Pokud nemá žena zdravou dělohu a není schopná vlastní dítě donosit, matka bývá nejlepším řešením. Podobnost jejího těla s dceřiným řeší řadu možných zdravotních komplikací. Ne vždy však matka dospělé ženy bývá v dobré kondici. V Japonsku donosila padesátiletá žena dítě, které vzniklo splynutím dceřina vajíčka a zeťovy spermie.

Umělé oplození proběhlo na klinice Suwa poblíž Nagana. Třicetiletá žena neschopná donosit vlastní dítě darovala vajíčko, které lékaři oplodnili manželovou spermií ve zkumavce. Vzniklá zygota pak byla usazena v děloze padesátileté babičky.

V zemi vycházejícího slunce je však podobná problematika silně tabuizovaná a zveřejněný případ vyvolal vášnivé celonárodní diskuze.