Setkáváte se často s tím, že má klient na své nemovitosti nějaký dluh?

Ano. Vždyť jen za rok 2009 bylo v České republice nařízeno přes jeden milion exekucí, z nichž se velká část týkala i nemovitého majetku.

Jaký je vlastně rozdíl mezi zástavou, exekucí či věcným břemenem?

Zástavní právo vzniká na základě smlouvy a omezuje vlastníka nemovitosti v nakládání s ní. Typickým příkladem vzniku zástavního práva je sepsání smlouvy o půjčce či hypotečním úvěru, kdy klient tzv. zastaví svou nemovitost ve prospěch věřitele. Exekuce je fáze, kdy klient opakovaně svůj dluh nesplácí a věřitel se obrátí se svojí pohledávkou na soud. Ten nařídí exekuci, jejímž vyvrcholením je dražba.

Věcné břemeno majitele nemovitosti pouze omezuje v jeho právech. Typickým příkladem je např. věcné břemeno na dožití, kdy je majitel nemovitosti povinen strpět dožití oprávněného, tj. osoby, v jejíž prospěch je věcné břemeno zřízeno.

Lze prodat nemovitost se zástavou či exekucí?

Držíme-li se právní úpravy, pak ano, ovšem v žádném případě toto klientům nedoporučujeme bez odborné konzultace. Jak prodávající, tak kupující, jsou v takových případech vystaveni obrovskému riziku.

Kolik vašich klientů má podobný problém?

Odpověděl bych rčením – „dnes je podezřelý každý, kdo na své nemovitosti nemá zástavu či exekuci“. Dá se tedy říci, že na více než polovině prodávaných nemovitostí je zástavní právo, exekuce či dokonce nařízená dražba.

Jak Vaše společnost řeší zástavní právo?

Zástavní právo je jednodušší varianta. Buď prodávajícímu půjčíme z vlastních zdrojů či prostřednictvím spřízněných firem anebo se zástavní právo hradí z prostředků kupujícího.

A co příkaz k exekuci či dražbě?

Toto už je složitější případ. Každopádně jej umíme dobře řešit a každý den několik podobných případů realizujeme. Prodávajícímu zajistíme finanční prostředky na vyplacení dluhu, což na základě plné moci řešíme za něho, a následně dokončíme prodej nemovitosti na kupujícího. Samozřejmě jsme schopni nemovitost i přímo odkoupit a následně si vyřešit závazky sami.

Účastníte se dražeb? Pokud ano, s jakým úspěchem?

Dražeb nemovitostí se účastníme pravidelně, ať už kupujeme nemovitosti pro nás, anebo, což je v poslední době časté – na objednání pro konkrétního kupujícího. Díky letitým zkušenostem v této oblasti jsme vcelku dobře schopni odhadnout psychologii protihráčů na dražbě a dosahujeme vysoké úspěšnosti.

Co byste poradil vlastníkům nemovitosti, kteří ji mají zatíženou dluhy a nevědí, co mají dělat?

Určitě neotálejte a vyhledejte pomoc odborníků. Nejlepší radou je návštěva naši nejbližší pobočky M&M reality, kde Vám rádi pomůžeme. Pamatujte si, že nic není ztraceno. Podařilo se nám např. pro již zoufalou šestičlennou rodinu zachránit jejich dům tím, že jsme jej vyplatili 30 minut před dražbou a následně zajistili hypoteční úvěr, který si vzal jejich strýc a tak mohou nadále spokojeně bydlet ve svém rodném domě. A taková věc člověka vždy zahřeje na srdci, když dostane dopis, kam se podepíše i dvouletá holčička a děkují vám za záchranu rodinného tepla.

Děkujeme Vám za rozhovor a přejeme mnoho úspěchů. Tým redakce.