Z důvodu nenalezení adresáta si místní pošta dopis ponechala v třídícím úseku. V roce 1790 Francie procházela významnými změnami, v neposlední řadě Velkou francouzskou revolucí. Na psaní se mohlo částečně zapomenout i z těchto důvodů.

Přes dvě staletí zůstala úřední obálka zapomenutá mezi ztracenými zásilkami. Přečkala tam nejen období revoluce a dobu napoleonských válek, ale i dvě světové války až do současnosti.

Od objevení dopisu uplynulo 11 let

V roce 1999 na dopis narazil archivář na poště v Saix a o zvláštním nálezu informoval místní úřady. Až o 11 let později se konečně rozhodlo o doručení dopisu na správnou adresu do města Seix.

„Asi bylo na čase,“ dodal starosta vesnice Saix Henri Blanc o rozhodnutí zaslat dopis na místo, kam kdysi směřoval. K předání dojde 5. června tohoto roku.

V dopise Paříž zamítla žádost města Seix

Obálku už však stačili pracovníci pošty v Saix otevřít. Zjistili, že se jednalo o oficiální sdělení z Paříže adresované úředníkům v Seix, konkrétně o zamítnutí žádosti o uznání Seix jako hlavního města regionu.

Oficiální předání dopisu doprovázela řada ověřování a papírování. Francie je byrokraticky založená země, kde složitým procesem schvalování prochází každé rozhodnutí.