Hlavní obsah
Projekt Parabelum Foto: promo Projekt Parabelum

Pyramidy v Egyptě a v Mexiku zdánlivě nemají nic společného Před několika málo lety však byl objeven pyramidový komplex, který by mohl být chybějícím článkem řetězu spojujícího dvě na pohled vzdálené kultury: u atlantických břehů Afriky na ostrově Tenerife v Kanárském souostroví stojí stavby, které se zejména těm mexickým nápadně podobají.

Projekt Parabelum Foto: promo Projekt Parabelum
Tajemné pyramidy v Atlantiku

Příznivce hypotézy o zaniklé civilizaci Atlantidy přitahují Kanárské ostrovy už dávno, protože jejich umístění odpovídá báji o potopené pevnině v Atlantiku. Již dříve si také všimli, že Guančové - původní obyvatelé souostroví - byli starými kronikáři popisováni jako vysocí lidé se světlými vlasy a modrýma očima, přestože žili na úrovni doby kamenné ještě v době, kdy Evropa prožívala úsvit novověku.

Skutečná senzace však přišla až v polovině 90. let 20. století: na největším kanárském ostrově Tenerife archeologové objevili skutečné pyramidy. Znamená to, že zde kdysi skutečně existovala ztracená civilizace Atlantidy, nebo se tak potvrdilo dávné kulturní spojení mezi Evropou a Amerikou?

Navzdory skeptikům

Už španělští dobyvatelé, kteří se na souostroví vylodili v 15. století, zjistili, že místo na jižní straně Tenerife, kde dnes leží městečko Güimar, mělo pro původní obyvatele mimořádný kultovní význam. Španělští kronikáři také naznačovali, že guančtí náčelníci vzývali slunečního boha nejen na horách, ale i na jakýchsi kamenných stavbách a přinášeli mu tam oběti.

"Měli ve zvyku vytvářet z velkého množství balvanů stavby podobné pyramidám, tak vysoké, jak jen jim použitý kámen dovoloval. V určitých dnech se kolem nich shromažďovali, aby zpívali a tančili," napsal roku 1632 Juan de Abren Galindo.
Přesto moderní archeologové na kanárské pyramidy dlouho nevěřili - jedním z argumentů podporujících tuto skepsi bylo tvrzení, že kronikáři z dob osidlování ostrovů by jejich přítomnost jistě zaznamenali. O podivných kamenných strukturách v Güimaru se sice mezi místními obyvateli vědělo, odborníci z University of La Laguna na Tenerife však usoudili, že byly vytvořeny až v 19. století kvůli zemědělství. Teprve populární Thor Heyerdahl, etnograf, cestovatel a neúnavný zastánce hypotézy o dávném námořním spojení mezi starými kulturami Evropy, Ameriky a Asie v roce 1991 místo navštívil a našel tu další důkaz pro své domněnky.

Začít s vykopávkami ale nebylo snadné. Pozemky zarostlé křovím a kaktusy ležely uprostřed města a přímo skrz ně měla vést kanalizace. Heyerdahlův norský mecenáš Fred Olsen žijící na Tenerife je koupil, místní úřady však komplex vyvlastnily a vynutily si účast španělských archeologů. Heyerdahl, Maria Cruz Jimenez Gómezová a Juan Francisco Navarro Mederos začali odkrývat záhadné stavby roku 1992.

Kolumbovi předchůdci

Dnes již jsou vykopávky prakticky dokončeny a komplex byl upraven jako etnografický park - kromě vlastních pyramid si návštěvníci mohou prohlédnout také muzeum s archeologickými nálezy dokládajícími kulturu Guančů, exponáty a snímky z výzkumů Thora Heyerdahla na jiných kontinentech, modely jeho papyrových vorů, o nichž věřil, že kdysi spojovaly kontinenty, a nechybí ani botanická zahrada s ukázkami kanárské flóry. Největším magnetem však jsou samozřejmě vlastní pyramidy.

