Trať Břeclav–Brno je součástí hlavního železničního koridoru Břeclav–Děčín. Plameny vyšlehly krátce před polednem, a to patrně po průjezdu některého z vlaků, jemuž od kol odlétly jiskry.

"Ohnisek je více, na jednom místě se oheň rozšířil ze železničního náspu i na sousední pole," uvedl mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška. Doplnil, že na místo byl vyslán také vrtulník hasičů, z něhož velitel zásahu vyhodnocuje likvidaci požáru.

Jízdní řády pravidelných spojů zatím podle webu Českých drah omezeny nejsou.