Hlavní obsah
Národní institut pro další vzdělávání Foto: Národní institut pro další vzdělávání

Ředitelka SŠ nábytkářské a obchodní Olga Pastyříková: Projekt SRP mi pomohl ujasnit budoucnost školy

Olga Pastyříková, ředitelka Střední školy nábytkářské a obchodní v Bystřici pod Hostýnem, spolupracuje s projektem Strategické řízení a plánování ve školách a v územích (SRP) už přes rok. S podporou konzultantů projektu zavádí řadu opatření ovlivňujících život školy. Jaké cíle si škola stanovila? Proč je důležité do změn zapojit pedagogy i rodiče? Na uvedené otázky odpoví následující rozhovor.

Národní institut pro další vzdělávání Foto: Národní institut pro další vzdělávání
Ředitelka SŠ nábytkářské a obchodní Olga Pastyříková: Projekt SRP mi pomohl ujasnit budoucnost školy

Vaše škola provádí změny, které mají vliv na modernizaci vzdělávacího programu a kvalitu výuky. Za příležitost jste označila vytvoření nového oboru. Jak se daří cíle naplňovat?

Jedním z mnoha cílů školy bylo zkvalitnit výuku a zatraktivnit vzdělávací program. Proto jsme už v roce 2018 započali s přípravou nového studijního oboru Design interiéru. Výhodou byla dlouhodobá spolupráce s Fakultou multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a Mendelovou univerzitou v Brně. Obor je od školního roku 2020/2021 nově zařazen do vzdělávací nabídky školy.

Usilujete o rozvoj kariérového poradenství. Jaké kroky jste provedli?

Ve škole je vytvořen funkční systém kariérového poradenství pro žáky. Základní tým tvoří kariérový poradce – koordinátor, výchovný poradce a vždy jeden pedagog za každý vyučovaný obor ve škole. Kariérový poradce si v současné době doplňuje vzdělání v akreditovaném vzdělávacím programu.

Chcete více zapojovat pedagogy a rodiče do plánování dlouhodobého rozvoje školy. Co vám tento postup přinesl?   

Do projektu SRP se průběžně zapojili všichni pedagogové. Ustavili jsme šestičlenný tým, zahrnující ředitele školy a dva zástupce, výchovného a kariérového poradce a vedoucího domova mládeže, který popsal vnímaná pozitiva i nedostatky školy. Poté jsme témata projektu probrali na pracovních poradách se všemi pedagogy a následně vytvořili strategické dokumenty, s nimiž jsme seznámili i rodiče, kteří je mohli připomínkovat. 

Velký potenciál vidíte v zapojení studentů do malých a středních firem...

Spolupráce s firmami je důležitá pro přípravu žáků na povolání. Vliv průmyslových partnerů spočívá zejména v tom, že žáci dostávají přehled o trendech v nábytkářské výrobě, designu nábytku a nových technologiích. Pořádáme přednášky, semináře a firmy propagujeme ve škole. Cílem spolupráce s firmami je přizpůsobit vzdělávání trhu práce a připravit žáky na nástup do praxe.

Při zavádění těchto koncepčních kroků spolupracujete s dalším ředitelem školy. Ten vám jako konzultant předává zkušenosti, radí a pomáhá se stanovením cílů, tvorbou akčního plánu, vyhodnocováním jeho plnění. V čem vidíte přínos této spolupráce?

Protože se jednalo o zcela novou koncepci, zkušenosti, rady a pomoc konzultanta byly velmi přínosné. Za účasti konzultanta a pod jeho vedením jsme uskutečnili dotazníkové šetření ke kultuře školy, provedli SWOT analýzu školy, definovali misi, vizi a sestavili akční plán.

Konzultant jde příkladem, ale jeho rolí je provázet, ne nařizovat. Jak byste popsala vztah mezi vámi a konzultantem? 

Spolupráce s konzultantem probíhala výborně. Byl vždy k dispozici – osobně a prostřednictvím e-mailu a telefonu. Poskytoval mi zpětnou vazbu, byl trpělivý, nabízel možnosti, ale také naslouchal a dával dostatek prostoru pro mé vize. Přestože mi strategické řízení a plánování není úplně neznámé, poznatky kolegů jsou vždy moc přínosné.

Co musí ředitel umět a dělat, aby byl dobrou vůdčí osobností a dokázal oslovit a motivovat pracovníky školy ke změnám?

Dobrý ředitel musí vědět, co chce, musí mít jasnou představu, jak by jeho škola měla vypadat za pět či za deset let, a vědět, kudy tam dojít. Umí jasně vysvětlit koncepci. Zároveň dbá na rovné a bezpečné chování k učitelům a mezi učiteli navzájem, naslouchá žákům, učitelům a všem zaměstnancům školy. Na rodiče si udělá čas, ví, že jsou klienty jeho školy. Dobrý ředitel zlepšuje „uživatelské“ prostředí, snaží se na svoji školu dívat z pohledu rodičů – zákazníků školy.

Měla by být spolupráce ředitelů při rozvoji školy podporována i nadále a měly by mít i ostatní školy možnost ji využít? Nabídla byste po zkušenostech z projektu svou pomoc jiným školám?

Spolupráce ředitelů při rozvoji školy by se měla nadále podporovat, každý ředitel určitě rád přijme nové rady, poznatky a nové koncepce. Ráda předám zkušenosti z projektu i jiným ředitelům.

Budete se strategickým řízením pokračovat i poté, co skončí podpora ze strany projektu? 

Získané poznatky z projektu využiji při tvorbě a implementaci strategického plánu, rozvoji kultury školy a pedagogického vedení.

Petr Valenta

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Výběr článků