„Při vstupu do bytu záchranáře ihned upozornilo čidlo, které je součástí výbavy posádek, na přítomnost oxidu uhelnatého. Přístroj ukázal hodnotu 460 ppm, která je při delší expozici životu nebezpečná. V koupelně pak hladina ohrožujícího plynu přesahovala hodnotu 500 ppm a zasažené osoby bylo nutno okamžitě evakuovat ze zamořeného prostoru,“ popsal Humpl.

Žena i dítě byly podle něj v bezvědomí a ohrožení života. Poté, co je záchranáři přemístili do bezpečí a dali jim kyslík, se jejich stav začal zlepšovat, ale zasažení oxidem uhelnatým se jevilo jako vážné.

„Po poskytnutí potřebných opatření v rámci přednemocniční péče a konzultaci se specializovaným pracovištěm, byli pacienti transportováni do Městské nemocnice Ostrava k další léčbě v hyperbarické komoře,“ dodal mluvčí.