Hlavní obsah
Ilustrační foto Foto: Eltma

Změny, které přinesl Zákon o výrobcích s ukončenou životností

V prosinci byl podepsán Zákon o výrobcích s ukončenou životností čili ZVUŽ. Co tento zákon přináší všem zúčastněným v oblasti zpětného odběru pneumatik?

Ilustrační foto Foto: Eltma
Změny, které přinesl Zákon o výrobcích s ukončenou životností

Zákon o výrobcích s ukončenou životností je významným milníkem v oblasti tzv. rozšířené zodpovědnosti výrobců. Věnuje se o všem oblastem výrobků, které byly dosud řešeny Zákonem o odpadech a v podstatě se nestanou po ukončení svého života komunálním odpadem. Pneumatiky jsou jeden z výrobků, jehož sběr a recyklace jsou velmi nákladnou položkou.

Kolektivní systém Eltma, který zahájil svou činnost v roce 2016, vznikl na základě připravenosti největších výrobců a dovozců pneumatik se podílet na ochraně životního prostředí, a hlavně finančně podpořit vznik systému sběru a zpracování pneumatik tak, aby vznikala místa zpětného odběru široce dostupná a efektivně fungující.

Do konce roku 2020 kolektivní systém sdružoval 88 výrobců a dovozců, kteří zvolili transparentní způsob plnění svých zákonných povinností a jsme nadále připraveni přijmout každého za stejných podmínek. Ke všem účastníkům je přistupováno stejně, ať jde o nadnárodní korporaci či malého dovozce. Kolektivní systém již v prvním roce plnil zákonné povinnosti nad zákonem stanovenou míru. V roce 2019 již to bylo 96 % ze všech pneumatik, které účastníci uvedli na trh.

Ilustrační foto

Foto: Eltma

ZVUŽ znamená mnohé změny. Lze očekávat, že již tak nákladná činnost bude znamenat ještě větší finanční zátěž. Mění se pokrytí místy zpětného odběru. Dosud bylo nutné mít místa dostupná dle míst prodeje pneumatik.

Od roku 2021 je již pevně stanoveno, že každý výrobce či dovozce plnící buď individuálně, nebo kolektivně, musí mít jedno místo zpětného odběru v každé obci s rozšířenou působností a městském obvodě statutárních měst.

Je dále povinnost zřídit místo zpětného odběru i tam, kde výrobce či dovozce nemá v okruhu 10 kilometrů žádné místo, pokud o to obec požádá. Bohužel, je jasné, že pro některé subjekty toto může znamenat obrovský problém, a to pro to, že dosud měl pouze jedno místo nebo žádné.

Ilustrační foto

Foto: Eltma

Nadále platí principy zpětného odběru – ZVUŽ je pouze shrnuje. Zpětný odběr je na místech k tomu určených písemnou smlouvou bezplatný, a to bez ohledu na nákup zboží či služeb. Nesmí se něj vázat žádné další poplatky.

Pozor si musí dávat prodejci, kteří nakupují od dovozce, který není registrovaný v seznamu povinných osob, který vede MŽP. V tom případě povinnosti tohoto dovozce přechází právě na kupujícího, pokud tyto pneumatiky dále přeprodává. Zpětný odběr lze odmítnout pouze z důvodu obavy kontaminace provozovny či při pochybnosti, zda se jedná o konečného uživatele. Nemusí být také odebráno celé množství, pokud přesahuje kapacitu provozovny.

Kolektivní systém Eltma je jediný autorizovaný kolektivní systém s již dlouholetou tradicí, který zajistí všem výrobcům a dovozcům plnění těchto povinností. Společně vytváříme lepší svět.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Výběr článků