Damien a Charlotte Hallovi nemohou mít vlastní děti. Jejich žádost nějaké dítě adoptovat úřady v Leedsu odmítly s odůvodněním, že manželova otylost s sebou nese dlouhodobá rizika pro jeho zdraví. Uvedly, že adopci povolí, jen když Damienův index tělesné hmotnosti klesne pod 40, což je hranice, za níž začíná "extrémní otylost". Muž byl vyzván, aby se po půl roce podrobil nové lékařské kontrole.

"Je těžké ztrácet na váze pod tlakem," řekl Hall stanici BBC. "Mám dojem, že vzali v úvahu jen moji hmotnost, ale vůbec ne dobré věci, které se nás týkají. Nepijeme, nekouříme a dítěti bychom mohli nabídnout šťastný a bezpečný domov."

Obezita je v řadě evropských zemí vážným problémem, protože s ní spojené potíže se podle Světové zdravotnické organizace podílejí v průměru na deseti až třinácti procentech všech úmrtí v populaci.