„Stánek nebyl vůbec označený adresou prodejce. Muž za pultem se odmítal prokázat živnostenským listem i průkazem totožnosti. Na otázku, zda je výrobcem sýrů, odpověděl, že ano. Jak se později ukázalo, byla to lež. Jednalo se o překupníka a zboží bylo původem z velkoobchodu,“ řekl Právu ředitel Krajské veterinární správy v Plzni Richard Bílý. Podle něho byly sýry zakoupené více než dva týdny před prodejem na stánku, a to ve výprodeji těsně před skončením doby použitelnosti.

„Ve velkoobchodu jsou tyto sýry prodávané výhradně balené a označené etiketou, při stánkovém prodeji však byly nabízeny jako nebalené. Proto nyní zpětně prověřujeme, za jakých podmínek a kde byly potraviny skladovány a zda nebyly některé sýry již prošlé a nemohly tak ohrozit zdraví zákazníků,“ pokračoval Bílý. V této souvislosti upozornil na to, že nehygienický stánkový prodej nebalených potravin pochybného původu a bez zajištění předepsaných teplot může představovat pro spotřebitele reálné riziko nakažení infekčním onemocněním jako například listeriózou nebo salmonelózou.

„Při prokázání porušení zákona o potravinách hrozí prodejci sýrů správní řízení a uložení vysoké pokuty a případ zřejmě postoupíme k šetření i živnostenskému úřadu,“ dodal Bílý.

Uzeniny prodával bez chlazení

Další nedostatky zjistili kontroloři u domácího výrobce uzenin, který nabízel a prodával své masné výrobky bez chlazení.

„Prodávat uzeniny na stánku při teplotách kolem dvaceti stupňů není možné bez chladící vitríny. Výjimkou jsou trvanlivé uzeniny, které se mohou skladovat při dvacetistupňové teplotě po dobu minimálně 21 dnů od výroby,“ uzavřel Bílý.