Hlavní obsah
Koučování posiluje sebedůvěru pracovníka ve vlastní schopnosti. Foto: Profimedia.cz

Zájem o koučink ve firmách roste

Každý manažer by se měl zajímat o své zaměstnance. Co je motivuje, jaké jsou jejich potřeby a tužby, a co jim naopak vadí? Pokud ve své firmě dokáže nastolit tvořivou atmosféru a vytvořit inspirující prostředí, v němž budou potřeby podřízených v souladu s potřebami společnosti, stane se z něj úspěšný šéf. Stane se z něj kouč.

Koučování posiluje sebedůvěru pracovníka ve vlastní schopnosti. Foto: Profimedia.cz
Zájem o koučink ve firmách roste

Koučink patří vedle přikazování, instruování a delegování mezi základní styly vedení lidí. V posledních letech o něj jako o obor značně roste zájem, protože nabízí efektivní způsob ovlivňování motivace lidí a zvyšování jejich výkonu. Prosperity firmy totiž dosáhnete jen stěží, budete-li muset spolupracovat s neochotnými, problematickými a neloajálními pracovníky, kteří kromě přestávky na oběd celý den vyhlížejí pouze konec pracovní doby.

Začít sám u sebe

„Pokud se chce manažer proměnit v koučujícího manažera, potřebuje začít sám u sebe a popřemýšlet, zda věří v potenciál svých lidí a je připraven přenechat jim část své odpovědnosti. V praxi to bývá problém, protože manažeři jsou často zvyklí sami vymýšlet řešení a podřízeným nedávají rozhodující kompetence a prostor k seberealizaci. To se díky koučovacímu způsobu vedení může změnit,“ říká Vendulka Mikšovská, lektorka vzdělávacího institutu CEMI věnující se předmětu koučování pro manažery a podnikatele v rámci studijního programu Executive MBA.

Volnost myšlení

Základní principy manažerského koučinku staví na důvěře, respektu, uvědomění si sebe sama a odpovědnosti za svá rozhodnutí. Manažer nechává pracovníkovi volnost v myšlení a jednání, vytváří mu prostor pro jeho kreativitu, nápady a vlastní realizaci. Při práci mu nedává rady ani příkazy, ale „provokuje“ ho svými otázkami, aby hledal nové cesty řešení a dokázal posoudit, zda bude konečný výsledek co nejefektivnější.

Správně se ptát

Způsob kladení otázek je podle Mikšovské v celém koučinku klíčový. Je totiž důležité ptát se účinně. To znamená tak, aby dotazy opravdu směřovaly k podstatě věci, aby podřízené dostatečně motivovaly a vedly je k pozitivní změně. „Otázky musí nutit k přemýšlení a být zdrojem důležitých informací. Lehké pro kouče v žádném případě není ani udržet sled takových otázek a vést s koučovaným efektivní rozhovor, který povede k žádanému výsledku,“ zdůrazňuje Mikšovská.

Zvýšení sebedůvěry

Koučování podle jejích slov posiluje sebeuvědomění koučovaného pracovníka a zvyšuje jeho sebedůvěru ve vlastní schopnosti řešit úkoly samostatně. Připravuje jej rovněž na možné převzetí náročnějších úkolů a větší zodpovědnost. Pracovník se stává v prostředí neustálých změn flexibilnější. Samostatný podíl na společných výsledcích navíc přináší lidem uspokojení a možnost seberealizace.

Osvobodit se od rutiny

„Tím, že manažer rozvíjí své podřízené a nechává je hledat vlastní cesty při plnění úkolů, může na ně postupně delegovat náročnější úkoly a získat víc času pro vlastní strategickou práci. Vzhledem k tomu, že jednou ze základních premis pro koučování je vzájemný respekt koučovaného a kouče, vytváří přirozené prostředí pro zlepšování vztahů v celé firmě,“ uzavírá Vendulka Mikšovská.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků