Muž po svém odsouzení předložil návrh na obnovu řízení, k čemuž doložil vlastnoručně podepsané čestné prohlášení údajně znásilněné dcery, v kterém přiznává, že její původní výpověď byla nepravdivá. Dívka navíc vypovídala pouze v přípravném řízení, před soudem vypovídat odmítla a její výpověď se jen četla. Soudy ale rozhodly, že tato listina není novým důkazem, který by mohl změnit verdikt o vině a trestu.

Senát ÚS se soudcem zpravodajem Janem Filipem upozornil, že právě výpověď byla jediným přímým důkazem, a proto má klíčový význam. „Prohlášení oběti trestného činu, v němž je popírána pravdivost její původní výpovědi, je nadáno potenciálem být novým důkazem, a je proto nutné zevrubně vyhodnotit jeho relevanci,“ konstatoval Filip.

Soudci upozornili, že případ je o to komplikovanější, že otec i dcera užívali drogy a už v minulosti u nich policisté šetřili podobná nařčení ze znásilnění, vždy je ale odložili.

„ÚS nepředjímá výsledek, ve věci se ale vyskytuje řada sporných okolností a bude právě úkolem obecných soudů tyto vyhodnotit a rozhodnout o případném otevření věci k novému projednání,“ dodala mluvčí ÚS Miroslava Sedláčková.