„Čin byl spáchán zvlášť trýznivým způsobem. Dívka trpěla desítky minut, musela vnímat, že bude usmrcena. Je zde bezpochyby vyšší míra brutality a surovosti a trestného činu se dopustili ze snahy ochránit sami sebe před trestním stíháním. Navíc jde o smrt patnáctiletého dítěte,“ řekl předseda senátu vrchního soudu Vladislav Šlapák.

Proto jsou podle soudu u hlavních pachatelů na místě výjimečné tresty ve výměře od 20 do 30 let. U Zavřela i Doležala soud konstatoval, že tresty uložené krajským soudem byly nepřiměřeně mírné. Zpřísnil je především s ohledem na způsob a okolnosti vraždy dívky, ale i na vystupování mladíků po činu.

Musí uhradit škodu  

Kisiov a Zavřel musí podle rozsudku rodičům a bratrovi zavražděné uhradit škodu v celkové výši 655 tisíc korun, Kisiov navíc i náhradu zdravotní pojišťovně ve výši 2100 korun. „V případě nemajetkové újmy byli pozůstalí odkázáni na občansko-právní řízení, a to vzhledem ke složitosti dokazování její výše,“ uvedl mluvčí soudu Vladimír Lichnovský.

Soudce krajského soudu ukazuje boty, kterými mladíci na dívku šlapali

FOTO: Petr Kozelka, Právo

Vrchní soud tak částečně vyhověl vrchní státní zástupkyni, která žádala vyšší trest pro Zavřela i Doležala. U Doležala však požadovala změnu právní kvalifikace na pokus o vraždu a trest ve výši 15 let. Naopak odvolání Kisiova a Zavřela, kteří se domáhali především nižšího trestu, soud zamítl.

„Právní kvalifikace činů všech tří obžalovaných zůstala zachována,“ uvedl Lichnovský. V případě Zavřela soud podle něj přihlédl mj. i k tomu, aby byla zachována proporcionalita mezi tresty uloženými oběma hlavním aktérům vraždy.

V případě Doležala, který dostal za trestný čin nadržování nejvyšší možný trest, označil vrchní soud trest, který mu uložil krajský soud za nepřiměřeně nízký i vzhledem k tomu, že byl souběžně souzen také za dvě krádeže.

Dívku vyhodili z okna 

Dívka přišla osudný večer loni v březnu za Kisiovem do bytu. Tam mezi nimi mělo dojít k pohlavnímu styku, po kterém prý dívka prohlásila, že Kisiova udá pro znásilnění. To aspoň tvrdí sám mladík. Pak prý dívku popadl a vyhodil z okna.

Děvče dopadlo z více než jedenácti metrů na kamennou dlažbu dvora domu. Kisiov za dívkou, která byla i po pádu ještě při vědomí, podle žalobce seběhl dolů a vynesl ji zpět do bytu. Pak zavolal kamarádům Zavřelovi a Doležalovi, aby mu pomohli.

Obžalovaný Tomáš Zavřel před brněnským soudem

Odsouzený Tomáš Zavřel u brněnského soudu.

FOTO: Miroslav Homola, Právo

Oba kamarádi přispěchali na pomoc a nad nahou, těžce zraněnou dívkou, ležící na holé zemi, se radili, jak s ní naloží. Přímo nad ní se domlouvali, kterak ji zabijí a zbaví se těla.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Mladíci před Krajským soudem v Brně. Zdroj: Právo

Podle obžaloby se nakonec Kisiov se Zavřelem za souhlasu Doležala domluvili na tom, že dívku uškrtí. Nejprve ji měli Kisiov se Zavřelem škrtit rukama, pak páskem, a když dívka stále žila, Zavřel podle spisu navrhl, aby si Kisiov obul těžké motorkářské boty a jimi šlapal dívce na krk, což také učinil. Ani to však nebyl konec muk nebohé dívky.

Její život nakonec ukončili až tím, že ji společně uškrtili kabelem od počítače. Nakonec měli tělo hodit do kontejneru na odpad před domem. Ostatky se našly až za několik dnů.