Hlavní obsah
Hejtman kraje Ivo Vondrák v prostorách budoucího MUSEA+ se zástupci Ostravy a ministrem kultury Lubomírem Zaorálkem Foto: Moravskoslezský kraj

Museum+ zachrání vysoké pece 4 a 6 v Dolních Vítkovicích

V Dolních Vítkovicích vznikne nová příspěvková organizace státu. Museum+ využije sbírky národních muzeí a prostřednictvím originálních exponátů seznámí návštěvníky se světem přírody, historie, techniky, designu a umění. Museum+ vznikne revitalizací vysokých pecí číslo 4 a 6, které jsou součástí národní kulturní památky Dolní Vítkovice.

Hejtman kraje Ivo Vondrák v prostorách budoucího MUSEA+ se zástupci Ostravy a ministrem kultury Lubomírem Zaorálkem Foto: Moravskoslezský kraj
Museum+ zachrání vysoké pece 4 a 6 v Dolních Vítkovicích

Na vzniku nového státního muzea se shodli Moravskoslezský kraj, statutární město Ostrava, Ministerstvo kultury ČR a Dolní Vítkovice. Dnes (11. 10.) uzavřeli memorandum o společném postupu při přípravě a realizaci projektu.

„Proměna, kterou prošel areál Dolních Vítkovic, je ve světě vnímána jako ukázkový příklad dobré praxe, z chátrajícího brownfieldu se stalo prestižní multikulturní centrum. Tento přerod dokonale souzní s vizí transformace Moravskoslezského kraje, ze kterého se stává znalostní a inovativní region. Proto musíme intenzivně usilovat o jeho další rozvoj a o maximální využití jeho potenciálu. Vznik nového muzea jako unikátního výstavního a vzdělávacího konceptu s přispěním světových kurátorů, ve kterém budou zpřístupněny sbírky národních i zahraničních muzejních institucí, je bezesporu krok správným směrem,“ řekl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák s tím, že kraj už zadal na své náklady zpracování studie proveditelnosti, kterou předá ministerstvu kultury jako další podklad pro realizaci projektu. Studie proveditelnosti zpřesní celkové náklady, které jsou zatím odhadované na dva a půl miliardy korun. Také určí možné termíny realizace.

Hejtman kraje Ivo Vondrák a ministr kultury Lubomír Zaorálek

Foto: Moravskoslezský kraj

Nové muzeum vznikne revitalizací vysokých pecí číslo 4 a 6 v Dolních Vítkovicích. Jeho výstavbu i provoz bude financovat stát ze státního rozpočtu s přispěním evropských zdrojů. MUSEUM+ bude vystavovat sbírkové předměty, které jsou zatím uložené v depozitářích muzeí a nejsou přístupné veřejnosti. Museum+ přinese přidanou hodnotu i pro ostatní instituce Ministerstva kultury. Kromě sdílení sbírek bude pracovat na konceptech vzdělávání a podílet se i na výzkumu. Velkým benefitem bude jeho moderní pracoviště pro digitalizaci, konzervaci a restaurování sbírkových předmětů.

Ministerstvo kultury ČR zřizuje v republice celkem 15 muzeí a galerií. Pět z nich sídlí v Praze, čtyři v Brně, jedno v Olomouci. Další pak například v Táboře, Chrudimi, Jablonci nad Nisou. Jediné státní muzeum v Moravskoslezském kraji je Slezské zemské muzeum v Opavě. „V Ostravě – třetím největším městě země, není jediná kulturní instituce zřizovaná ministerstvem kultury. Chováme se macešsky k regionu a lidem, kteří v minulosti odvedli obrovský kus práce ve prospěch nás všech. To musí skončit, státní prostředky nemohu pomáhat pouze Praze, musíme ten systém změnit, když se podíváte na areál Dolních Vítkovic, na to, co se tady vykonalo, jakou přeměnou prošel, vidíte obrovský kus práce místních lidí. Je na čase, aby i stát přispěl svým dílem k záchraně tohoto monumentálního průmyslového dědictví, které nám tady zůstalo. Záchranou vysokých pecí 4 a 6 a jejich přeměnou v Museum+ vdechneme nový život nejenom jim, ale celému regionu,“ uzavřel ministr kultury ČR Lubomír Zaorálek.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Výběr článků