Archeologové objevili celkem 9 staveb stupňovité konstrukce, z nichž se však v ucelenější podobě zachovalo jen 6. Do gigantických rozměrů egyptských nebo amerických pyramid mají dost daleko - nejvyšší má přibližně 12 metrů. Opravdu není moc těžké si většinu z nich splést s kamennými terasami, jakých je na Tenerife všude plno. Archeologové vedení Heyerdahlem však celkem přesvědčivě doložili starobylý původ a rituální význam: stavby v komplexu jsou vystavěny odlišnou technikou než běžné zídky, na rozdíl od nich jsou na západní straně opatřeny schodišti a především se vyznačují zřetelnou astronomickou orientací - stěny severní skupiny pyramid jsou rovnoběžné se spojnicemi východů a západů slunce při letním a zimním slunovratu.

Mnohem obtížnější je zjistit stáří komplexu. Vodítkem by mohla být malá lávová jeskyňka pod pyramidou číslo 1, v níž archeologové našli předměty pocházející od Guančů. Radiokarbonová analýza však ukázala, že pocházejí až z období mezi 6. a 11. stoletím našeho letopočtu. Většina odborníků se proto domnívá, že s pyramidovým komplexem nesouvisejí, protože ten je pravděpodobně mnohem starší. Pro úplnost je ovšem třeba dodat, že někteří vlivní místní archeologové "pyramidový výmysl jakéhosi Nora" dodnes okázale ignorují - i navzdory tomu, že vydatně přispívá k prosperitě tamního turistického průmyslu.

Záhadná námořní civilizace

Jiný organický materiál vhodný pro datování se nenašel, jediným vodítkem pro odhalení původu kanárských pyramid tedy zatím stále ještě zůstává jejich architektonická podoba. Nápadná je především podoba s některými stupňovitými pyramidami v Mexiku a také s nejstarší egyptskou pyramidou v Sakkáře a se zikkuraty v povodí Eufratu a Tigridu. Nelze proto vyloučit, že všechny tyto stavby mají cosi společného - přinejmenším jakýsi vzor pocházející od kultury, která před mnoha tisíci lety dokázala ovlivnit vývoj jak na Nilu, tak i v Mezopotámii a v daleké Americe.

Pro existenci takové kultury existují i další nepřímé důkazy. V umění předkolumbovských kultur Ameriky je celá řada odkazů na vousaté bílé muže připlouvající na lodích z východu. Kanárské ostrovy také leží na trase mořského proudu směřujícího od Španělska a severozápadní Afriky právě k Mexiku. Zvláštní shodou okolností si tuto jedinou možnou cestu hned napoprvé vybral i Kryštof Kolumbus, kterého mnozí podezírají z vlastnictví starých, dobře utajovaných map.

Otázkou zůstává, jaká civilizace dokázala před tak dávnými časy pokořit světový oceán a zanechat své stopy na třech navzájem vzdálených kontinentech. Pokud vůbec měla něco společného s Guanči, pak to muselo být velice dávno, protože v době příchodu Španělů tito lidé neměli lodě a nedokázali se přeplavit ani mezi jednotlivými ostrovy Kanárského souostroví. Vyloučit se dají také Egypťané a kultury z povodí Eufratu a Tigridu.
Sám Heyerdahl totiž svými plavbami na replikách jejich rákosových vorů mimoděk dokázal, že takové plavidlo nevydrží víc než jednu cestu tam bez možnosti návratu. Více šancí by měli Féničané, jejichž zdatní námořníci dokázali už ve starověku obeplout Afriku a nepochybně se zajímali i o Atlantik. Není však nic známo o tom, že by stavěli stupňovité pyramidy.

 Nálezy na Tenerife proto otevírají prostor pro nejfantastičtější spekulace. Kromě Atlantidy (Kanárské ostrovy ovšem nikdy nebyly součástí větší pevniny) to je zejména hypotetická námořní civilizace, která mohla souviset s megalitickou kulturou mladší doby kamenné. Právě ta budovala gigantické kamenné stavby s astronomickým významem. Její stopy jsou rovněž rozesety po velké části světa a dokládají dávné znalosti mořeplavby a navigace. Definitivní odpověď na tuto záhadu by však mohly přinést až další objevy.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Seznam.cz zavádí tlačítko Líbí se

Dejte redakci i ostatním čtenářům vědět, jaký obsah stojí za přečtení.

Články s nejvyšším počtem Líbí se se budou častěji zobrazovat na hlavní stránce Seznamu a přečte si je více lidí. Nikomu tak neuniknou zajímavé zprávy.

Reklama

Výběr článků