Máme v plném proudu jarní prázdniny, na které naváže pětidenní velikonoční volno.
To jsme již v dubnu, kdy probíhají přijímací zkoušky. To je dost silný zápřah pro každou střední školu, ovšem ještě nicotný se situací napřesrok, kdy budou „přímačky“ organizovány z pražské Hellichovy ulice (sídla MŠMT) centrálně pro všechny školy.

Zároveň koncem dubna pomalu začínají maturity, což je neuvěřitelný administrativní moloch se státní částí a takzvanou školní částí (z 95 % řízenou a diktovanou státem).

Já celkem podporuji myšlenku, že stát (daňoví poplatníci) mohou/mají kontrolovat výsledky vzdělávání, které stojí přes 100 miliard ročně. I vzhledem k tomu, že v českém školství se jinak skoro nic neměří.

Nicméně zdravý rozum říká, že státní část maturity by měla vypadat tak, že stát vytvoří tři kvalitní testy (čeština, angličtina, matematika), ty se jednotně zadají každému studentovi, co chce maturovat. Testy se opraví centrálně mimo samotné školy a stát oznámí školám výsledky: „Tito studenti prospěli s takovýmito výsledky – může jim být uděleno maturitní vysvědčení; tito studenti neuspěli a maturitu nedostanou.“

Veškeré další „maturování“ by pak mělo probíhat v režii samotných škol a státu do způsobu a obtížnosti „profilové“/školní části již nic není. Někde bude školní část pětkrát těžší než ta státní, někde třeba jen formální nebo nějakou zcela alternativní formou.

Ale takhle to není. Respektive – u státní části to takto logicky probíhá zhruba jen u matematiky (kde je centrální test). U češtiny a jazyků se státní část skládá ze tří částí (test; ústní zkoušení a sloh). Tak si představte, jak asi vypadá – jednotné centrální objektivní ústní zkoušení :-) !

Ano, učitelé prochází každoročně školením (takového toho typu – všichni ho musí dobře absolvovat, protože „maturovat se musí“; tj. asi jako školení o bezpečnosti práce) a pak dostanou neuvěřitelně podrobný manuál rozdělený po minutách – jak má zkoušení probíhat a o čem se kterou minutu bavit. Aby nevznikla anarchie a manuály fungovaly, tak stát vybral poměrně úzký okruh „povinné četby“, ze které ty zkoušky probíhají. Jedná se nezřídka o díla, která byla v povinné četbě už v roce 1976, což je dobré – protože se již od té doby na filozofických fakultách podrobně rozebrala a dnešní paní učitelky z toho tenkrát dělaly zápočet, tak je celkem jasné, co má student povídat. Jedná se o jakési aseptické formální záhadné mumlání řízeného dialogu – parodie na ústní zkoušení.

Slohy se kdysi opravovaly (s obrovskými průšvihy na obě strany) centrálně. Komise za ministra Fialy to předala rozumně školám. Nyní se pomalu chystá (pro velký úspěch) opět centrální lidsko-robotické opravování.

Ústní zkoušení i slohy nejdou prostě rozumně a spravedlivě vyhodnocovat centrálně a stát to nemá dělat.

Nicméně tedy po pár týdnech a veškeré myslitelné byrokracii s komisaři, pečetěmi, dohlížiteli, vyhodnocovači, výkazy a seznamy (elektronickými i papírovými) státní část skončí.

Následuje „školní“ část, kde zase stát určuje veškerou administrativní agendu, předsedy komise a veškeré podrobnosti, jak zkoušky (kde se má škola jakoby sama profilovat) mají a nemají probíhat. Zažil jsem i absurdity typu, že sice ve státní části měli z angličtiny všichni studenti školy jedničku, ale jeden dobrák z ministerstva poslal na čtyři školy v republice udání, že ve školní části zohledňují výsledky mezinárodních zkoušek CAE (asi tak 5x obtížnějších než státní maturita) a to je, respektive tehdy bylo, v rozporu s vyhláškou.

Tak si asi představíte tu tvůrčí radostnost při organizování školní části zkoušek.

No, a máme konec května, který se trochu vylepšil ředitelskými volny spojenými s dny mezi státními svátky 1. a 8. květnem a navazujícími víkendy.
Pak nějaké ty třídní výlety či sportovní akcičky a 15. června uzavřít klasifikaci, aby se stihly vrátit učebnice a připravit školu na prázdninové úpravy.

Takže školní rok pomalu končí. Ani to tak dlouho netrvalo.