Hlavní obsah
Leopold Černý

KOMENTÁŘ: Vyšší platy elitním policistům? - Leopold Černý

Ministr vnitra Chovanec zamýšlí zvýšit platy některých kriminalistů z tzv. „elitních“ útvarů na hranici 50 až 70 tisíc korun měsíčně. Prý aby neodcházeli do soukromé sféry nebo nebyli přetahováni na jiná lukrativní místa ve státní správě. Na první pohled chvályhodná myšlenka má několik trhlin a vyvolává řadu otázek.

Leopold Černý
KOMENTÁŘ: Vyšší platy elitním policistům? - Leopold Černý

Platy se mají zvýšit od příštího roku formou pravidelných odměn u maximálně několika desítek nejkvalitnějších policistů zabývajících se trestním řízením. Není to nic nového, podobný nápad tu už byl několikrát, snad nejviditelněji za ministrů Grosse a Langera. Opatření však nikdy zcela nezafungovalo a odchodům za „lepším“ nezabránilo. Naopak, navýšené odměny automaticky značně zvedly policejní renty, a tak výpověď byla u mnohých ekonomicky výhodnější než kdy jindy.

Otázka je, jaký teď bude zvolen klíč pro zařazení do zmiňované skupiny „několika desítek“ vybraných policistů. Když zcela pominu ostatní kriminalisty z krajů a okresů, tak specializovaných celorepublikových útvarů – často nesprávně označovaných jako „elitní“ – je hned několik, a to s celkovým počtem příslušníků značně převyšujícím číslo tisíc.

Kdo tedy bude mezi vyvolenými? Bude upřednostněn pouze jeden útvar na úkor ostatních? Uvnitř policie se proslýchá, že by mohla být vybrána zejména marketingově velmi umně, ale přitom zavádějícím způsobem vyzdvihovaná daňová Kobra.

Jestli ano, tak co celníci či pracovníci finanční správy, kteří ji rovněž tvoří? Vždyť už dnes jsou mezi těmito složkami v odměňování značné rozdíly. Jak by to asi bylo vnímáno ostatními policisty z protikorupční policie, která Kobru za policii zaštiťuje? O srovnatelných útvarech, jako je zejména protidrogová centrála či organizovaný zločin, ani nemluvě. Ještě víc by se zvětšila už tak existující rivalita, která by lehce mohla přerůst v otevřenou závist a nevraživost.

Nebo jsou v plánu průřezově všemi útvary jen policisté ve vedoucích funkcích? Zcela jistě by se tak mezi podřízenými stali ještě víc neoblíbenými… Nebo vybraní nejlepší řadoví pracovníci? Ti by pak pobírali až o desítky tisíc víc než jejich nadřízení, což je představa podivná. Mimochodem, ke skupině hůř placených by se tak zřejmě velmi přiblížili krajští ředitelé i sám policejní prezident. Zkrátka nesmysl.

Toto řešení by navíc přinášelo i další paradoxní situace „ty ještě ano, ty už ne“ například v rámci jedné kanceláře. V mnohých případech tedy propastné platové rozdíly za prakticky totožné výsledky a obdobnou práci. Při zvolené kombinaci vybraných jedinců z obou skupin už by se v rámci všech celorepublikových útvarů dalo těžko mluvit jen o několika desítkách, ale spíše již o mnoha stovkách policistů…

A to vůbec nedomýšlím, co by zvažovaný krok udělal se stávajícím systémem odměňování například ve vztahu ke státnímu zastupitelství. Budou brát policisté, kteří jsou v rámci trestního řízení státnímu zástupci zcela podřízeni, vyšší plat než on? Nebo možná i vyšší plat než soudce, který o jejich kauzách ve finále rozhoduje? Bylo by to správné?

V otázce odměňování u policie je pes zakopán jinde. Problém je hlavně v nemotivačně nastaveném kariérním řádu. Konkrétně ve velmi rovnostářské tabulce tarifních tříd. Přínosnější by bylo víc rozevřít nůžky mezi jednotlivými úrovněmi a policisty motivovat nejen prestiží, ale i finančně, aby měli chuť přecházet k vyšším složkám. Aktuálně je rozdíl několik stokorun, maximálně tisícikorun měsíčně. Rozdělování odměn by pak nemělo být paušální a trvalé, ale adresné podle aktuálních výsledků jednotlivých policistů za konkrétní období.

Časté odchody policistů jsou víc než špatným finančním ohodnocením způsobeny spíš celkovou deziluzí, nestabilitou, častými a nekoncepčními změnami a reorganizacemi, plošnými personálními zemětřeseními, případně i zcela jednoduše vyhrocenými mezilidskými vztahy. Policie a zvlášť některé její specializované útvary se pak v některých ohledech staly fackovacími panáky a hračkami v rukách politiků.

Leopold Černý

Absolvent Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

V letech 1998 až 2013 působil u Policie ČR, z toho 12 let u Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality. Vykonával různé manažerské pozice, mimo jiné déle než 5 let ve funkci vedoucího odboru korupce a ochrany zájmů EU, kde řídil tým 50 specialistů zabývajících se vyšetřováním nejzávažnějších a nejexponovanějších případů korupce, hospodářské a finanční kriminality, zneužívání finančních zájmů EU a legalizace výnosů z trestné činnosti v rámci celé ČR.

Od roku 2014 působí jako manažer v poradenské společnosti Screening Solutions s.r.o., kde se i nadále věnuje problematice korupce, prevence a vyšetřování podvodného jednání a hospodářské kriminality v komerční sféře. Uvedená témata rovněž dlouhodobě prezentuje v rámci své přednáškové činnosti.

Navrhovaný plán je nespravedlivý, a hlavně nesystémový. Odměňování obecně je vždy věc značně citlivá a jeho realizace by jen zhoršila vztahy uvnitř policie i navenek zejména ve vztahu ke zmiňovanému státnímu zastupitelství. A avizovaný efekt, tedy zastavení odchodů nejkvalitnějších policistů, by stejně nepřinesl.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků