Odsouzeno bylo naopak šest z původně deseti obžalovaných. Podle předsedy senátu Petra Brauna nezákonně rozhodovali o dispozicích z likvidačního zůstatku Nadace pro rozvoj regionů (NRR), přelévali peníze z jedné firmy do druhé, a tím znemožnili odhalení původu peněz.

Kamila Jarošová, Radim Špaček, Robert Hrdina, Anthony Maurice Seddon a Jitka Mácová byli za podvod podmínečně odsouzeni ke třem letům vězení s pětiletým odkladem.

Dále jim soud uložil zákaz činnosti na pět let ve statutárním orgánu obchodní společnosti a družstvech a náhradu škody ve výši 29,5 miliónu korun, kterou mají zaplatit společně, rovným dílem. Další obžalovanou Květoslavu Foersterovou soud potrestal dvěma léty vězení s odkladem na tři roky a tříletým zákazem činnosti ve vedení obchodních společností.

Forman zproštěn

Soud zprostil obžaloby Petra Formana, Josefa Šmejkala a Pavla Baštu. Braun prohlásil, že po pečlivém prostudování důkazů, indicií a dokumentů dospěli k názoru, že Forman nenese žádnou vinu na tom, kde a jak dopadly finanční prostředky NRR. „Forman je v této kauze neodsouditelný.“

Předloni jste moje činy vyhodnotili tak, že nejsou trestnéobžalovaný Radim Špaček k soudci

Poslední z obžalovaných a hlavní strůjce plánu Ondřej Dvořák bude ze zdravotních důvodů souzen odděleně.

Před dvěma lety osvobozených více

Soudce odůvodnil rozsudek tím, že vycházel z názorů vrchního soudu, který mu případ vrátil k novému posouzení důkazů: „Akceptujeme závěry, které prezentuje vrchní soud ve svém odůvodnění. Budu se zájmem očekávat rozhodnutí vrchního soudu, protože jakékoliv jiné rozhodnutí by bylo nerespektování právního názoru.“

Skupina před soudem v této kauze stanula již v roce 2011, soud tehdy osvobodil osm z deseti obžalovaných. Pouze Dvořák a Jarošová dostali nepodmíněný, resp. podmíněný trest. Vrchní soud však celý případ vrátil zpět.

Špaček svému odsouzení nemohl uvěřit: „Téměř nemám slov. Předloni jste moje činy vyhodnotili tak, že nejsou trestné. Změnil jste názor na základě dokumentu vrchního soudu. Snad nastane den, kdy zdravý rozum zvítězí.”

Rozsudek je nepravomocný, státní zástupce Boris Havel se, stejně jako většina z obhájců, na místě odvolal. Práva na odvolání se vzdali pouze osvobození úředníci.