„Anežka opustila hnízdo v 86 dnech svého života a můžeme s velkou radostí konstatovat, že hnízdění bylo úspěšné. Po více než sto letech vylétlo mládě orla skalního na území České republiky z přirozeného hnízdění. Je to velký úspěch projektu a pro ochranu přírody jako takovou,“ řekl Petr Orel, který je vedoucím projektu Návrat orla skalního do České republiky.

Anežka s matkou na hnízdě

Anežka s matkou na hnízdě.

FOTO: Dušan Boucný

Popsal i její první úspěšný let: „Nejenže přelétla hluboké údolí, ale i kroužila a snažila se o letové manévry. Napodobovala tak své rodiče, což si nacvičovala už v hnízdě a v posledních dnech i na větvích okolo hnízda.“ Dodal, že Anežka byla pod přísným dohledem obou rodičů. Chování Anežky po vylétnutí z hnízda je podle ochránců přírody srovnatelné s chováním mláďat, která vypouštěli v minulých letech.

Anežka při tréninku létání

Anežka při tréninku létání.

FOTO: Enrico Gombala

„V sobotu zřejmě Anežka proseděla většinu času v korunách stromů ve svahu naproti hnízdu a pouze hlasově s rodiči komunikovala. V neděli odpoledne naopak seděla někde v koruně stromů v blízkosti hnízda, velmi hlasitě volala na rodiče, nakonec vzlétla, ale přistála na zemi. Složitě se pak pěšky dostávala výše po svahu, aby pak mohla vzlétnout, což se jí podařilo, ale vzápětí se ze stromu opět spustila na zem do svahu,“ dodal Petr Orel, co dělala v dalších dnech.