Hlavní obsah
Ilustrační foto Foto: Ondřej Lazar Krynek, Novinky

Slovník pracovních pozic: Advokátní koncipient

Slovník pracovních pozic poradí všem uchazečům o zaměstnání, jak správně chápat význam názvů pracovních pozic, o jejichž obsazení zaměstnavatelé usilují. Nejen že se většina z nich uvádí v angličtině: jednotlivé firmy mají samy často rozdílné představy o náplni práce, takže běžný výkladový slovník moc nepomůže.

Ilustrační foto Foto: Ondřej Lazar Krynek, Novinky
Slovník pracovních pozic: Advokátní koncipient
Advokátní koncipient- je zodpovědný za komplexní právní agendu pod dohledem zkušeného advokáta. Pokud pracuje ve větší advokátní kanceláři, je zpravidla zodpovědný za úzce vymezenou oblast práva (je více specializovaný - např. fúze a akvizice, převody nemovitostí aj.). Působí-li naopak v menší advokátní kanceláři, je jeho zaměření zpravidla širší (obchodní, občanské, ale i trestní právo). Mnohdy právě působení v menší advokátní kanceláři s komplexněji zaměřenou agendou je samotnými kandiáty na tento post preferováno z důvodu budoucí lepší připravenosti k advokátním zkouškám.

Koncipient může v jednodušších sporech zastupovat klienty u soudu, připravovat, tvořit a kontrolovat smluvní dokumenty, připravovat advokátům právní analýzy a rešerše. Podílí se na jednání s klienty.

Advokátní koncipient je absolvent právnické fakulty, který jako zaměstnanec v advokátní kanceláři získává znalosti a zkušenosti potřebné k vykonání advokátních zkoušek. Tato praxe je tříletá a po úspěšném absolvování advokátní zkoušky se může koncipient nechat zapsat do seznamu advokátů vedeného Českou advokátní komorou. Následně si může založit vlastní advokátní kancelář, stát se společníkem v advokátní kanceláři či působit jako zaměstnaný advokát.

Na rozdíl od exekutorského či notářského koncipienta se advokátním koncipientem může stát i cizí státní příslušník, musí však mít vystudovanou právnickou fakultu na území České republiky, popřípadě mu advokátní komora může uznat i zahraniční fakultu se srovnatelným oborem studia.

U pozic advokátních koncipientů zaměstnavatelé preferují absolventy českých právnických fakult se zkušenostmi ze zahraničních stáží (ne však absolventy pouze zahraničních škol, a to z důvodu neznalosti českého práva). Klienti personální agentury Robert Half také jednoznačně trvají na znalosti cizích jazyků (anglický jazyk, v poslední době se často vyžaduje kombinace anglického jazyka s jazykem německým či francouzským). Žádané jsou i výborné prezentační schopnosti a písemný projev.

Specifikem pro pozici advokátního koncipienta, stejně jako v případě postu advokáta, jsou extrémní nároky na časovou flexibilitu, a to mnohdy na úkor osobního života.

Vzhledem k tomu, že cílem praxe advokátního koncipienta je získat co nejvíce zkušeností, je pro něj více než důležitá zpětná vazba od advokáta, pro něhož koncipient pracuje.“

Iva Šimůnková, divizní manažerka OfficeTeam, Robert Half International

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků