Kdybyste byli starosta obce a sháněli ředitele pro svou školu, koho byste hledali? Někoho bezúhonného, někoho s VŠ vzděláním, někoho, komu je nejméně ke třiceti, aby měl jistou životní zralost, někoho s praxí ve školství, ideálně respektovaného místního učitele s organizačními schopnostmi a trochou ambicí a dobrou pověstí v obci, popřípadě mladého zástupce ředitele z nějaké úspěšné školy v okolí, někoho, kdo dokáže představit aspoň rámcovou vizi – jak školu rozvíjet, pojmenovat hlavní problémy a přednosti…

Zhruba takto vypadaly i školské předpisy – ředitelem jste se mohli stát po pěti letech praxe ve škole, s plnou pedagogickou aprobací (VŠ obor s ped. zaměřením). Ale to je dávná minulost.

Nyní je hlavní povinné studium Školského managementu! Na mnoha univerzitách vznikly velké katedry tohoto oboru – paoboru. Zaměstnanci těchto kateder „vyučují“ budoucí ředitele jako o život, daňový poplatník to platí, chudáci stávající ředitelé dojíždějí o sobotách přes půl republiky na semináře a kolokvia, skládají zkoušky.  Hlavouni této části „terciálního vzdělávání“ úspěšně pronikají i do oblasti tzv. kariérního řádu – rádi by pod svá křídla vtáhli i hodnocení všech učitelů a celou navazující/předcházející „odbornou“ agendu. Výhledově by měli studovat nějaký specializovaný obor i pracovníci školní inspekce…

Abych se vyjádřil jasně – povinné studium „školského managementu“ je blbost, plýtvání penězi daňových poplatníků a navíc opatření, které odrazuje od této důležité práce (ředitel školy) mnoho kvalitních učitelů.

Nemyslím ani tak na to, že managerské dovednosti se nedají naučit ve škole a že Tomáš Baťa měl čtyři třídy obecné školy.

Jde především o to, že nic takového jako „školský management“ neexistuje.
Budou muset mít vedoucí pošty VŠ diplom oboru „poštovní management“? Respektovaní a organizačně zdatní lékaři budou studovat „lékařský a nemocniční management“, aby se mohli stát primáři? Doplňte si sami další a další profese a příslušné managerské studium.

Třeba toaletářky – střední školu „Manager hygieny a odpadové logistiky“, protože jde o zodpovědné povolání – hrozí přece epidemie.:-)

Co se na oboru „školský management“ tak mohou ti budoucí ředitelé škol učit? Školní zákony a vyhlášky, které se stejně neustále mění? Jak správně kontrolovat třídnice? Poznat, kdy „zvoní“, a teorii školních zvonků? Psychologii a účetnictví? Nebo v nejlepším případě nějaké managerské dovednosti? Čím se pak ale liší managerské dovednosti a školské managerské dovednosti?

Za mého mládí museli být všichni ředitelé škol členy KSČ. Spoustu kvalitních lidí tato bariéra odradila (nechtěli tam, nechtěli chodit schůzovat a studovat marxismus-leninismus), dál tedy radši jenom učili fyziku.

Nyní podobně systém odrazuje mnoho kvalitních pedagogů, protože radši jen učí fyziku, než by jezdili studovat „správní jednotky ve školství a metodologii autoevaluace personálních zdrojů ve školství“.

Navíc práce učitele je radostná – je tam ten kontakt s mladými lidmi, jejichž pokroky jsou vidět. Kdežto práce ředitele připomíná čím dál více jakousi nesvéprávnou byrokratickou převodovou páku krajských a státních orgánů. K tomu jsou také ve „školském managementu“ vedeni.