Kauza rozhádala tehdejší vládní politiky, ministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09) dokonce nařídil personálu ruzyňského letiště postavit před startující letadlo cisternu.

V Rusku byl Torubarov obviněn z podvodu v roce 2009 a o rok později po něm začal pátrat Interpol. Podnikatel nakonec požádal v tuzemsku o azyl.

„Řízení o azylu v době, kdy byl stěžovatel vydán, nebylo ukončeno a ani v něm nebylo vydáno žádné jiné rozhodnutí, ačkoli řízení probíhalo již více než rok. Stěžovatel se domnívá, že jeho vydání k trestnímu stíhání tak bylo provedeno v rozporu s mezinárodními dohodami o ochraně lidských práv i s judikaturou ÚS i Nejvyššího správního soudu,“ napsal do stížnosti podnikatelův advokát.

Podnikatel opět utekl  

ÚS už v minulosti rozhodl, že ministerstvo by mělo v budoucnu při rozhodování o vydání člověka do zahraničí vždy čekat na to, jak dopadne cizincova žádost o azyl.

Alexej Torubarov

Alexej Torubarov

FOTO: helpaman.org

„Ministr spravedlnosti tímto rozhodnutím umožnil, aby byl stěžovatel v důsledku realizace vydání zbaven možnosti domáhat se účinným způsobem a za stejných podmínek projednání žádosti o mezinárodní ochranu, přitom výsledek tohoto řízení byl relevantní i ve vztahu k řízení o vydání, neboť vyhovění žádosti stěžovatele by znemožnilo jeho vydání,“ vysvětlila verdikt soudkyně zpravodajka Ivana Janů.

Po vydání do Ruska se Torubarovi podařilo znovu zmizet a podle posledních informací požádal o azyl v Maďarsku.