11:39 - Soudkyně ukončila jednání. Státní zástupce si ponechal lhůtu pro podání případného odvolání. Obhájkyně uvedla, že odvolání Kramnému doporučí.

11:38 - Podle Duksové by se mohlo zdát, že s ohledem na předchozí odsouzení by bylo lepší zastavit trestní stíhání pro křivé obvinění pro neúčelnost, na druhé straně je ale třeba ke Kramnému přistupovat stejně jako k jinému obžalovanému. A to hlavně kvůli tomu, že nejde o zanedbatelné jednání, ale o zločin s trestní sazbou až do osmi let. „Navíc vzhledem k postoji obžalovaného, který se prezentuje bez jakékoli známky sebereflexe, bylo potřeba, aby závěr o vině zazněl,“ řekla soudkyně.

11:32 - Soudkyně upřesnila, že Kramný nařčení nevzal zpět ani poté, co věděl, že policistu začala vyšetřovat Generální inspekce bezpečnostních sborů. „Byl srozuměn, jaké jsou a mohou být následky jeho jednání. Soud si neumí představit jiný důvod, proč by to dělal, než že chtěl sobě pomoci a poškodit vyšetřovatele,“ uvedla soudkyně.  

11:27 - Soudkyně také připomněla, že při podání vysvětlení Kramný nařčení policisty ještě potvrdil. Podepsal přitom i protokol, jehož součástí je poučení, že nesmí nikoho křivě obvinit.

11:21 - „Soud má za to, že zločinu křivého obvinění je možné se dopustit i prostřednictvím jiné osoby,“ konstatovala soudkyně. „Obžalovaný neudělal nic pro to, aby vyvrátil, že podaná stížnost je nepravdivá, že nebylo jeho úmyslem takovou stížnost podat a obhájce jednal bez jeho pokynu a bez jeho vědomí.“

Kramný u Okresního soudu v Ostravě

 

Petr Kramný u soudu

FOTO: Aleš Honus, Právo

11:14 - Soudkyně uznala Kramného vinným z křivého obvinění. „Soud upouští od uložení souhrnného trestu, protože dříve uložený soud za vraždu je dostatečný,” řekla soudkyně Duksová.

10:57 -  Petr Kramný byl vyzván, aby se vyjádřil k obžalobě. Nevyužil toho.

Soudkyně následně vyhlásila krátkou přestávku

10:51 - Obhájkyně tedy navrhuje zproštění a v případě, že soud dospěje k názoru, že se skutek stal, aby soud upustil od uložení trestu.

10:46 - „Neexistuje ani jediný přímý důkaz, pouze nepřímé důkazy, které ale mají spíše charakter dedukce obžaloby,“ řekla ještě Rejžková při ukončení své závěrečné řeči.

10:41 - Závěrečnou řeč obhájkyně končí konstatováním, že nelze k vině Petra Kramného přičítat stížnost, kterou on sám nenapsal, ani mu nelze přičíst k vině obsah procesně nepoužitelného záznamu o podání vysvětlení. Obhájkyně tedy navrhuje Kramného zprostit obžaloby. 

10:35 - „Státní zástupce nedostál povinnosti předložit soudu důkazy, které by opodstatňovaly soud v uznání mého klienta vinným. Státní zástupce při vší úctě neunesl důkazní břemeno,“ řekla obhájkyně.

10:32 - Obhájkyně Jana Rejžková uvádí, že aby byl někdo odsouzen za křivé obvinění, musel by o někom tvrdit, že se dopustil jednání, které naplňuje znaky trestného činu. „Předně je třeba zdůraznit, že stížnost vůči kapitánu Tvrdému neučinil obviněný,“ řekla s tím, že stížnost podal jeho tehdejší obhájce.

„Nelze ani dovodit, že by jeho tehdejší obhájce jednal na základě výslovného pokynu pana Kramného,“ dodala obhájkyně s tím, že Kramný sám uvedl, že k takové stížnosti nedal obhájci žádný pokyn. „Nic z toho, co je tvrzeno v obhájcově stížnosti a co je nyní v obžalobě, Kramný nikdy netvrdil.”

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Petr Kramný u vrchního soudu. Archivní video. Zdroj: Právo

10:27 - Slovo si vzala obhájkyně Jana Rejžková.

10:25 - Státní zástupce navrhuje uložení souhrnného trestu za křivé obvinění. „S ohledem na to, že trestní sazba za tento trestný čin začíná na dvou letech a končí na osmi, navrhuji uložit trest souhrnný,“ řekl státní zástupce a navrhuje soudu, aby byl původní trest za dvojnásobnou vraždu navýšen..

10:15 - Státní zástupce tvrdí, že trvá na vině Petra Kramného, který policejní vyšetřovatele lživě obvinil z bití. „Při výslechu uvedl takové skutečnosti, že po jejich nastudování byly zahájeny úkony trestního řízení,“ řekl s tím, že obvinění Kramného vůči vyšetřovatelům se nepotvrdilo. „Nebyly zjištěny žádné známky fyzického násilí,“ řekl státní zástupce

10:11 - Soudkyně Barbara Duksová zahájila jednání.

Okresní soud v Ostravě nejprve zastavil trestní stíhání Kramného za křivé obvinění kvůli tomu, že vedle trestu za vraždu by byl trest bezvýznamný. V dubnu však jeho verdikt zrušil krajský soud s tím, že případ se musí projednat. [celá zpráva]

Policie začala Kramného stíhat za křivé obvinění, protože tvrdil, že byl při jednom z výslechů týkajících se smrti jeho blízkých vystaven ponižování a policejnímu násilí. Prý dostal úder do hlavy, po kterém spadl ze židle, pak mu policista dvakrát udeřil hlavou o zeď. Generální inspekce bezpečnostních sborů ale došla k závěru, že nic z toho se nestalo. V červnu Kramný uvedl, že si na nic nestěžoval ani nedal pokyn obhájci, aby tak učinil.

Petr Kramný dostal u Vrchního soudu v Olomouci 1. června trest 28 let za vraždu manželky a dcery v Egyptě. Odvolací soud tak potvrdil rozsudek krajského soudu. Kramný podal dovolání k Nejvyššímu soudu, jehož rozhodnutí ještě napadlo. [celá zpráva]