Ta na dvaašedesátiletého soudce podala další kárnou žalobu za prohřešky související rovněž s výkonem funkce soudce. „Z prezidentské kanceláře jsem se dozvěděla, že obdrželi jeho rezignaci ze zdravotních důvodů,“ uvedla Zídková.

Mrzenovi snížil plat kárný senát Nejvyššího soudu v Brně za dvě provinění. Poprvé chyboval, když nedal příkaz k propuštění z vazby muže obviněného z týrání družky. Při vazebním zasedání přijal jeho slib, že se bude dostavovat k jednání a vést řádný život. A protože si státní zástupkyně nepodala stížnost, měl muž odejít volný. Jenže soudce ho nechal odvést zpět do vězení a na pochybení se přišlo až po třech týdnech.

Ve druhém případě se Mrzena podle kárného senátu dopustil pochybení tím, že do písemného vyhotovení rozsudku doplnil údaje, které nesouhlasily s tím, co zaznělo v soudní síni. Poté byl z trestní agendy přeřazen na opatrovnické oddělení.