Hlavní obsah
Podobně jako muž na snímku hledá neúspěšně práci témě 76 miliónu mladých ve světě. Foto: Profimedia.cz

Ztracená generace se hlásí o svá práva

Současní absolventi škol, kteří postrádají zkušenosti a praxi, se jen těžko zapojují do trhu práce. Nezaměstnanost mladých dosáhla celosvětově 75,8 milionu lidí a její míra přesahuje nezaměstnanost v ostatních skupinách populace, proto se o dnešní mládeži často mluví jako o ztracené generaci.

Podobně jako muž na snímku hledá neúspěšně práci témě 76 miliónu mladých ve světě. Foto: Profimedia.cz
Ztracená generace se hlásí o svá práva

Vývoj ekonomiky za poslední 4 roky mladým lidem nepřál. Podle Mezinárodní organizace práce (ILO) míra nezaměstnanosti mladých rostla od roku 1998 do 2008 o 100 000 osob ročně, ale od 2008 do 2009 to bylo o 4,5 milionu osob. Odhaduje se, že bez práce je téměř 76 milionu mladých.

Mnoha mladým lidem chybí znalost toho, co to vůbec trh práce je a jak funguje

Participace pracovní síly u mladých lidí současně pokračuje spirálovitě dolů: po poklesu z 53,8 % na 50,1 % mezi roky 1998 a 2008, se snížila na 48,8 % v roce 2011. Počet mladých lidí, kteří mají potíže při vstupu na pracovní trh a rozvoji kariéry, roste téměř ve všech zemích a regionech, největší dynamiku má ale především v rozvinutém světě.

Živná půda pro nepokoje

Nezaměstnanost na jedné straně brání mladým zařadit se do dospělého světa, zároveň ale ohrožuje globální hospodářský rozvoj. Navíc je živnou půdou pro sociální nepokoje, jak potvrdily i nedávné události v jižních Čechách, kde mezi zadrženými byli převážně mladí lidé.

Ztráta důvěry v systém

Nezaměstnanost v mladém věku má velký vliv na celoživotní příjem a v neposlední řadě také na schopnost udržet si stabilní zaměstnání, protože zasažení jedinci jednak ztrácejí důvěru v celý systém pracovního trhu a jednak jim klesá motivace. Potíže na trhu práce jsou způsobeny tím, že mladým lidem chybí dovednosti, informace o trhu práce i kontakty.

Existuje rovněž nedostatek příležitostí pro rozvoj kariérní orientace. Mnoha mladým lidem chybí znalost toho, co to vůbec trh práce je, jak funguje; během studií se na něj neorientují a nevěnují dostatek pozornost ani výběru oboru, kterým se budou jednou živit. Částečně na vině jsou samozřejmě školy a nesoulad studijních osnov s požadavky potenciálních budoucích zaměstnavatelů.

Nesoulad teorie s praxí

Mladí lidé se v kooperaci se školami a firmami budou muset zaměřit na programy kariérového poradenství. Dobré je, že firmy mají zájem se na těchto projektech podílet. Dále je nutné naučit mladé pracovat s informačními zdroji a snažit se vylepšit obraz řemeslných oborů.

Připravenost mladého člověka totiž spočívá nejen v získání potřebných znalostí, ale také ve schopnosti využít tyto znalosti v praxi. Bohužel propast mezi teoretickým vzděláním a praktickými schopnostmi se nadále prohlubuje a je hlavní příčinou nevhodnosti mladých kandidátů na pracovní pozice.

Motivaci zvýší vhodné programy

Fakt, že dopady tohoto problému jsou již zřejmé, podnítil i jeho analýzu ze strukturálního hlediska. Řešení musí zasáhnout kromě vzdělávací politiky i daňové nastavení sociálního zabezpečení.

Vlády mají nezastupitelnou úlohu při zajištění pozitivního prostředí pro vytváření pracovních míst. Pro některé mladé lidi nabízí cestu k zaměstnání vzdělání a poradenství potřebné pro rozjezd vlastního podnikání. To může zvýšit motivaci a pracovní dovednosti i dalších mladých lidí. Účinný systém by měl být časově flexibilnější a rovněž by měl zohledňovat možnosti studentů.

Programy musí být koncipovány tak, aby umožnily mladým lidem přístup k daleko většímu množství zdrojů kariérového poradenství ve škole i mimo ni, než je tomu dnes. Budou rovněž muset spoléhat na nové informační technologie, jako jsou mobilní telefony nebo sociální sítě, aby si našly cestu k těm, jimž jsou určeny.

Spolupráce sektorů

Nalezení správného řešení se neobejde bez partnerství veřejného a soukromého sektoru, tak aby se vzdělávací programy propojily s reálnými pracovními místy. Nejvýraznější důsledky nezaměstnanosti mladých lidí totiž přesahují dopad dočasných výkyvů na trhu práce. Tento neblahý trend zanechává hluboké stopy v celých generacích zaměstnanců.

Průzkumy ukazují, že potíže integrovat se do světa práce vytvářejí psychické problémy, které snižují odolnost a schopnost prosperovat v dynamicky se vyvíjejících oborech. To se následně odráží i v dosahovaných příjmech, a má to logicky vliv na celé hospodářství.

(Autor je marketingový manažer společnosti ManpowerGroup)

yknivoNumanzeSaNyknalC

Reklama

Výběr článků