prospěch obviněného).

„Chybí mi motiv k tomu, aby se dopustil takto závažného jednání, které je v rozporu s jeho zásadami, vírou, morálkou. Na druhou stranu absolutně nechápu, proč vedl paní poškozenou na pokoj, když po ní chtěl jen prášek na bolest,“ uvedla Murínová. „Jsem jednoznačně přesvědčená o tom, že se něco na tom pokoji stalo. Je otázka, jestli si to poškozená vyložila správným způsobem,“ dodala.

Podobně se vyjádřil ve své závěrečné řeči i obhájce Daviziho Jan Kozák. „Jednání, tak jak bylo popsáno ze strany poškozené, nevykazuje veškeré znaky dokonaného trestného činu znásilnění,“ uvedl Kozák a připomněl, že jeho klient podle výpovědi poškozené poté, co mu dala dostatečně najevo, že s daným jednáním nesouhlasí, od jednání upustil. Kozák soudu navrhl Daviziho zprostit obžaloby, protože nebylo prokázáno, že se skutek, pro který je stíhán, skutečně stal.

Jazyková bariéra

Obžaloba Daviziho vinila z toho, že se pokusil znásilnit jedenapadesátiletou sestru loni na konci října v Nemocnici na Bulovce, kam doprovázel svého tříletého bratra. Davizi údajně za sestrou přišel na sesternu, anglicky jí sdělil „Room, room (pokoj, pokoj)“ a prstem jí ukazoval, aby šla za ním.

Sestra měla za to, že je to kvůli Daviziho bratrovi. Mladík ale údajně sestru chytil za zápěstí a táhl ji ke své posteli, kterou dostal přidělenu jako rodinný příslušník nezletilého. Druhou rukou si prý přes tepláky sahal na penis. Sestra mezitím začala křičet a bránit se. Davizi jí podle žalobkyně dvakrát přejel rukou přes prsa. Poté se sestra vytrhla a utekla. Svým jednáním jí Davizi měl způsobit modřinu na zápěstí.

Davizi jakoukoliv vinu odmítl. Podle něj šlo o nedorozumění způsobené jazykovou bariérou. Chtěl prý pouze léky na bolest v boku. „V paštském jazyce jsem jí řekl, že potřebuju léky,“ vysvětloval ještě Davizi v závěrečné řeči. Stejnou gestikulaci pak prý předvedl i přivolanému lékaři, ten mu ale řekl, že nerozumí, kde ho bolí, a léky mu proto nedá.

Davizi je synem tlumočníka českých vojáků v Afghánistánu. Trvalý pobyt má v České republice do roku 2026. Je členem českého kriketového týmu, jinak pracuje v gastronomii a chodí na kurzy češtiny. Kvůli zdravotním problémům svého otce je Davizi podle svých slov živitelem rodiny. Podle svých slov vyznává islám, který mu zakazuje sahat na cizí ženy před svatbou.