Ošetřující lékař Michal Križanovič dostal trest dva roky vězení s podmíněným odkladem na tři roky a zákaz výkonu funkce lékaře na dva roky. Primář interního oddělení Václav Hulínský by potrestán 18 měsíci s podmíněným odkladem na dva roky a zákazem výkonu funkce primáře na dva roky. Lékařka Tamara Malcevová dostala trest na 18 měsíců s odkladem na dva roky, bez dalších zákazů, protože se podílela jen na vytvoření falešné karty a s pacientem se vůbec nedostala do kontaktu.

Nejstrašnější na tom je, že obžalovaný, když přišel na chybu a lístek s diagnózou našel, tak to jen založil do spisu, ale nezahájil léčbu a pacienta propustil z nemocnice.Václav Krejčík, soudce

Případ se stal vloni na jaře. Do nemocnice v Nymburce byl přivezen ze sociálního ústavu 75letý pacient, který si stěžoval na otok a bolest nohy. Ošetřující lékař Križanovič si ale v jeho dokumentaci nevšiml, že je diabetik a musí se mu podávat inzulín.

Nevšiml si, že je diabetik

Pacient byl v nemocnici skoro týden a za celou dobu inzulín nedostal. Križanovič si diagnózy všiml, až když psal propouštěcí zprávu, ale ani pak to neřešil a muže poslal domů. Za necelé dvě hodiny jej záchranka přivezla zpět ve zbědovaném stavu a během několika hodin pacient zemřel.

Ošetřující lékař byl nyní potrestán za smrt pacienta způsobenou nedbalostí. „Nejstrašnější na tom je, že obžalovaný, když přišel na chybu a lístek s diagnózou našel, tak to jen založil do spisu, ale nezahájil léčbu a pacienta propustil z nemocnice,” řekl soudce Václav Krejčík.

„Je to evidentní a zásadní porušení lékařských povinností, vůbec nereagoval na připomínky sester, které ho upozorňovaly na zhoršující se stav pacienta. Když zjistil chybu, nijak ji nenapravil a pacienta poslal pryč z nemocnice. Takový člověk může být pro pacienty nebezpečný a neměl by být lékařem,“ odůvodnil rozsudek soudce Václav Krejčík.

Vytvoření nepravdivé karty, to je trestný čin, u toho je zavinění primáře zásadnější.Václav Krejčík, soudce

O něco menší trest dostal primář Hulínský. Ten byl kvůli dlouhodobému kritickému nedostatku lékařů jediným na oddělení, kdo měl potřebnou atestaci a podle regulí by snad ani takové oddělení nemělo existovat. „Jenomže co potom s 350 pacienty, které tady měsíčně na oddělení uloží a léčí,“ upozornil soudní znalec. Primář podle jeho slov na sebe vzal veškerou odpovědnost a chod oddělení držel. „Bylo jen otázkou času, než se stane něco, jako v tomto případě,“ dodal soudce.

Nedostatek personálu

Odpovědnost na sebe vzal primář i při soudním líčení a stejně jako ostatní dva lékaři, se ke všemu přiznal, byť vinu za smrt pacienta necítil. „Vinu za zanedbání péče necítím. Funkci primáře teď ani nemám komu předat, i když jsem ji nabídl už vloni. Pokud odejdu, vznikne problém, když zůstanu a budu držet basu, tak to nějak půjde dál,“ dodal Hulínský. I podle soudce nesl vinu na smrti pacienta spíš z pozice primáře zodpovědného za všechno, co se na oddělení děje.

„Hulínský měl tu smůlu, že měl Križanoviče ze své pozice na starosti a jako primář odpovídá za všechno. Jeho zavinění v tomto případu není až tak významné, až potom snaha Križanovičovi pomoci je věc, kudy cesta nevede. Dá se pochopit pohnutka, ale vytvoření nepravdivé karty, to je trestný čin, u toho je zavinění primáře zásadnější,“ uvedl soudce.

Nepochopitelné pro něj bylo jednání lékařky Malcevové, která pak poslechla primáře a na jeho popud začala dopisovat lékařskou dokumentaci. „Nejspíš to bylo z kolegiality. U ní není ani důvod k zákazu lékařské činnosti, když jako lékařka nikoho nepoškodila,“ dodal soudce.